Digwyddiad: Diffyg Democrataidd yng Nghaerdydd wythnos yma #diffygnewyddion

Mae’r Cynulliad wedi gofyn i mi basio’r manylion isod ymlaen. Mae nifer cyfyngedig o lefydd i gael ar hyn o bryd.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Diffyg Democrataidd Sesiwn 2

Lleoliaeth – achubiaeth datganoli?

Ar adeg pan fo’r cyfryngau cenedlaethol a rhanbarthol yng Nghymru yn methu’n gyson i ymgysylltu pobl Cymru â gwaith y Cynulliad Cenedlaethol, dymuna Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, eich gwahodd i gymryd rhan mewn trafodaeth ar rôl y cyfryngau rhanbarthol a hyperleol.

Bydd y sesiwn ar ffurf trafodaeth o gwmpas y bwrdd lle gallwch fynegi eich barn ar nifer o sianelau cyfathrebu â chynulleidfaoedd yng Nghymru sy’n newydd ac yn dod i’r amlwg ynghyd â mentrau lleol mwy traddodiadol.

Defnyddir canlyniadau’r sesiwn hon i lunio adroddiad ar sut gall y Cynulliad Cenedlaethol weithio gyda phob rhan o’r cyfryngau yng Nghymru er mwyn annog rhagor o bobl i fod yn ddinasyddion gweithgar. Daw’r digwyddiad hwn ar ôl cynhadledd Prifysgol Caerdydd ar newyddiaduraeth gymunedol, a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

Dyddiad: Dydd Mercher 12 Mehefin 2013
Amser: 17.00 – 19.00
Lleoliad: Y Pierhead
Bydd te a choffi ar gael.

I sicrhau lle, anfonwch e-bost at:
Archebu@cymru.gov.uk
neu ffoniwch 0845 010 5500
#diffygnewyddion