WordPress 3.6 RC1

Mae WordPress RC1 ar gael nawr ar wefan cy.wordpress.org gyfer ei brofi.

Y disgwyl yw y bydd y fersiwn terfynol ar gael ymhen rhyw bythefnos. Mwynhewch 🙂

Gwybodaeth bellach gan WordPress

Sylwadau ar yr addasiad Cymraeg i post@meddal.com, os gwelwch chi’n dda.

4 sylw

  1. Drwy wefan GlotPress WordPress a’r wefan cy.wordpress.org. Dwi’n gwneud dim gyda’r SVN, diolch byth…
    Doedd dim gymaint i’w wneud tro ma felly nes i ddim llwytho’r ffeiliau i lawr a’u cyfieithu yn Virtaal fel dwi wedi gwneud o’r blaen. Am rhyw reswm roedd lot o Saesneg yn y 3.5, dwi’n gobeithio bod hynny wedi ei ddatrys gyda 3.6 Rhywbeth i edrych amdano wrth brofi 3.6 RC1.
    Os wyt ti eisiau help gyda Chymreigio gwefan/thema Haciaith, gad i mi wybod 😉

Mae'r sylwadau wedi cau.