Tagiwyd fel: mysociety Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:49 PM ar 31 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cwyno, mysociety,   

  FixMyTransport – gwasanaeth newydd mySociety 

  http://www.fixmytransport.com – fel FixMyStreet gyda thrafnidaeth gyhoeddus

  ynghylch http://www.fixmytransport.com/about

  trên a bws – llwybrau yng Nghymru http://www.fixmytransport.com/routes/wales

  problemau http://www.fixmytransport.com/issues

  datganiad ar rhestr mySociety developers-public https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/developers-public/2011-August/007547.html

   
 • Rhys Wynne 9:55 PM ar 23 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , mysociety   

  FixMyStreet yn Gymraeg? 

  Yr wythnos diwetha, gwelais drydariad gan MySociety ynglŷn a’r ffaith bod Repara Ciutat (sef fersiwn Sbaenaidd o FixMyStreet/system nodi digwyddiad traffig?) wedi ennill rhyw wobr neu gilydd. Sylwais bod y wefan ar gael mewn Catalaneg a Castilieg (a Saesneg i ddod).

  Holais MySociety os byddai’n bosib lleoleiddio FixMyStrret i’r Gymraeg, gan bod awdurdodau lleol Cymru yn cymryd Deddf Iaith 1993 a’u cynlluniau iaith mor o ddirfi!

  Cefais yr atab cadarnhaol hyn yn ôl:

  Dear Rhys,

  Thanks for getting in touch, and thanks for the offer [o gynnig gwneud y lleoleiddio]!

  We’re actually in the process of migrating FixMyStreet to Catalyst, and so you might want to wait a while in case anything changes drastically during the conversion and to give us a chance to iron out any bugs.

  However, the file to translate presumably wouldn’t change too much, if you want to take a look at it:
  https://github.com/mysociety/fixmystreet/blob/master/locale/FixMyStreet.po

  This is the current language file; there is a possibility that it may well change due to the migration – but hopefully only in spacing, etc., and the main bits of text should theoretically remain relatively unchanged.

  Diolch 🙂

  Dw i’n meddwl mai aros i’r wefan gael ei newid fyddai orau, er yr awgrymiad mai ychydig iawn o newid fydd. Croeso i unrhyw un edrych ar y ffeil yn y cyfamser.  Mond un blog Cymraeg sy’n defnyddio FixMyStreet ar hyn o bryd, ond hoffwn ei ychwanegu at Ein Caerdydd.

  Mi adawa i chi wybod am unrhyw ddatblygiadau.

   
  • Carl Morris 11:36 PM ar 23 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Dim ond 483 ymadrodd unigryw. Pam aros?
   🙂

   Mae Google Docs yn eitha cynaliadwy am gyfieithu .po os ti eisiau rhannu’r gwaith. Neu gosod teclyn fel Pootle.

  • Rhys Wynne 8:52 AM ar 24 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Go on ‘ta. Alli di ei osod ar ddogfen GoogleDocs? Ceisiais wneud, ond do’n i ddim yn gallu cael y rhifau cywir wrth ochr yr ymadroddion, neu dydy hynny didm llawer o bwys?

  • Rhys Wynne 12:36 PM ar 24 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Wedi cael fy hysbysu bod y diweddariad wedi cael ei wneud i’r wefan, felly dyma’r llinynnau ar GoogleDocs os ydy rhywun eisiau rhannu’r gwaith lleoleidido gyda fi.

   Cwestiwn #1 – Beth yw’r gair gorau am ‘(an) alert’? ‘Rhybudd’ neu ‘Hysbysiad’?

 • Carl Morris 6:05 PM ar 16 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , mysociety   

  Nodwedd newydd ar TheyWorkForYou – beth sy’n digwydd yn y siambr heddiw 

  From today, we are taking the UK Parliament’s upcoming business calendar and feeding it into our database and search engine, which means some notable new features. Firstly, and most simply, you can browse what’s on today (or the next day Parliament is sitting), or 16th May. Secondly, you can easily search this data, to e.g. see if there will be something happening regarding Twickenham. And best of all, if you’re signed up for an email alert – see below for instructions – you’ll get an email about any matching future business along with the matching new Hansard data we already send.

  http://www.mysociety.org/2011/05/13/upcoming-theyworkforyou/

  Dim Cynulliad (eto). Ond nodwedd dda.

   
 • Carl Morris 11:39 PM ar 3 July 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , mysociety, PledgeBank, They Work For You, XML   

  They Work For You a data XML o’r Cynulliad (a PledgeBank) 

  2 neges neis ar y gofrestr TheyWorkForYou-Wales heno

  XML a data agored
  https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/theyworkforyou-wales/2010-July/000044.html

  cyfieithiadau o rhyngwynebau
  https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/theyworkforyou-wales/2010-July/000045.html

  Archif llawn
  https://secure.mysociety.org/admin/lists/pipermail/theyworkforyou-wales/

   
 • Carl Morris 10:49 PM ar 26 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , gwasanaethau, mysociety,   

  Cwyno yn gyflym am wasanaeth Cymraeg gan sefydliadau cyhoeddus – syniad gwefan gan @aluneurig 

  Syniad gwefan – cwyno yn gyflym am wasanaeth Cymraeg gan sefydliadau cyhoeddus

  Mae’n bosib gyda peiriant WhatDoTheyKnow neu FixMyStreet gan mySociety, ar gael dan trwydded cod agored

   
  • Rhodri ap Dyfrig 10:14 AM ar 27 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Syniad gwych. Allai o fod yn brosiect ar gyfer Cymdeithas yr Iaith? Werth cysylltu efo nhw i weld os gallan nhw roi cymorth.

  • Rhys Wynne 12:48 PM ar 27 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Dw i wedi bod yn sgwrsio am hyn gyda Alun yn y gorffenol, felly roedd yn dda gallu ei drafod ymhellach a chael barn eraill amdano.

   Os ydy Cymru i gael Comisiynydd Iaith, byddai gwasanaeth o’r fath yn ardderchog ar gyfer casglu tystiolaeth, sparduno mwy i gwyno wrth iddynt weld bod eraill wedi gwneud hefyd, a gwneud y broses yn haws.

   Mae cod WhatDoTheyKnow yma a FixMyStreet yma

   WDTK v FMS
   Yn bersonol, dw i’n meddwl mai WDTK yw’r opsiwn orau, gan ei fod yn handlo dogfennau’n well ac wedi ei selio o gwmpas sefydlaidau, tra mae FixMyStreet wedi ei adeiladu o gwmpas lleoliadau. Hefyd ar gyfer arwyddion gwallus, mae unrhyw lun Scymraeg gyda geodata wedi ei fapio’n barod

   Dw i wedi bod yn meddwl mwy am y peth neithiwr a beth fyddai angen i ni wneud

   Cyn dechrau, penderfynu ar
   -pa sefydliadau sydd am gael eu cynnwys
   -sut byddwn yn cyslltu/trosglwyddo cwynion atynt
   -pwy arall faith gopi awtomatig o’r cwyn (BYIG, CYIG?)
   -sut mae gerio pethau / pa fath o gwynio’n i’w hannog

   Technegol (ddim yn siwr ym mha drefn)
   -Mae’r cod wedi ei selio ar Ruby on Rails, felly angen ffeindio codwyr
   -Llwytho’r cod ar weinydd
   -Addasu’r geirfa + Cymreigio/Lleoleiddio

   Pawb
   -Addasu’r geirfa
   -Lleoleiddio
   -Dod o hyd i fanylion cyswllt (ebost) swyddogion iaith / adrannau cwynion sefydliadau cyhoeddus (+ unrhyw gwmniau eraill sy’n dod o dan Ddeddf Iaith 1993?)

  • Gareth Morlais 2:34 PM ar 27 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Rhys, dwi di lawrlwytho’r source. Oes na un directory sy’n dal yr holl ffeiliau iaith plis?

  • David John Evans 2:03 PM ar 16 Mai 2010 Dolen Barhaol

   @Gareth – nag oes 🙂

   Beth bynnag, dwi wedi cael yr enw parth http://cwyno.org .
   Mae’r côd WDTK yn cuddio tu ôl i’r tudalen flaen diflas ‘na ar fy ngweinydd i.

   Dwi’n cyfarwydd â RoR ac yn hollol fodlon i wneud unrhyw waith codio sy’ eisiau.

   Cyn hynny, oes well i ni cwrdd eto (o dan baner Cymdeithas efalla’) i trafod yn union pa fath o wefan bydd hwn, sef y ‘functionality’ ayyb?

  • Rhys 8:55 PM ar 16 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Go dda David. Dw i’n cîn i gwrdd eto. Oes yna nrhyw waith cib a rhaw all nob-datblygwyr helpu gyda? Cysyllta i gyda Alan (rhag ofn nad ydi o’n dilyn y blog yma) ac efallai gallwn gwrdd eto’n fuan. dw i’n nabod un neu ddau aelod o CYIG, ac mae yna Rali y penwythnos nesa yma yng Nghaerdydd dw i’n meddwl – efallai bydd rhywun a diddordeb yno.

  • David John Evans 9:28 PM ar 17 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Wel, fasa hi’n syniad da cael blog, neu hyd yn oed paragraff neu ddau i esbonio pwynt y wefan (gwaith addas i rywun hefo cefndir cyfreithiol?). Siwr bydd angen dipyn bach o waith dylunio hefyd.

  • alun 6:04 PM ar 18 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Wel mae’n dda i weld bod na gymaint o diddordeb yn y syniad!
   Fe hoffem cyfarfod fyny i drafod ymhellach beth fedrwn gwneud. Hoffwn fod yn ymwneud ar wefan ar sail parhaol, gwaith hybu, ymatebion, gweinyddu etc Er nid oes gennyf unrhyw syniadau am redeg y fath wefan. Ond mae fy nghefndir proffesiynol mewn datblygu iaith gymraeg yn y gwasanaethau cyhoeddus, fel mae gennyf cryn dipyn o arbenigedd.

   Ar mater arall, dwi’n yn falch i weld fod popeth di symud yn gyflym. Dwi ddim, i fod yn hollol onest, ddim yn hoff o syniad o defnyddio cyfeiriad http://www.cwyno.org. Credai bod na rhywbeth negatif neu ‘downbeat’ amdano fo. Oes na siawns i ni feddwl am enw rhwybeth mwy creadigol, gyda ychydig o hiwmor?

   ee. http://www.asiffeta.com fel (asiffeta, di hwn ddim yn y gymraeg)?
   e.e. http://www.mawredd.com (eto mawredd, di hwn ddim yn gymraeg)?

  • alun 6:05 PM ar 18 Mai 2010 Dolen Barhaol

   nai feddwl am syniadau enw gwell!

  • Rhys Wynne 9:20 PM ar 29 Mai 2010 Dolen Barhaol

   @David, Ia, byddai blog bach falle’n syniad. Mi wna i setio un i fyny.

   ..ond yn cytuno bod angen meddwl am enw gwell na cwyno.org (er mae’n enw iawn am rwan i bobl gyferio ato).

   Cynnig fi ydy OesGydaNiDdewis.com – bach o lond ceg falle, ond mae’n dilyn steil enwi gwefannau MySociety, ddim cweit mor negyddol a ‘cwyno’, ac yn tynnu coes ychydig ar ymgyrch (teilwng) BYIG, sef Mae gen ti dewis.

  • Carl Morris 9:59 PM ar 29 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Fersiwn wreiddiol yw Mae gen ti ddewis? (“gen” ac unigol), felly fersiwn newydd yw Oes gen i ddewis?… Mae’r brawddeg yn dda iawn ond ydy e’n rhy agos i’r fersiwn Bwrdd yr Iaith am yr enw? Bydd yn dda fel slogan dan y teitl yn fy marn i.

