Steddfodwyr… Dere i’r Cefnlen am yr Ŵyl Dechnoleg… #steddfod2012

Helo Steddfodwyr… Dere i’r Cefnlen am yr Ŵyl Dechnoleg Gymraeg gyda Hacio’r Iaith! Gweithdai Rhannu gwybodaeth Fideo ar-lein Blogwyr Bro – straeon amgen o’r Steddfod Wicipedia Cymraeg – y wefan mwyaf poblogaidd yn Gymraeg Hwyl Di-wifr Trydan Ble? Cer i mewn i’r maes, mynd heibio’r Pabell Len, syth ymlaen at y Cefnlen (1201-1203 ar y… Parhau i ddarllen Steddfodwyr… Dere i’r Cefnlen am yr Ŵyl Dechnoleg… #steddfod2012

RIP iSteddfod, helo ap Eisteddfod Genedlaethol

Oes mae ap newydd ar gael ar gyfer perchnogion dyfeisiau symudol Apple fydd yn rhoi gwybod aeth am lwyth o weithgareddau’r maes a dangos be di be. Dyma ambell sgrinlun i chi, ond gallwch chi lawrlwytho o iTunes. A dyma’r blyrb: Croeso i’r Eisteddfod Genedlaethol, un o wyliau mawr y Byd. Yr app hwn yw… Parhau i ddarllen RIP iSteddfod, helo ap Eisteddfod Genedlaethol

Yn eisiau: gwirfoddolwyr ar gyfer Haciaith Steddfod

Manylion i gyd yma: http://hedyn.net/wici/G%C5%B5yl_Dechnoleg_Gymraeg_Eisteddfod_Genedlaethol_2012 Os gallwch ddod i’r Gefnlen am fore neu bnawn byddai hynny’n wych. Da ni’n chwilio am lot o bobol wahanol i helpu i fod o gwmpas y babell i fod ar gael i gael sgwrs efo pobol am y we, cyfryngau cymdeithasol, dyfeisiau ac ati. Trio cael ystod o bobol… Parhau i ddarllen Yn eisiau: gwirfoddolwyr ar gyfer Haciaith Steddfod

Hacio’r Iaith yn rhan o Ŵyl Dechnoleg yr Eisteddfod Gen

Dwi’n falch bod y cyhoeddiad swyddogol wedi cael ei wneud am y bartneriaeth gyda’r Eisteddfod Gen eleni. Mae’n argoeli i fod yn wythnos wych a chyffrous a chyfle i gyfarfod llwythi o bobol newydd sydd efo diddordeb mewn pob math o agweddau ar dechnoleg yn y Gymraeg. Dyma’r gofnod ddiweddaraf ar y blog yn trafod… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith yn rhan o Ŵyl Dechnoleg yr Eisteddfod Gen

Hacio’r Iaith Eisteddfod Bro Morgannwg: trafodaeth am amserlen bosib gweithgareddau

Mae Hacio’r Iaith wedi cael cynnig slotiau ar gyfer cynnal gweithgareddau yn y babell Cefnlen yn Eisteddfod Genedlaethol eleni. Isod mae tabl yn dangos slotiau sydd ar gael i ni mewn gofod penodedig ar Faes yr Eisteddfod  Genedlaethol. Yn fras, hoffem gynnal sgyrsiau yn y bore, efallai rhyw fath o sesiwn a phethau ymarferol yn… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Eisteddfod Bro Morgannwg: trafodaeth am amserlen bosib gweithgareddau

Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012 – cynllunio cynnar

Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012 Rydyn ni wedi bod yn trafod y posibilrwydd cyffrous o rywbeth Hacio’r Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg eleni. Nawr mae’r Eisteddfod wedi cynnig lle ac amser i Hacio’r Iaith, sef y pabell Cefnlen ar y maes bob dydd. Rydyn ni’n rhannu gyda’r beirdd o Dalwrn y Beirdd! Diolch i… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012 – cynllunio cynnar

Hacio Eisteddfod Bro Morgannwg 2012?

Dim ond cofnod sydyn sydyn i nodi bod hi’n bur bosibl y bydd na safle penodol gyda Di-Wi, sockets trydan, a gofod trafod / cyflwyno ar gael i bobol sydd isio blogio o’r steddfod, cynnal gweithdau neu sesiynau trafod. Does dim byd wedi ei gadarnhau eto, ond dwi’n gobeithio clywed yn fuan am fanylion. O… Parhau i ddarllen Hacio Eisteddfod Bro Morgannwg 2012?

Eisteddfod 2011: Y Gystadleuaeth Blogio

Llongyfarchiadau i Carwyn Tywyn am ennill cystadleuaeth blogio’r Eisteddfod. Dwi’n siwr bod ei waith yn deilwng a hoffwn i ei ddarllen. Dwi’n falch bod yr Eisteddfod yn ceisio gwneud lle i ddulliau gwahanol o sgwennu, ond dwi’n meddwl bod yn rhaid codi cwestiynau eithaf sylfaenol am y gystadleuaeth hon. Dyma oedd yn y rhestr testunau… Parhau i ddarllen Eisteddfod 2011: Y Gystadleuaeth Blogio

Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu)

Euryn Ogwen Williams yn ei Darlith Goffa Owen Edwards wythnos diwethaf: . . Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o draddodi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y byd digidol. Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”. Bryd hynny, rhywbeth i’r geeks oedd… Parhau i ddarllen Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu)