Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod

Ym mhersonol dw i’n credu bod yr ymgyrch yma i sicrhau darpariaeth Cymraeg yn y Cofnod yn bwysig iawn. Dw i’n defnyddio’r tag ycofnod o gwmpas y we (neu #ycofnod ar Twitter).

“Mae pobl Cymru wedi dangos ffydd yn y Cynulliad wrth bleideisio am ragor o bwerau. Oherwydd hyn, mae mwy o gyfrifoldeb nag erioed ar ysgwyddau gwleidyddion ein corff democrataidd i ddangos a ydynt o ddifrif am brif-ffrydio’r Gymraeg i bob agwedd ar fywyd y Cynulliad ai peidio. Byddai gwyrdroi penderfyniad y trydydd Cynulliad a sicrhau fod y Cofnod llawn ar gael yn y Gymraeg yn dangos gweledigaeth ac yn symbol clir o naratif Cynulliad Cymru ar gyfer y dyfodol. Pe na baent yn gwyrdroi’r penderfyniad, byddent yn tramgwyddo hawliau iaith pobl Cymru ar lefel gwbl sylfaenol. Byddai parhau â’r sefyllfa fel ag y mae yn gosod cynsail peryglus iawn ar gyfer y dyfodol, ac yn gwbl groes i’r datganiad fod gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru yn dilyn pasio Mesur y Gymraeg, 2011.” (Catrin Dafydd)

Stori BBC am yr ymgyrch
Stori Golwg360 am yr ymchwiliad Bwrdd yr Iaith (mis Medi 2010) (Methu ffeindio unrhyw stori newydd ar Golwg360)
Meddyliau ar fy mlog dan tag ycofnod

Bydd Cofnod Cymraeg yn buddsoddiad technolegol, sy’n helpu defnyddwyr Cymraeg a phobol di-Gymraeg yn y pen draw, ac mae’r blog Hacio’r Iaith ‘ma yn blog technolegol.

Felly dyma rhai o’r rhesymau technolegol.

* 1 Chwilio
* 2 Cynnwys
* 3 Newyddion, barn a’r wasg
* 4 Aildefnydd am democratiaeth
* 5 Aildefnydd am rhesymau eraill
* 6 Cyfieithu peirianyddol
* 7 Termau

Mwy o fanylion ar Hedyn yma.

Sgwennais i’r rhan fwyaf o’r tudalen yma yn 2010 (ar yr hen fersiwn Hedyn ar blatfform DokuWiki). Os oes gyda ti unrhyw bwyntiau, manylion, gwybodaeth neu dolenni eraill, plîs golyga’r tudalen neu gadawa sylw isod.

2 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.