Tagiwyd fel: athroniaeth Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • dailingual 2:59 AM ar 23 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , athroniaeth, athronyddol, Cyffesaf, Fleadh, Jailhouse Rock, Louis Jordan, WOMEX, y Blues   

  Cerdd Nid at Ddant Pawb.. 

  “Be ti lan i Dai?” medd y robot yn y peiriant fel rhyw fath o atgof o “Ghost in the Machine” Jung-aidd via Sting yr 80au.

  Yr ateb byr byddai : “Colli fy nghyfrinair, myn uffach i”.

  Yr ateb hwy :

  >>>

  MA yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yng nghwmni athronyddol Rhodri ap Dyfrig a Greg Bevan ymysg eraill…dim ond fi sy’n galw’r lle yn “Think Tank” (Melin Meddwl?) mae’n debyg.

  Welwch chi ambell un o fy nhraethodau dadansoddiadol, athronyddol eu naws ar http://golwg360.com/blog/dai-lingual sydd heddi wedi ei ddiweddaru a’r newyddion fod allbwn y cywaith wedi cyrraedd 100 [cant] fideo ar http://youtube.com/panwalesmusiccymru

  megis

  sef ymarfer o’n sioe (hanfodol) ar y cyd fel @cyfrwngcreuaber sy’n arddangos

  1) sgiliau cerddorol Dai Lingual wrth y tabled Mwyar Duon ‘ever-present’ (holl-bresennol?) Playbook

  2) monolog byrfyfyr am obligiadau carcharu troseddwyr heb ebost.

  Cafwyd #adolygiad-au weddol canologol i’r sioe, yn arbennig gan Nwdls a Bevan Snr chwarae teg, felly efallai – a dim ond efallai – bydd gennych chi chwant mynd ar ol y cwpl o ddarnau o ffilm cafwyd eu pre-recordio a’u defnyddio yn y sioe ei hun. Yn ogystal ag ambell i ‘out-take’ o’r ymarferion gyda’r talentog Lewis Alun, Catrin Mair Davies a’r cyfarwyddwr @nicodafydd

  A cyn i chi ofyn, ie dahling dwi’n actor o fri ac mi oedd pob dim wedi sgriptio i’r sioe ei hun. Yn rhyfedd iawn, mi oeddwn i’n chwarae cantor ffaeliedig…

  Ymarfer?!

  Golygfa o’r Sioe #Cyffesaf

  Golygfa arall o’r Sioe Cyffesaf

  Dawns coreograffwyd gan Catrin Mair, fersiwn Sianel 62 i gyfeiliant Nia Morgan

  Hongian ambiti cyn y Premiere

  Sgwennais i draethawd ( yn llythrennol) yn son am sut y gallen ni wedi bod yn fwy ysgytwol o ran cyflwyno’r sioe yn fyw ar y we, ac o edrych nol efallai rwy’n difaru peidio ceisio gwneud mwy o ran ochr aml-gyfryngol i’r sioe; creuais i ffrwd twitter wrth reswm sef http://www.twitter.com/cyfrwngcreuaber a oedd ag ambell i lun o’r cynhyrchiad cyn y noswaith gyntaf,
  ond tra ein bod ni’n aros i weld a oes gan unrhywun yr amser a’r adnoddau i ddod a chynhyrchiad gweledol llawn o’r perfformiad, y sgraps yma yw’r unig bethau sy’n weddill sydd ar gael i chi weld.

  Dwi’n weddol sicr fod y defnydd o fewn y sioe ‘byw’ o ddeunydd wedi ei recordio o flaen llaw ar dabled yn weddol newydd i’r llwyfan fodd bynnag ( give or take a Bradley Manning), felly dyna’r prif reswm i mi ddiweddaru blog yma nawr.

  I ddweud y gwir, nes i’r camgymeriad o beidio a mynd i weld y sioe Bradley Manning, ond roedd ceisio defnyddio technoleg mewn ffordd arloesol yn ran anotod o’r broses o greu’r sioe, os nid y sioe gorffenedig ei hun!

  Felly “mwynhewch”!

  a hwyl yr Wyl Cardiffrinj! -gyda llaw os chwant creu ffrwd digiol byw bryd hynny o sesiwn draddodiadol?

  D. Llun Hydref 21 efallai, cyn http://www.womex.com ar y d.Mercher.

  Dwi ar fin mynd draw i’r Fleadh yn Iwerddon i weld sut ma nhw am ddarlledu yn fyw o’r Wyl Werin yna via’r rhyngrwyd … i deledu TG4! Her arbennig i’r criw technegol…dwi’n gobeithio treulio gymaint o amser a sy’n bosib yn gweld yn union sut meant am wneud hynny er mwyn dod a’r gwersi yn ol i Gymru wrth gwrs.

  iWyn

  ON gobeithio bod yn Steddfod man lleiaf Mercher-Gwener… a oes #haciaith?

   
 • Carl Morris 2:25 PM ar 16 February 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: athroniaeth, , profiadau,   

  “Ystyr” vs. “Profiadau” 

  http://blog.tommorris.org/post/3216687621/im-not-an-experience-seeking-user-im-a

  If I’m on my deathbed, will I regret the fact that I haven’t collected all the badges on Foursquare? Will I pine for more exciting and delightful user experiences? That’s the ultimate test. You want a design challenge? Design things people won’t regret doing when they are on their deathbed and design things people will wish they did more of when they are on their deathbed. Design things that one’s relatives will look back in fifty years and express sympathy for. Again, when you are dead, will your kids give a shit about your Foursquare badges?

   
  • Rhodri ap Dyfrig 5:29 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Cofnod blog gwych!

   […] turning things into games and novelties in order to mask the underlying valuelessness of these tasks.

   Ond mae elfen o ‘gamification’ wedi helpu i greu ystyr a gwerth hefyd. Gweler: Facebook Translate.

   Un ateb sydd gen i: creu. Dim ond trwy greu wyt ti’n creu ystyr dy hun. Lluniau, mashups, cofnodion blog. Dyw sgwennu ar Twitter a Facebook ddim yn greu. Mae’n fwy phatic.

   Eto, mae’n dod lawr at y ‘barrier to entry’. Y lleiaf y rhwystr, y lleiaf y gwerth cymdeithasol/ystyrol/diwylliannol.

   Dyma yw dadl Shirky yn Cognitive Surplus: sef bod hi’n hawdd creu sdwff ar-lein (er ei fod o’n dweud bod na ryw werth i LOLcats), a bod y rhyngrwyd yn gwneiud hi’n haws creu sdwff ar y cyd, ond mae’n rhaid gwneud ymdrech i wneud y stwff sydd wir yn mynd i newid ein byd, ac felly y byd yn ehangach. [Gol: Newydd ddarllen ymhellach lawr y gofnod a gweld bod o wedi sôn am Shirky!]

   Dwi’n amau bydd plant fy mhlant yn edrych ar fy tweets neu fy sylwadau ar Facebook (nac efallai’n gallu), ond dwi’n gobeithio y bydden nhw’n ffeindio rhywbeth diddorol amdana i a fy oes yn fy mlogiau, lluniau, fideos a chynnyrch creadigol eraill, yn yr un ffordd a dwi’n ffeindio llyfr cerddi Tryfanog yn ddiddorol a dalennol 90 mlynedd ar ol iddo ei gyhoeddi.

  • Carl Morris 6:02 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Sylw gwych!

   O’n i’n licio Facebook Translate fel syniad hefyd, mae’r ‘gemeiddiad’ yn dda. Ond y peth yw, ti’n dweud dyw sgwennu ar Facebook ddim yn greu go iawn, dyw e ddim yn werth lot, felly dyw Facebook Cymraeg fel ‘project’ ddim yn werth gymaint chwaith. Huh? Mae’n fersiwn mawr o “turning things into games and novelties in order to mask the underlying valuelessness of these tasks”! Proc mawr. Mae Zuck wedi ein procio. Felly? Jyst gofyn.

   Dyddiau yma dw i’n hoffi blogio mwy a mwy. A dw i’n licio Facebook llai a llai…

   Gyda llaw dw i’n meddwl bod Facebook Cymraeg yn lledrith weithiau achos mae’r shifft ieithyddol yn y cynnwys yn rhy bwerus. Efallai Twitter hefyd. Roedd Maes-E lot mwy llwyddianus fel cymuned Cymraeg arlein. Ble mae’r cymunedau Cymraeg arlein nawr? (Heblaw Hacio’r Iaith wrth gwrs..!)

   Yn gyffredinol, ymdrech yw’r gair yma. YMDRECH!

  • Gareth Jones 7:03 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Diddorol iawn.
   Mae Rhodri yn iawn wrth gwrs drwy ddweud creu. Drwy greu ti’n cael proffiad ac ystyr. Dyna pam dwi wedi mynd ati i drio cael bobl at eu gilydd i greu fersiwn o Twitter yn Gymraeg ar y wefan swyddogol. #twittercymraeg http://stwnsh.com/twittercymraeg

  • Huw Waters 7:25 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Wel dyma ni gwestiwn dwys.

   Ystyr ydi bod. Beth yw pwrpas bywyd? Ydw i’n gywir i ddweud na bodoli yw’r prif bwrpas?

   Os yn sôn am bethau megis Facebook a Twitter, mae cyfarch pobl ac ail-adrodd be ma rhywun arall wedi ei ddweud ar Twitter neu Facebook heb dim i’w wneud a bod. Mae’r bod yn digwydd yn y byd ffisegol. Bywyd rhithiol yw popeth ar-lein. Os yn anwybyddu cof ‘solid-state’, mae’r holl wybodaeth yn bodoli fel gwybodaeth electromagnetic, boed ar dapiau neu ddisgiau caled magneteg, neu ar ffurf golau lawr ffibrau opteg, neu fel sŵn ar modem. Does dim ‘mater’ yn cael ei ddefnyddio, a mater yw’r peth sy’n bod.

   Os mae sôn am greu, boed ar ffurf ysgrif, llun, fideo mae’n gopi gwan o’r hyn sydd wedi bod. Mae llun dim ond yn dangos golau yn cyrraedd lens camera, dim o’r aroglion na sŵn. Ond eto mae’n argraffiad rhannol o rywbeth sydd wedi bod.

   Os yn sôn am fathodynau Foursquare neu Gowalla, does dim ystyr iddynt o gwbwl. Os nad ydynt yn gallu craffu o gwbwl beth oedd yn bod, does dim ystyr iddynt. Mae sôn dy fod yn rhywle yn dweud dim am dy fodolaeth yn lle ene.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel