QRpedia (Codau QR + Wicipedia)

Danfonwyd ebost ymlaen ataf yn ddiweddar gan ŵr o’r enw John Cummings. Roedd yn ceisio cysylltu ag unigolion a sefydliadau (gan gynnwys rhai Cymraeg eu hiaith) a fyddai’n gallu ei helpu gyda phrosiect hoffai ei dechrau yn ymwenud a QRpedia sef cyfuniad o godau QR ac erthyglau Wicipedia. I’ve set up a project to use… Parhau i ddarllen QRpedia (Codau QR + Wicipedia)