Mwy o fenywod? Sut?

Yn y sesiwn olaf Hacio’r Iaith eleni siaradais i am nifer y ‘hacwragedd’ oedd yno. Trwy ddyfalu gyda llygad oedd tua 20-30% sy’n well na’r diwydiant TG yn gyffredinol ond lle i wella. Oedd sgwrs ddiddorol a lot o amser cyn y un nesa i drio pethau i wella…

Felly dyna syniadau (dim mewn unrhyw drefn o gwbl)

 • Marchnata’r digwyddiad i grwpiau sy’n anelu at fenywod mewn tech/STEM fel WISE, Chwarae Teg, Rhaglen Technocamps Computer Clubs for Girls (sydd wedi cyfieithu ei holl adnoddau i’r Gymraeg)
 • Pan marchnata mae rhai tystiolaeth o prosiects STEM i godi nifer of menywod yn dweud bod lluniau sy’n dangos merched/menywod yn gwneud gwahaniaeth. Felly os oes dewis o luniau i farchnata – defnyddio digon sy’n ddangos menywod.
 • Cadw trac drwy’r flywddyn o fenywod sy’n trydari am tech yn Gymraeg – ac gofyn yn arbennig os mae nhw’n dod, ac yn gyfrannu
 • Os ti’n dyn sy’n arwain sess a ti’n nabod merch/menyw sy’n gwybod lot am y pwnc beth am ofyn iddi rhannu’r sess?

Nid rhoi pwysau ar bobl ond ‘nudge’ ddylai’r ddau syniad olaf ‘na yn fod wrth gwrs!

Mae lot o bobl yn nerfus am arwain sess os nad ydyn nhw’n gwneud y fath beth gynt ac mae lot o fenywod yn TG yn diodde’ rhyw fath o ‘Imposter Syndrome’ sy’n gallu gwneud y syniad o sefyll i fyny am y tro cyntaf yn waeth. Mae lot o bethe sy’n helpu gyda hyn i ffitio gyda’r holl gysyniad o ANgynhadledd beth bynnag – fel y “rheol dwy droed” (dim yn ‘judgy’ os mae rhywun yn adael), does dim ots faint o bobl yn dod i’r sesiwn ayb – rhaid pwysau ar yr elfennau hyn.

Un peth sy’n rhwystro menywod yn y diwydiant TG i gyd nid jest Hacio’r Iaith ydy diffyg gofal plant, felly nes i ddechrau meddwl am sut i drwsio hwn, falle drwy rhyw fath of rhaglen ochr-wrth-ochr am blant… Syniadau am hap…

 • Yn y marchnata am y peth rhaid gwneud yn glir mae croeso i ddod a’r plant
 • Pethau bach fel rhoi llwyth o Lego mewn cornel un o’r gweithdai, neu ddeunydd crefft a chelf, neu lyfrau/gemau/teganau arall – mae’r rheini yn gallu ymuno mewn i’r brif raglen tra mae plant yn chwarae.
 • Meddwl am ba sesiynau yn addas i blant ymuno mewn – (fy sess i ar ffuglen ddigidol basai wedi bod yn haws gyda phlant i daflu syniadau ata i siŵr o fod!) ac mae plant hŷn yn gallu dysgu sut i greu fideo neu podlediad neu animeiddio hefyd os sesiynau o’r fath…
 • Falle rhai sesiynau ‘plant’ yn addas i oedolyn hefyd – dw wedi dysgu’r TCP/IP stack i fy mhentisiau lefel 4 i gyda’r adnoddau “playground computing”/CSUplugged!), ac wedi cyflwyno’r Scratch neu eToys iddyn nhw i ddysgu fel fordd o ddysgu’r cysyniadau codio ar wahân i’r syntax…
 • Gemau retro hefyd yw rhywbeth mae’r plant ac oedolyn yn gallu rhannu. Cwpl o RetroPis yn rhyw gornel rhywle? Mae un gyda fi.
 • Neu gemau bwrdd/cerdyn Cardiau Brwydro Y Mabinogi yn hyfryd ac mae gemau geiriau neu ddweud stori gyda fi yn Gymraeg hefyd.
 • Falle mae’n werth siarad gyda phobl o’r Mudiad Meithrin neu/a’r Urdd hefyd – pobl sydd yn gwybod unrhyw logistics/gwaith papur/syniadau eraill…

O… a… bwyd ar gael sy’n addas am blant pici-eater hefyd, wrth ochr y bwfe posh 😉

Rhywbeth i feddwl amdano beth bynnag? Beth am drio fe? Gallwn ni rhedeg “Haciaith Bach i’r Teulu cyn y gynhadledd lawn nesa? Falle pan mae’r steddfod yng Nghaerdydd? Rhoi sylw!