Aelodau Cynulliad ar Facebook / Twitter / e-bost

PDF yn unig ar hyn o bryd:

enw / llun / plaid / logo / cyfeiriad / e-bost / rhif(au) ffôn / Facebook / Twitter / gwefan
http://www.allwalespeople1st.co.uk/pdfdownloads/conactyourassemblymember.pdf

Postia sylw os oes gyda ti fformat gwell na PDF. Diolch