Tagiwyd fel: Disqus Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 9:25 AM ar 21 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Disqus, , sgwrs,   

  Cyfieithu Disqus 

  Fel rhywun wnaeth gyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Disqus yn y gorffennol, ges i ebost ganddyn nhw heddiw’n dweud eu bod wedi newid gwefannau/widgets ac angen cyfieithu o’r newydd.

  Dwi’n gweld mwy o flychau sylwadau Facebook na rhai Disqus dyddia ma felly dwn i ddim faint o flaenoriaeth ydi hwn mewn gwirionedd. Ond dyma’r ddolen os oes unrhyw gyfieithgwn isio rhoi tro arni.

   
  • duw 7:42 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dwi newydd wedi gorffen cyfieithu Disqus ac mae nawr yn fyw. Yn anffodus, nid oes unrhyw sylw ‘cyd-destun’ o dan y teclyn cyfieithu, felly posib bod sawl gwall yn bodoli. Felly, plis ewch ati a chyfrannu os ydych chi’n sylwi ar unrhyw broblemau ac ati.

  • Carl Morris 10:18 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Da iawn! Dw i newydd galluogi Disqus Cymraeg ar Y Bydysawd fel prawf. Plis gadawa sylw ar eitem newyddion neu rhaglen teledu i’w brofi.

  • Carl Morris 10:31 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Gyda llaw dw i newydd postio diweddariad ar Y Bydysawd.

 • Carl Morris 12:28 PM ar 8 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Disqus,   

  Disqus yn Gymraeg… eto 

  Mae Disqus wedi cael ei cyfieithu (eto dw i’n meddwl) http://www.maes-e.com/viewtopic.php?t=29051&p=387841#p387841

  Ni di trafod Disqus o’r blaen yma. https://haciaith.cymru/2010/10/05/disqus-yn-gymraeg-cc-nwdls-wilstephens/

  Os dw i’n cofio yn iawn wnaethon nhw ddim defnyddio’r cyfieithiad cyntaf – am ryw reswm. Yn anffodus mae pobol wedi ail-adrodd yr un gwaith. Efallai tro nesaf bydd e’n werth chwilio archifau Maes-e, Hacio’r Iaith, Salt a Canolfan Bedwen cyn i ni ddechrau gwneud project tebyg. Sut ydyn ni’n gallu annog mwy o drafodaeth yn y gymuned technoleg Cymraeg? Neu creu mwy o gymuned?

  Beth bynnag, bydd Disqus yn Gymraeg yn ardderchog – o’r diwedd!

  Dyma gyfle priodol i ddweud diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i gyfieithiadau.

   
  • Rhys 11:26 AM ar 9 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   osgoi y math yma o ddyblygu gwaith oedd un brif amcanion Hedyn os dw i’n iawn pan sefydlwyd y wici. Bydd rhaid treulio bach o amser cyn bo hir yn rhestru a threfnu oppeth sydd wedi ei leoleiddio hyd yma ac hefyd pa brosiectau lleoleidido sydd ar eu canol.

  • Alan 11:19 PM ar 9 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Shw mae. Gwnes i chwilio’n drylwyr (dwi’n meddwl) am wybodaeth ar Disqus yn y Gymraeg. Cysylltais â Disqus eu hunain a chefais dim wybodaeth wrthyn nhw bod eraill wedi cychwyn ar y gwaith na bod rhai eitemau yn y ffeil iaith wedi’i chyfieithu’n barod. Hoffwn gynnig f’ymddiheuriadau os dwi wedi stampo dros draed rhai ohonoch chi. Beth bynnag allan, roedd tua 10-20% o’r termau eisoes â chynigion pan ddechreuais i.

   Yn sicr fydd rhai camgymeriadau oherwydd diffyg cyd-destun rhai o’r termau, e.e. ‘don’t require moderation’.
   Roedd llawer o dermau lle roedd angen treiglo’r cymal a oedd yn dilyn.

   Anfonais restr i Disqus, ond mewn ofer. Dwi wedi derbyn newyddion ganddyn nhw – caiff ei gynnwys ‘cyn bo hir’. Croeso i unrhyw un ofyn i Disqus am yr hawl i wirio / golygu’r gwaith.

  • Carl Morris 2:50 AM ar 10 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Rhys – oedd, mae Hedyn wedi ymestyn allan ond dylen ni diweddaru’r tudalennau lleoleiddio cyn hir yn sicr.

   Alan – dylai fe bod yn iawn dw i’n meddwl, edrych ymlaen at ddefnyddio Disqus yn Gymraeg!

  • Rhys 8:50 AM ar 10 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   @Alan, Bysedd traed pawb saff :-), teimlo’n wael bod ti wedi mynd i’r drafferth i drosi rhywbeth oedd eisoes wedi ei drosi o’n i.

  • Alan 1:18 PM ar 11 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Dim prob Rhys 🙂
   Oes tudalen yn bodoli gyda rhestr o gyfieithiadau ar y gweill? Dwi wedi bod ar Hedyn, ond methu â ffeindio ‘tudalen’ neu gategori. Yn sicr mae angen rhywbeth felly.

  • Rhys 10:53 AM ar 13 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Roedd rhywbeth felly ar y cychwyn dw i’n credu (ar ei hanner), yna wedi i’r wci symud o feddalwedd DocuWiki i MediaWiki, mae’n debyg i bopeth fynd ar wasgar a dan ni heb fynd ati i ail-drefnu pethau. Mae rhywbeth fel hyn yn dangos pa mor bwysig a defnyddiol bydd tudalenau o’r fath.

  • Carl Morris 11:04 AM ar 13 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 6:22 PM ar 13 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Alun, diolch am ofyn. Bydd e’n lot well nawr ar ôl ychydig o daflu syniadau!

   Ni’n trio ychwanegu meddalwedd i’r Rhestr.

   Cer yma i weld templed (anghyflawn ar hyn o bryd):
   http://hedyn.net/wici/Sut_i_ychwanegu_meddalwedd_i%27r_Rhestr

  • Carl Morris 11:30 PM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Unrhyw ateb gan Disqus eto?

   Eisiau ei defnyddio ar http://ybydysawd.com !

 • Carl Morris 2:09 PM ar 5 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Disqus, ,   

  Disqus yn Gymraeg /cc @nwdls @wilstephens 

  Beth ddigwyddodd i’r cyfieithiad Disqus Cymraeg? Unrhyw ganlyniad? Ydyn ni’n gallu adfer a pharhau gyda’r gwaith? Pobol?

  http://hedyn.net/disqus

  Diolch!

   
  • Rhodri ap Dyfrig 3:02 PM ar 5 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Nes i wneud cyfieithiad, ond wnes i rioed gael rownd i gael rhywun arall i’w wirio am gamgymeriadau.

  • Rhodri ap Dyfrig 3:21 PM ar 5 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Sdim ond tua 10 cyfieithiad arall ar ol yno. Jest angen rhywun arall i’w gwirio. Ewch draw i http://disqus.com/translate/cy/

   Os na allwch chi gael mynediad yna ebostiwch: translation@disqus.com

  • Carl Morris 3:40 PM ar 5 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Newydd wedi ceisio, diolch! http://disqus.com/translate/apply.html

  • Rhodri ap Dyfrig 9:33 AM ar 11 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Dwi wedi anfon y cyfieithiad ymlaen fel un cywir, gan obeithio bydd posib newid rhai darnau wedyn. Doedd dim cyd destun felly roedd yn rhaid dyfalu cyfieithiad mewn rhai achosion. Cawn weld.

  • Carl Morris 8:01 PM ar 11 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Melys. Wyt ti’n gallu postio sylw os maen nhw yn ateb plîs? Dw i ddim wedi cael ateb o gwbl eto.

   Edrych ymlaen.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel