2 sylw

  1. Mae angen mawr am gymuned arall Gymraeg tu hwnt i Twitter ac sydd ddim yn rhan o Facebook. Dwi ddim yn meddwl taw Reddit fydd hwnnw, ond mae angen rhywbeth sydd yn gymuned lle mae modd rhannu a thrafod yn agored mewn ffordd mwy parhaol na Twitter, a llai caeedig a mwy hygyrch i chwilio na Facebook.

    Pwnc trafod i haciaith falle – I ble’r aeth ein rhithfro?

Mae'r sylwadau wedi cau.