Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon

Diolch o galon i holl fynychwyr a chyd-drefnwyr Hacio’r Iaith 2018 am ddigwyddiad arddechog ddoe!

Byddaf i’n cnoi cil dros eich cyflwyniadau a’r trafodaethau am y flwyddyn i ddod!

Pigion

Dyma ddetholiad o’r hyn a drafodwyd (sy’n anghyflawn dw i’n gwybod).

Mae Rhys Wynne wedi gwneud job ardderchog o grynhoi rhai o’r sesiynau.

Mae hefyd llwytho o bethau Twitter ar yr hashnod #haciaith.

Cadwch y ddydiad: Celtic Knot 2018

I’r rhai sydd eisoes yn meddwl am y digwyddiad tech ieithyddol nesaf mae Jason Evans ac eraill yn trefnu cynhadledd Celtic Knot, Aberystwyth, 5-6 Gorffennaf 2018 sydd yn debygol o denu pobl o sawl cefndir ieithyddol yn Ewrop (nid dim ond pobl ‘Celtaidd’). Fe fydd rhagor o fanylion nes ymlaen. Yn y cyfamser ewch i wefan Celtic Knot sydd yn cynnwys galw am bapurau academaidd newydd.