Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012 – cynllunio cynnar

Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012

Rydyn ni wedi bod yn trafod y posibilrwydd cyffrous o rywbeth Hacio’r Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg eleni. Nawr mae’r Eisteddfod wedi cynnig lle ac amser i Hacio’r Iaith, sef y pabell Cefnlen ar y maes bob dydd. Rydyn ni’n rhannu gyda’r beirdd o Dalwrn y Beirdd! Diolch i Rhodri ap Dyfrig a Gwenllian o’r Eisteddfod yn bennaf am drefnu’r lle hyd yn hyn.

Bydd y lle yn agored i bawb ar y maes gyda thrydan a di-wi. Bydd sawl cyfle i redeg sesiynau Hacio’r Iaith o bob math fel trafodaethau, gweithdai, prosiectau, blogio, cyflwyniadau…

Cwestiynau i sbarduno syniadau

  • Beth wyt ti eisiau ei wneud? Beth yw dy ddiddordebau?
  • Pwy fyddi di ei wahodd i gymryd rhan?
  • Sut ydyn ni’n gallu gwahodd pobol sydd ddim wedi bob yn rhan o Hacio’r Iaith hyd yn hyn i joio defnydd o’r Gymraeg ar dechnoleg?
  • Sut ydyn ni’n gallu sicrhau cyfranogiad gan bobol o bob math?
  • Beth am gydweithrediad rhwng grwpiau gwahanol?

Skype nos Fawrth

Bydd cyfarfod ar Skype i drafod Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012
Nos Fawrth 24ain mis Ebrill
8:30PM
Os wyt ti eisiau cymryd rhan yn y cyfarfod, plis gadawa sylw isod. Fy enw i ar Skype yw morriscarl

Mae’r cyfarfod yn agored i bawb. Os fydd lot o bobol efallai bydd angen defnyddio platfform arall ond cer i Skype ar y dechrau.

Mae’n flin gyda fi os wyt ti’n methu dod i’r cyfarfod. Ond mae sawl modd i gymryd rhan. Y prif beth ydy syniadau ar hyn o bryd ac mae croeso i ti ychwanegu sylw isod gydag unrhyw feddyliau.

Hanes

Gyda llaw dyma’r tro cyntaf rydyn ni’n cael lleoliad cyson ar y maes Eisteddfod. (Mae Hacio’r Iaith wedi cael presenoldeb yn yr Eisteddfod i ryw raddau ers tro gan gynnwys y digwyddiad llynedd yn y stondin Prifysgol Aber, Gorsedd y Gîcs yn Y Bala, sawl sesh sgwrsio yn y pyb… Gyda llaw does dim rheswm i beidio cwrdd yn y pyb eleni hefyd.)