Tagiwyd fel: hacathon Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Jason Evans 7:57 PM ar 30 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: @wici_llgc, , , dataagored, , hacathon, Hacathonau, hackathon, , , , , , Wikidata,   

  Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Hacio’r Iaith yn cynnal Hacathon Hanes yng Nghaerdydd. 

  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gweithio, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, ar brosiect sy’n ceisio mesur effaith rhannu data agored gydag Wikimedia.

  Bydd prosiect Wicipobl yn canolbwyntio ar ddarparu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys rhannu delweddau digidol ar drwydded agored, gweithio gydag ysgolion ar ddigwyddiadau estyn allan, creu erthyglau  Wicipedia Cymraeg newydd, rhannu metadata’r Llyfrgell yn agored ar Wikidata a chynnal Hacathon er mwyn annog ailddefnydd o’r data agored hwn.

  Yna bydd yr holl weithgareddau hyn yn cael eu monitro a’u gwerthuso i asesu effaith y gwaith ac i geisio amlygu pwysigrwydd cynnwys agored ar ddiwylliant ac iaith Cymru.

  Bydd yr Hacathon Hanes yn ddathliad o’r holl setiau data agored sydd ar gael yn y  Llyfrgell Genedlaethol ac yn gyfle i hacwyr, datblygwyr, dadansoddwyr data ac eraill i archwilio potensial y data hwn.

  O greu delweddau data syml ac ailddefnyddio deunydd yn greadigol i brofi cysyniadau ar gyfer gwefannau neu apiau – rydym yn gobeithio gweld syniadau adfywiol ac arloesol ar sut y gellir defnyddio ein data agored hanesyddol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gweld cymwysiadau Cymraeg o’r data

  Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar oddeutu 7,000 o gofnodion bywgraffyddol sy’n gysylltiedig â’r Bywgraffiadur Cymreig ac Archif Portread Cymru, a bron i 5,000 o luniau portread trwyddedig yn ogystal ag ystod o setiau data eraill o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol.

  Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar yr 2il o Fawrth. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim a bydd pob cyfranogwr yn derbyn lluniaeth, cinio a bag o bethau da.

  Cliciwch yma i ddarganfod a mwy a chadarnhau eich lle!

  Gan Jason Evans

  @Wici_llgc

   
  • Carl Morris 6:39 PM ar 31 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch Jason. Edrychaf ymlaen at gymryd rhan.

   Dw i ddim yn siŵr iawn beth dw i eisiau creu eto.

   Mae cofnodion llongau Aberystwyth yn swnio’n ddifyr.

   Ond yn bennaf hoffwn i greu rhywbeth sy’n cyfrannu at brosiect MenywodMewnCoch. Unrhyw syniadau bobl?

 • Carl Morris 12:01 AM ar 18 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , hacathon   

  Hacio’r Iaith 2013 – beth sy’n digwydd? (Diweddariad byw) 

  Newyddion diweddaraf: 8am dydd Sadwrn

  Cyngor gyrru gwefan traffig Cymru http://t.co/xDkpiPl2 byddwn yn trio cynnal sesiynau arlein felly peidiwch teimlo bod rhaid dod #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Mae @ yn dweud ei bod yn "beryglus o rhewllyd" felly bobol #haciaith plis cymrwch ofal. http://t.co/4pG5yblX
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Byddwn ni dal yn mynd yn ein blaenau heddiw ond mae na dipyn o rew felly peidiwch teimlo bod rhaid dod. Well bod chi’n cadw’n saff.

  Newyddion diweddaraf: 12pm dydd Gwener

  Ar ôl trafod fan hyn ac edrych ar y tywydd a’r traffig, y cyngor i bawb sydd wedi cofrestru ydi i beidio teithio i Aberystwyth heddiw. Mae’r ffyrdd yn glir yn y rhan fwyaf o lefydd ond yr A470 yn y de, ond dydi Hacio’r Iaith ddim yn cyfri fel taith angenrheidiol!

  Mi fyddwn fodd bynnag, yn parhau gyda Hacio’r Iaith yfory yn y Llyfrgell Gen ond ar raddfa chydig llai, gan bod sawl un wedi canslo eisoes. Mae nifer wedi gwneud y daith yma’n barod a sawl un o ardal Aberystwyth sydd am ddod felly bydd yna ddigon i wneud diwrnod difyr.

  Mae eraill wedi dweud eu bod am aros i weld sut mae’r tywydd ar y ffyrdd yn y bore cyn gwneud penderfyniad sydd yn swnio’n gyngor call i ni. Y peth olaf ydyn ni eisiau ydi bod pobol yn cymryd taith beryglus. Byddwn yn trydar ac yn blogio’r cyngor teithio diweddaraf yn y bore, ac os ydych chi yn dod bore fory, peidiwch poeni os ydach chi’n cyraedd hwyrach na’r amser cychwyn.

  Os nad ydych yn gallu dod, gadwch i ni wybod, a pheidiwch poeni achos dwi’n siwr wnawn ni ffeindio ffyrdd technolegol i gynnwys a chreu sesiynau arlein lle gall pawb barhau i gyfrannu.

  I ni sydd yma, mi fydd lot o frechdanau i fyta, felly byddwn ni’n storio braster ar gyfer para trwy’r oerfel ma!

  Hwyl am y tro

  Rhodri, Carl a chriw Hacio’r Iaith

  • * * * * * * * * * * *

  Helo bobl

  Er gwybodaeth, mae Hacio’r Iaith dal ymlaen yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar ddydd Sadwrn.

  Mae ambell i berson wedi gofyn am y tywydd, felly dyma pam rydyn ni’n postio.

  Os ydych chi wedi cofrestru, gadwch wybod os ydych chi ddim am ddod am unrhyw reswm.

  (Gyda llaw mae’r digwyddiad Hacathon dal yn mynd ymlaen yn Aberystwyth dydd Gwener hefyd.)

  Byddwn yn diweddaru’r cofnod blog hwn os oes unrhyw newid i drefniadau Hacathon neu Hacio’r Iaith.

  Cyngor pwysig: plîs gyrrwch yn ofalus.

  x

   
  • Sioned Mills 8:26 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hia hacwyr – bydd teulu Mills methu dod fyny oherwydd @minillef, methu meddwl am fynd yn sownd efo babi! Byddai modd setio fyny Google hangout enfawr tybed? Methu coelio byddwn ni’n colli allan, Mr @Bryns yn yr un sefyllfa yn anffodus. Diolch eto am yr holl waith trefnu

   @llef

  • Aelwyn 9:07 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hi Carl a pawb arall,

   Dwi’m yn gweld ni gallu dod yn anffodus, oherwydd y tywydd, ond sicr o ddilyn pethau drwy’r sianelau arferol yn ystod y dydd.

   hwyl

   Aelwyn

  • Gethin While 9:15 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Yn aros i wedl beth sy’n digwydd gyda’r eira – os ddoddiff hi heno byddai yno fory. Os mae’n parhau i gwympo’n drwm acyn thewi dwi’n amau byddai’n gallu cyrraedd mewn pryd/o gwbl o Gaerdydd. Byddai arlein adre beth bynnag – gwhile@gmail.com

  • Delyth Prys 9:20 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Helo,
   Newydd orfod canslo’r bws mini oedd i fod i ddod a ni lawr i Hacio’r Iaith fory oherwydd yr eira :(. Fodd bynnag, os bydd y tywydd yn caniatau yn y bore, bydd llond car ohonom ni yn dal i ddod – 4 neu 5 yn lle’r 8 oeddem ni’n gobeithio amdano. Flwyddyn nesa, allwn ni gael Hacio’r Iaith yn Hawaii yn lle Aber plis :).

  • Rhodri ap Dyfrig 10:25 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Diolch bawb am y negeseuon. Mae’r tywydd yn argymell i bobol beidio teithio heddiw os nad yw’n angenrheidiol, felly peidiwch gwneud os ydach chi’n poeni. Dilynwch gyngor y bobol proffesiynol a chadwch lygad ar be ma’r tywydd yn ei ddweud. Dydi hacio’r iaith ddim werth rhewi’n gorn / crasho car ar rhyw lôn gefn drosto!

   Byddwn ni’n rhoi diweddariad am hanner dydd am ein cynlluniau a chyngor i bobol sydd dal heb ganslo. Mae sawl un wedi dweuyd yn barod na fyddan nhw’n gallu dod, ond gan na fydd Aberystwyth yn cael ei daro’n wael mae’n bosib y byddwn yn cynnal rhywbeth beth bynnag. Nawn ni roi cyngor call am hanner dydd ar ôl trafod ac edrych eto at y rhagolygon.

   Yn y cyfamser, os ydach chi’n penderfynu peidio teithio gadwch i ni wybod cyn gynted ag y gallwch chi.

   Yr eiddoch yn sgarffiog,

   Rhodri

  • Huw Marshall 10:29 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hia,

   Dwi methu gael allan. (Byw lawr trac ffarm serth).

   Felly fydda’i methu dod yn anffodus.

   Siom enfawr

   H

  • Aled Griffiths 11:04 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Dwi methu dod yn anffodus!

  • ifanceinion 11:17 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n mynd i drio ‘ngorau i ddod er gwaetha’r tywydd (ond bydda i’n cymryd pob gofal posib wrth gwrs). Peth yw, ar ôl y mis dwi newydd gael, dwi angen hyn yn seicolegol am fwy o resymau na jest trafodaeth tech! 🙂 Os gaiff yr holl beth ei ganslo (croesi bysedd) gadewch i ni wybod, ond fel arall dwi’n bwriadu setio ffwrdd tua 3pm.

  • Leusa 12:48 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Helo griw Hacio’r Iaith, dim ond neges i ymddiheuro na fydda i’n gallu dod i fyny fory.
   Diolch
   Leusa

  • Owain Hughes 1:42 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   O hyd yn bwrw eira’n eitha trwm yma yng ngorllewin Sir Gaerfyrddin. Hefyd mae rhannau o’r A487 o amgylch Synod Inn ar gau, ac mae’r A482 o amgylch Llanbed yn edrych braidd yn wael. Arhosa i i weld sut mae cyflwr yr heolydd bore yfory…

  • Paddy Daley 4:05 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Ffaelu dod yn anffodus.

  • Robin Hughes 7:28 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Yn anffodus fydda i ddim yn gallu dod fory

  • Lowri Williams 10:12 AM ar 19 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Fydda i ddim yn mentro draw heddiw yn anffodus. Gobeithio y bydd yn ddiwrnod llwyddiannus.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel