Hacio’r Iaith Eisteddfod Bro Morgannwg: trafodaeth am amserlen bosib gweithgareddau

Mae Hacio’r Iaith wedi cael cynnig slotiau ar gyfer cynnal gweithgareddau yn y babell Cefnlen yn Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Isod mae tabl yn dangos slotiau sydd ar gael i ni mewn gofod penodedig ar Faes yr Eisteddfod  Genedlaethol. Yn fras, hoffem gynnal sgyrsiau yn y bore, efallai rhyw fath o sesiwn a phethau ymarferol yn slotiau’r prynhawn.

Dyma fersiwn drafod o’r amserlen gyda phopeth wedi ei ploncio mewn heb lot o feddwl. Mae hwn yn drafft llwyr er mwyn annog trafodaeth ac mae popeth yn agored i newid gan gynnwys scrapio sesiynau yn llwyr. Mae’n bosib hefyd bydd angen rhannu ambell un o’r slotiau gyda sefydliadau eraill felly rhyw fath o wish list ydi hwn hefyd!

Mae croeso i chi awgrymu syniadau eraill am sgyrsiau neu weithgaredau ymarferol megis gweithdau er enghraifft yn y sylwadau. Hefyd, nodwch os hoffech chi fod yn rhan o drefnu sesiwn benodol a pha ddyddiau y byddech ar gael a wnawn ni ychwanegu chi at y drafodaeth ebost.

Mae’n siwr bydd tocynnau maes ar gael i gydlynwyr sesiynau. Rydyn ni’n trafod y posibiliad o wneud prosiect cyfryngau sifig / blogwyr bro yn rhan o’r gweithgareddau hefyd.

Diwrnod 09.00 – 12.00 12.00 – 15.00 15.00 – 18.30
Sadwrn Sgwrs: ?? ddim ar gael Gweithdy Blogwyr Bro Steddfod 2012
Sul ?? Ddim ar gael Cymorth cyfryngau cymdeithasol –
Llun Sgwrs: deunyddiadau addysgol Cymraeg – mynediad agored i gyd? Ddim ar gael Gweithdy Sianel 62 / cynhyrchu fideo ar gyfer y we?
Mawrth Ddim ar gael Ddim ar gael Hacio’r Iaith – sesiwn agored amlgyfrannol ar dechnoleg, y Gymraeg a phopeth yn y canol
Mercher Sgwrs: e-lyfrau Ddim ar gael Wicipediwch! – sesiwn ymarferol ar gyfrannu at y gwyddoniadur rhydd
Iau Ddim ar gael Ddim ar gael Hacio’r Iaith – sesiwn agored amlgyfrannol ar dechnoleg, y Gymraeg a phopeth yn y canol
Gwener Gwella dy Gymraeg di drwy
blogio/trydar/wneud podlediad
Ddim ar gael Gweithdy addasu lluniau (pwy sydd am wneud hwn?)
Sadwrn Sgwrs: Gwneud pr€$ digido£, y we Gymra€g ma$na¢ho£ Haclediad – recordiad byw o’r podlediad sy’n trafod technoleg ?

Roedd golygathon Wicipedia, trafod codau QR, sesiwn gemau, sesiwn gymorth meddalwedd cymraeg / cyfryngau arlein dyddiol, rhywbeth cerddorol, sesiwn ar ffonau Android Cymraeg yn syniadau eraill hefyd sydd ddim wedi eu rhoi yn y grid.

Beth chi’n feddwl ta? Trywydd iawn? Neu oes syniadau gwell?