   Mae Cwyno.org yn tyfu gyda fi. “Brand” da, hawdd i sillafu a byr iawn am Twitter ayyb (mae Cwyno.org yn byrrach na tinyurl.com) Mae’n eitha negyddol ond dyn ni’n gallu creu gwefan neis/moesgar. Mae David yn barod i ddechrau gyda fe!

   Beth am
   – cwyno.org am y wefan y gwasanaeth
   – blog.cwyno.org am y blog (dolen i’r blog o bob tudalen)
   – “Oes gen i ddewis?” fel slogan (pob tudalen)
   – gwasanaeth 100% Cymraeg felly dw i’n awgrymu meddalwedd rydd WordPress am y blog
   ?

  • Carl Morris 11:35 PM ar 29 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Des i yma… waa blwyddyn wedyn i’r dim! Unrhyw alw am y wasanaeth yma?

   Yn y cyf-amser dw i wedi dechrau tudalen Hedyn fel prawf.
   http://hedyn.net/wici/Troseddau_Google_Translate_a_chyfieithu_peirianyddol

  • Rhys Wynne 1:03 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Dan ni yn crap…

   Yn y cyfamser, mae’r Bwrdd yn hyrwyddo ffurflen gwyno eu hunain
   Hefyd, dyma enghraifft o system/syniad tebyg o gasglu cwynion/enghreifftiau o awdurdodau lleol yn camfihafio: Curating Crimes Against Democracy

  • Carl Morris 1:42 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Ond mae’r Bwrdd yn dod i ben cyn hir…

  • Colin Nosworthy 2:02 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Fi’n siwr y byddai gan y Gymdeithas ddiddordeb mawr yn hyn. Allai rhywun ebostio fi gyda’r hyn sydd angen gwneud. Gallwn ni ddarparu gwesteai a phob math o beth

  • Carl Morris 2:18 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Gwendid y darpariaeth Bwrdd yw’r preifatrwydd y cynnwys (bydd e’n defnyddiol i weld y sylwadau o leiaf – fel cwsmer). Dylen ni ddechrau gyda rhywbeth syml iawn yn fy marn i. Beth am brototeip fel addasiad o feddalwedd blog neu wici neu meddalwedd mySociety?

   e.e. gyda blog syml iawn fel prototeip, mae pob cofnod neu tudalen yn cwmni, e.e. HSBC yw cofnod, Cynulliad yw cofnod (!), BT yw cofnod. Mae’r thema wedi cael ei haddasu i golli’r dyddiau a phethau diangen. Wedyn dylen ni i gyd gadael sylw i brofi’r peth ac wedyn datblygu mwy. Dw i ddim yn meddwl bydd proses dylunio enfawr yn gweithio yma.

   Nai ddatblygu rhywbeth yn y dyddiau nesaf. Sail am drafodaeth agored. Bydd unrhyw canlyniad dan GPL gyda chynnwys dan CC-BY.

   Croeso i bobol eraill datblygu arbrofion wrth gwrs.

  • Colin Nosworthy 3:44 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Rydych chi i gyd yn wych. Angen teitl fel “Mae gen ti hawl” yn hytrach na ‘dewis’.

 • Carl Morris 10:18 PM ar 22 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , mysociety   

  Teclynnau Democratiaeth 

  http://www.democracyclub.org.uk

  Digwyddiad yng Nghastell-Nedd (Dydd Iau 25 Chwefror)
  http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=115970034959401285048.00047ff9558f7d3d0c00f&ll=53.891391,-0.461426&spn=8.590785,19.753418&z=6

   
  • Rhys Wynne 1:41 PM ar 23 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Ac ym Mhrestatyn hefyd (pam bod rhai yn haul a rhai yn pins?)

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel