Tagiwyd fel: wici Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Jason Evans 7:57 PM ar 30 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: @wici_llgc, , , dataagored, , , Hacathonau, hackathon, , , wici, , , Wikidata,   

  Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Hacio’r Iaith yn cynnal Hacathon Hanes yng Nghaerdydd. 

  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gweithio, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, ar brosiect sy’n ceisio mesur effaith rhannu data agored gydag Wikimedia.

  Bydd prosiect Wicipobl yn canolbwyntio ar ddarparu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys rhannu delweddau digidol ar drwydded agored, gweithio gydag ysgolion ar ddigwyddiadau estyn allan, creu erthyglau  Wicipedia Cymraeg newydd, rhannu metadata’r Llyfrgell yn agored ar Wikidata a chynnal Hacathon er mwyn annog ailddefnydd o’r data agored hwn.

  Yna bydd yr holl weithgareddau hyn yn cael eu monitro a’u gwerthuso i asesu effaith y gwaith ac i geisio amlygu pwysigrwydd cynnwys agored ar ddiwylliant ac iaith Cymru.

  Bydd yr Hacathon Hanes yn ddathliad o’r holl setiau data agored sydd ar gael yn y  Llyfrgell Genedlaethol ac yn gyfle i hacwyr, datblygwyr, dadansoddwyr data ac eraill i archwilio potensial y data hwn.

  O greu delweddau data syml ac ailddefnyddio deunydd yn greadigol i brofi cysyniadau ar gyfer gwefannau neu apiau – rydym yn gobeithio gweld syniadau adfywiol ac arloesol ar sut y gellir defnyddio ein data agored hanesyddol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gweld cymwysiadau Cymraeg o’r data

  Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar oddeutu 7,000 o gofnodion bywgraffyddol sy’n gysylltiedig â’r Bywgraffiadur Cymreig ac Archif Portread Cymru, a bron i 5,000 o luniau portread trwyddedig yn ogystal ag ystod o setiau data eraill o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol.

  Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar yr 2il o Fawrth. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim a bydd pob cyfranogwr yn derbyn lluniaeth, cinio a bag o bethau da.

  Cliciwch yma i ddarganfod a mwy a chadarnhau eich lle!

  Gan Jason Evans

  @Wici_llgc

   
  • Carl Morris 6:39 PM ar 31 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch Jason. Edrychaf ymlaen at gymryd rhan.

   Dw i ddim yn siŵr iawn beth dw i eisiau creu eto.

   Mae cofnodion llongau Aberystwyth yn swnio’n ddifyr.

   Ond yn bennaf hoffwn i greu rhywbeth sy’n cyfrannu at brosiect MenywodMewnCoch. Unrhyw syniadau bobl?

 • Carl Morris 5:29 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: maniffesto, wici,   

  Sesiwn 6: Maniffesto technoleg a’r Gymraeg 

  Roedd pobl eisiau trafod ymgyrchu gwleidyddol dros yr iaith Gymraeg ar-lein.

  Defnyddiwch y dudalen yma i ddatlbygu’r maniffesto:

  http://hedyn.net/wici/Maniffesto_technoleg_a%27r_Gymraeg

   
  • Elin Haf Gruffydd Jones 4:57 PM ar 25 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   GWEITHDAI CODIO / TECHNOLEG
   Faint o weithgaredd http://www.technocamps.com/ sydd yn digwydd yn Gymraeg? Dwi ddim yn gwybod yr ateb. Ond wrth anelu yn benodol at bobl ifanc 11-19 oed, dylai fod gweithdai yn Gymraeg yn sicr. Os oes rhai wedi bod buasai’n gret cael gwybod mwy am hynny. Byw [technoleg] yn Gymraeg.

 • Carl Morris 11:54 PM ar 28 November 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , wici, , ,   

  Wikipedia yn Gujarati a chyfarfod 

  For the first time, Ahmedabad-based Wikimedians (or Wikipedians) – as people writing for the online Wikipedia are called – gathered on Sunday for an informal meeting at the Centre for Environmental Planning and Technology (CEPT).

  The meeting, which was organised by Wikimedia, India chapter (WIC), registered in Bangalore, was attended by a total of 26 people.

  Anirudh Bhati, a member of the WIC executive council, chaired the meeting at CEPT, Ahmedabad. “For me, writing for the Wikipedia is a passion,” he said. “It helps me expand the horizons of my knowledge.”

  He said that as technology had penetrated into rural areas faster than the English Language, a growing number of people in the villages were using smart-phones to access information in Indian languages.

  “Some Indian-language Wikipedias are already the largest online repositories of information in their respective languages,” Bhati said. “Regular community meetings such as the one we had today in Ahmedabad can help spread the word about our mission.”

  http://www.dnaindia.com/lifestyle/report_free-knowledge-for-all-in-gujarati-is-our-goal_1470321

  Wikipedia ac ieithoedd lleiafrifol
  http://opendotdotdot.blogspot.com/2010/11/wikipedia-as-multilingual-word-hoard.html

  Beth am gyfarfod tebyg yn ystod Hacio’r Iaith?

   
 • Carl Morris 10:48 PM ar 13 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: wici, , ,   

  Wikisource a Wikiquote 

  http://cy.wikisource.org/wiki/Yr_Adfail

  http://cy.wikiquote.org/wiki/Gandhi

  http://cy.wikiquote.org/wiki/Super_Furry_Animals

  Cofia bod nhw ar gael yn Gymraeg.

  Ond dim lot o weithgaredd yn anffodus. (Newydd sylwi wnaeth rhywun awgrymu caefa Wikiquote llynedd – am resymau da.)

  Gyda Wikipedia, roedd e’n llwyddiannus trwy chwilio, a wedyn erthyglau newydd a wedyn chwilio – “adborth positif”. Siwr dyn ni’n gallu tyfu nhw hefyd *rhedeg i ffrwdd am gopi o Mil a Mwy o Ddyfyniadau*

  Plîs ychwanega dy hoff ddyfyniad i Wikiquote yn enwedig.

   
  • Rhys Wynne 12:21 PM ar 14 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Dw i erioed wedi cyfrannu at yr rhain – wicipedia sy’n derbyn y sylw i gyd. Siawns bod llawer o ddyfyniadau gwych Cymraeg i’w cael.

 • Carl Morris 12:34 PM ar 13 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: MediaWiki, Pen Talar, wici, ,   

  Pen Talar, PenTalarPedia a MediaWiki 

  Pen Talar – y wici answyddogol

  Ro’n i eisiau esbonio’r cefndir technolegol tu ôl PenTalarPedia (syniad gwreiddiol gan Menna):

  Gwnes i ddefnyddio MediaWiki gyda croen Vector (yr un meddalwedd a chroen â Wicipedia). Mae’n ddefnyddio PHP a mySQL (fel WordPress).

  Gosod: 30 munud neu llai gyda logo newydd. Dw i wedi tynnu mas ieithoedd eraill heblaw Cymraeg a Saesneg – arbed amser lanlwytho.

  Angen ychydig mwy o waith SEO hefyd (e.e. mae Google yn dangos y wici ar tudalen 5 am chwiliad “Pen Talar”, dylai fe bod ar tudalen 1). Bydd teitlau bespoke yn helpu.

  Tyfu’r cymuned: pwnc gwahanol. Ond dylet ti ymuno. Lot o hwyl.

  Dw i’n rili hoffi MediaWiki nawr. (Dw i wedi trio MediaWiki o blaen ond mae’n teimlo rili neis nawr am ryw reswm.). Dw i eisiau symud Hedyn o DokuWiki i MediaWiki ond dw i angen Dydd Sadwrn llawn! Mae lot o ddolenni yn dybynnu arno fe, angen sgwennu 301 redirects i ddal pob dolen. Dw i’n casáu dolenni sydd wedi torri.

   
  • Rhys 12:53 PM ar 13 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Gwaith da a syniad ardderchog. Gobeithio ddalith o’r dychymyg.Mae cod MediaWiki (fel cod un rhyw wiki) yn gallu bod yn ddryslyd i newbie (newyddun?) – falle ei bod yn werth gosod dolen amlwg rhywle at gyfarwyddiadau fformatio sydd ar gael ar Wicipedia?

   Dw i eisiau symud Hedyn o DokuWiki i MediaWiki ond dw i angen Dydd Sadwrn llawn!

   Byddwn i’n hoff o weld Hedyn yn gweithio gyda MediaWki ganmod i’n lot mwy cyfarwydd gyda’r cod ac mae’n llawer mwy hyblyg (+ galla i wedyn fynd ymlaen gyda fy syniad o gategoreiddio blogiau Cymraeg).

   Mae lot o ddolenni yn dybynnu arno fe, angen sgwennu 301 redirects i ddal pob dolen.
   Os ydy hyn yn golygu lot o waith ailadroddus y gall mwnci ei wneud, baswn i’n fodlon helpu rhyw bnawn Sadwrn gwlyb.

  • Carl Morris 1:20 PM ar 13 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Rhys, swnio’n dda. Dylen ni trefnu dyddiad gweithdy Hedyn. Os mae unrhyw un arall eisiau helpu, gadawa sylw yma. Diolch.

   PenTalarPedia – Dw i wedi trwsio’r teitlau am fwy o SEO. Mae Google yn darllen y teitlau felly dw i wedi rhoi “Pen Talar”, geiriau ar wahan ar bob tudalen.

   Mae Twiki yn opsiwn arall gyda WYSIWYG, efallai mwy cyfeillgar i ddefnyddwyr. Efallai tro nesaf. CywPedia neu rywbeth.
   🙂

  • Rhodri ap Dyfrig 10:33 AM ar 22 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Dwi’n nabod rhywun sydd eisiau dechrau rhywbeth wici-aidd ond sydd ddim rhy keen ar markup Wikipediaidd. A fyddai hwn yn testbed da ar gyfer Twiki?

  • Carl Morris 11:50 AM ar 22 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Rydych chi’n gallu trio TWiki Sandbox.

   Mae TWiki yn côd agored ond rhaid i chi cofrestru cyn i chi trio’r fersiwn ar y wefan TWiki.
   http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/TWikiRegistration

   e.e.
   http://twiki.org/cgi-bin/view/Sandbox/CarlMorrisSandbox

   Pethau eraill
   1. Mae llawer o declynnau gwahanol gyda TWiki tu allan y wici. Efallai dylech chi droi off popeth eraill.
   2. Dyn ni angen cyfieithu TWiki hefyd!

  • Carl Morris 12:51 PM ar 29 Medi 2010 Dolen Barhaol

   fersiwn Almaeneg…
   http://pentalarpedia.com/wici/PenTalarPedia_-_Deutsche_version
   🙂

   Dw i ddim wedi defnyddio “gofodau enwau” eto. Efallai yn y pen draw.

  • Rhys Wynne 3:33 PM ar 29 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Chwarae teg i Annette, tra bod sawl person wedi cyfrannu at y fersiwn CYmraeg, hi yn unig sydd wedi ei gyfieithu i’r Almaeneg.

   Falle dylid meddwl am roi dolen o bob erthygl Almaeng i’r gwreiddiol Cymraeg (a vice-versa) – jobyn i rhywun sy’n wiki obsessive

   …pam bod pawb yn edrych arna i?

  • Carl Morris 2:37 PM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Dw i eisiau ychwanegu dolenni fel fersiynau gwahanol Wicipedia. Profi…

  • Rhodri ap Dyfrig 11:04 AM ar 12 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Beryg bydd raid atgyfodi’r PenTalarPedia gyda rhyddhau’r DVD

  • Carl Morris 11:49 PM ar 12 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Peryg? Cyfle! Ar fy rhestr hir o bethau i’w gwneud…

 • Carl Morris 8:03 PM ar 18 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , wici,   

  Hedyn, meddyliau? 

  Beth ydy pobol yn meddwl am Hedyn?

  Ydy e’n rhy cymhleth ar hyn o bryd? Defnyddiol?

  Ydyn ni eisiau WYSIWYG? (Golygu heb côd.) Mae e’n defnyddio DokuWiki ond dw i’n trio Twiki fel prawf.

  Meddyliau plis!

   
  • Rhodri ap Dyfrig 9:39 PM ar 18 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Dwi wedi dod i arfer â’r golygydd testun, ond dwi’n gwybod ei fod yn anghyfarwydd iawn i sawl un oedd eisiau cofrestru gyda Hacio’r Iaith.

   Dwi’n meddwl ei fod yn raddol ddatblygu i fod yn ddefnyddiol. Mae’r elfen archifol ohono am fod yn ddefnyddiol os dim arall.

   Roedd yn hollol angenrheidiol, yn greiddiol, i drefnu Hacio’r iaith. Efallai y byddwn i ychydig yn ofalus am newid i system arall cyn profi’n go galed.

  • Carl Morris 1:03 AM ar 19 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Dw i eisiau gweld cyfraniadau gan bobol normal!

   Dw i’n meddwl am gofrestrau ar hyn o bryd. Mae rhwydwaith “Cymraeg we agored” ar wasgar. Felly dyn ni’n casglu blogs yna, gwefannau eraill, casglu pobol ar fy nghofrestr Twitter.

 • Rhodri ap Dyfrig 10:08 PM ar 4 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , wici   

  Newydd roi’r sesiynau ddigwyddodd ar y diwrnod ar y grid ar y wici a diweddaru’r rhestr mynychwyr: http://hedyn.net/hacio_r_iaith/ionawr2010#trefnu_r_dydd

  Fydda i’n rhoi dolenni i mp3s a fideos wrth iddyn nhw fynd ar-lein.

   
 • Carl Morris 1:39 AM ar 1 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , wici   

  Hedyn a thudalennau Hacio’r Iaith 

  Mae’r wici Hedyn yn defnyddiol, gobeithio. Ti’n gallu defnyddio Hedyn i drefnu digwyddiadau dy hun. Plîs! Dw i’n croesawi adborth.

  Mae’n debyg byddan ni gwneud Hacio’r Iaith neu rywbeth fel Hacio’r Iaith – rhywbryd yn y dyfodol.

  Felly, dw i wedi symud Hacio’r Iaith Ionawr 2010 i
  http://hedyn.net/hacio_r_iaith/ionawr2010

  Mae prif dudalen Hacio’r Iaith yn
  http://hedyn.net/hacio_r_iaith

   
 • Carl Morris 5:12 PM ar 26 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Flickr, wici   

  Hacio’r Iaith yn llawn 

  DIWEDDARAF: gallwn ni fynd fyny at 50 person nawr! Diolch i Brifysgol Aberystwyth.

  Mae’r digwyddiad Hacio’r Iaith yn llawn. Mae 40 person wedi sgwennu ei enwau ar y wici.

  Os wyt ti eisiau rhoi dy enw ar y rhestr aros, ti’n gallu. Allwn ni ddim cymryd mwy oherwydd maint ystafelloedd a thefniadau bwyd.

  Fel arall, gallet ti ddilyn pethau ar-lein gyda’r tag #haciaith, stwff ar y wici, blogiau, Flickr ac ati. Bydd llwyth o stwff hefyd yn cael ei recordio a’i roi arlein wedyn.

   
 • Carl Morris 1:42 AM ar 6 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: tasgau, wici   

  Allet ti helpu? 

  Dyn ni i gyd yn trefnu Hacio’r Iaith gyda’n gilydd fel cymuned.

  Mae tudalen tasgau bach gyda ni. Ewch i’r tudalen wici Hacio’r Iaith os ti eisiau helpu. Diolch am eich cefnogaeth!
  http://hedyn.net/pethau_allech_chi_wneud

  Dyn ni dal yn sgwennu syniadau a manylion eraill ar y prif dudalen hefyd.
  http://hedyn.net/hacio_r_iaith

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel