Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg

Mewn sesiwn yn Haciaith eleni, holwyd barn mynychwyr  yr anghynhadledd ar flaenoriaethau a bylchau technoleg Cymraeg. Ymatebodd y rhai  oedd yn y sesiwn ar post-its.
O’r cerdiau hynny, dyma naws yr ymatebion, yn nhrefn y nifer o weithiau y soniwyd amdanynt.

8 sylw

 • Cynnig rhagweithiol o’r Gymraeg fel iaith yn ATMs a checkouts uwchfarchnadoedd; gwefannau/platfformau yn cofio eich dewis iaith trwy gydol eich amser ar y rhyngrwyd; y Gymraeg yn gyntaf lle bo angen; ystyried dewis iaith o’r cam cyntaf; y dewis o Gymraeg yn amlwg i’r defnyddiwr; cynnwys cyfeiriad at wasanaeth Cymraeg, hyd yn oed wrth hysbysebu yn Saesneg; cynnig cynnwys YouTube, iPlayer yn rhagweithiol; tudalen gartref yn Gymraeg yn gyntaf (e.e. cbac.co.uk); diwylliant cofio dymuniad iaith

6 sylw

 • Llais i destun; technoleg adnabod lleferydd gall gael ei ddefnyddio fory; Siri; Alexa

5 sylw

 • Hybu a nid gorfodi’r Gymraeg; wrth hyrwyddo mae angen hybu PAM y dylid defnyddio’r gwasanaeth yn Gymraeg yn hytrach na “achos ei fod o’n Gymraeg”; cyhoeddusrwydd ar beth sydd ar gael; cydnabyddiaeth o’n gofynion; cynyddu’r nifer o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddigidol
 • Ethos data agored gyda hwb rhannu canolog; trwyddedu’n agored ar mwyn cael gwared ar yr her o hawlfraint yn rhwystro datblygiadau; blaenoriaethu offer cod agored gyda’r rhyddid i leoleiddio

4 sylw

 • Sgiliau codio – datblygu meddalwedd a rhaglenni yn Gymraeg; darlunio; adnoddau hyfforddi ar gael i bawb
 • Rhwydwaith symudol a gwe band eang cyflym iawn dros Gymru gyfan
 • Predictive/autocorrect text Cymraeg

3 sylw

 • Rhoi popeth am ddim; e-lyfrau am ddim i bawb fel yn Norwy; Cyhoeddi llenyddiaeth arlein
 • Gwella cyfieithu peirianyddol; mae busnesau Cymru yn parhau i ddefnyddio y cyfieithu peirianyddol heb gael pobl i wella hynny; gwella’r berthynas rhwng geiriaduron safonol a chyfieithu peirianyddol
 • Adnoddau addysg a hyfforddiant DA yn Gymraeg; adnoddau pwrpasol Cymraeg i tech gwyb, nid tro i’r Gymraeg wedyn

2 sylw

 • YouTube Cymraeg gydag algorithm Cymraeg ar gyfer YouTube (auto-play fideo Cymraeg eto nesaf)
 • Trydar, Instagram, a gwefannau cymdeithasol
 • Rhoi mwy o bres a swyddi i dechnoleg Cymraeg
 • Addysgu’r genhedlaeth hŷn am y byd digidol; annog y genhedlaeth hyn i rannu eu hamser, cyfoeth a gwybodaeth arlein

1 sylw

 • Android Cymraeg
 • Cael mwy o arbenigwyr a datblygwyr sy’n siarad Cymraeg
 • Calendr digwyddiadau cyhoeddus
 • Cymraeg safonol ond yn hygyrch a dealladwy
 • Datblygu rhwydwaith hyrwyddo poblogaidd ar Facebook
 • Ffôn symudol Cymraeg gyda darparwyr symudol sy’n gweithio’n ddwyieithog
 • Geiriaduron: un porth i chwilio am bethau
 • Gwell dealltwriaeth caledwedd
 • Gwella ymwybyddiaeth y darparwyr eu hunain o’u gwasanaeth Cymraeg ar bob lefel y cwmni
 • Ffordd mwy cynaliadwy na dibynnu ar wirfoddolwyr i leoleiddio gwasanaethau ac offer (Scratch, WordPress, ayb)
 • Mae cynnwys y Gymraeg yn rhoi hwb i’r economi
 • Mwy o arloesi yn y sector annibynnol
 • Normaleiddio / gorfodi meddalwedd a rhyngwynebau Cymraeg yn yr ysgolion a chlybio codio Cymraeg
 • Papurau bro i fwydo papur(au) cenedlaethol Cymraeg
 • Pob un yn y sector cyhoeddus i ddod i arfer a gofyn am adnoddau Cymraeg
 • Polisi comisiynu clir; cydlynu elfennau i osgoi dyblygu ac annog cydweithio
 • Safonau iaith
 • Sicrhau ansawdd a chysondeb gwasanaeth
 • Technoleg adnabod enwau ar gyfer meddygfeydd
 • Teganau llafar
 • Termau technoleg / cyfrifiadureg safonol
 • Vocab ar bopeth
 • Ymchwil tymor hir
Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd
Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

Wedi eu cyhoeddi yma ar wefan Hacio’r Iaith, bydd Jeremy Evas a Gareth Morlais yn rhannu’r ymatebion gydag aelodau Bwrdd Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyngor i Weinidog y Gymraeg ar strategaeth technoleg Cymraeg, ar ffurf drafft Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg newydd.

 

Gan Gareth Morlais

- gweithio i Lywodraeth Cymru fel arbennigwr y Gymraeg, technoleg a'r cyfryngau digidol - fy marn i sydd yma, nid y cyflogwr. - diddordeb arbennig mewn straeon digidol a gwefannau a hanes lleol - byw yng Nghaerdydd

1 sylw

 1. Diolch am rannu’r casgliadau Gareth.

  O’n i ddim yn gallu mynychu’r sesiwn yma yn anffodus.

  Os gaf i, byddwn i’n ychwanegu:

  • cynhyrchu cynnwys, fideo, erthyglau nodwedd (neu greu amodau sy’n arwain at hyn, e.e. cymorth treth i gynhyrchwyr annibynnol/cymunedol/Cymraeg?)
  • creu gemau / pethau ‘cyffrous’
  • defnydd o dechnoleg i fynd i’r afael â rhai o broblemau dyrys fel yr economi, cartrefi, amaeth cynaliadwy, trafnidiaeth gynaliadwy

Mae'r sylwadau wedi cau.