Cwrs newydd Cymraeg i Oedolion yn cymysgu dysgu Cymraeg arlein a dysgu dosbarth

http://dysgwyr.typepad.com/welshlearners/2010/09/new-online-blended-course-to-run-in-september.html

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn edrych ymlaen at redeg cwrs cyfunol Canolradd newydd sbon o fis Medi!

Bydd y cwrs yn cyfuno dysgu yn y dosbarth gyda dysgu arlein bydd dysgwyr yn treulio 2 awr yr wythnos yn y dosbarth a 2 awr yr wythnos yn gweithio arlein ar eu liwt eu hunain.