Tagiwyd fel: cynhadledd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 3:30 PM ar 2 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynhadledd,   

  Hacio’r Iaith 2013, Aberystwyth: cofrestrwch lle 

  Rydyn ni wrthi’n drefnu Hacio’r Iaith 2013 yn Aberystwyth am y pedwerydd tro ac mae’n fraint i ddweud bod modd cofrestru lle am ddim heddiw!

  Manylion

  Dydd Sadwrn 19fed mis Ionawr 2013
  9:30YB – 5:00YH (amser cau i’w gadarnhau)
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth, Ceredigion, Cymru

  Diolch i Illtud Daniel a phobl Llyfrgell Genedlaethol Cymru am eich help a chynnig hael gan gynnwys ystafelloedd, bwyd a di-wifr.

  Beth?

  Dyma’r Hacio’r Iaith mawr lle fydd cyfle i drafod, dysgu, rhannu a datblygu bob math o ddefnydd o dechnoleg yn y Gymraeg. Mae gymaint o gynhadleddau, yn enwedig yn y diwydiant technoleg, lle mae angen talu cannoedd o bunnau er mwyn gwrando ar rhywun ar y llwyfan sydd yn trio gwerthu rhywbeth i ti. Mae pawb sy’n rhedeg Hacio’r Iaith yn wirfoddoli ac mae unrhyw un yn gallu rhedeg sesiwn. Gobeithio fod e’n wir i ddweud bod Hacio’r Iaith gan y bobl ar gyfer y bobl.

  Mewn gwirionedd mae sawl digwyddiad dan yr enw Hacio’r Iaith gan gynnwys sesiynau trafod bach yn y dafarn ac elfennau o fewn amserlen digwyddiadau eraill. Ond ym mis Ionawr rydyn ni’n elwa mewn sawl ffordd o gael nifer o bobl amrywiol yn yr un lle:

  • academyddion
  • pobl busnes
  • ymgyrchwyr
  • llywodraeth
  • llenorion
  • blogwyr
  • artistiaid
  • ffotograffwyr
  • dylunwyr
  • newyddiadurwyr
  • pobl theatr, teledu, ffilm, radio
  • rhaglenwyr
  • myfyrwyr
  • rho dy hoff gategori yma ____

  Cofrestru

  Mae croeso cynnes i bawb sydd eisiau cyfranogi! Eleni rydyn ni’n defnyddio’r system digwyddiadau Eventbrite i reoli archebion. (Fel y dwedais, rydyn ni i gyd yn wirfoddoli ac mae’n haws nag opsiynau eraill!)

  Hacio’r Iaith 2013 – cofrestru am le

  Dyw’r rhygwyneb Eventbrite ddim ar gael yn Gymraeg eto yn anffodus.

  Cynllunio

  Fel y gwnaethon ni llynedd, mae tudalen wici ar Hedyn er mwyn i ni drefnu’r digwyddiad gyda’n gilydd ac awgrymu syniadau o flaen llaw.

  Hacio’r Iaith 2013 – trefniadau a syniadau ar Hedyn

  Mae un math o docyn, sef ‘cyfranogwr’ felly dylech chi feddwl am sesiynau bosib. Beth am gyflwyniad, trafodaeth neu sesiwn ymarferol sy’n gysylltiedig ag eich hoff bwnc, technoleg a’r Gymraeg?

  (Os wyt ti eisiau argraff o drefn y dydd, dyma sut oedd yr amserlen yn Hacio’r Iaith 2012 yn edrych. Bydd mwy o le ar yr amserlen eleni gobeithio.)

  Lluniau da gan Parch Ddr Rhys Llwyd, llun ryff gan Carl

   
 • Rhodri ap Dyfrig 1:32 PM ar 6 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynhadledd, ,   

  Bonus Haclediad! Fideo o’r Haclediad a recordiwyd yn Hacio’r Iaith 2011 

   
  • Carl Morris 1:44 PM ar 6 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Waw, fel ddoe. Diolch!

 • Hywel Jones 10:14 PM ar 12 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cynhadledd, , , OpenTech   

  Cynhadledd Opentech 2010 

  Dyma ychydig o nodiadau am beth ddysgais neu welais yng nghynhadledd OpenTech 2010. Mae manylion pwy oedd yno, a rhagor, ar Lanyrd.

  Cafodd y gynhadledd ei noddi eleni gan data.gov.uk a’r sesiynau am ddata oedd yr rhai oedd o ddiddordeb pennaf i mi. Efallai i mai’r sesiwn cyntaf oedd y mwyaf diddorol o’m safbwynt i. Cawsom wybod am gefndir data.gov.uk ond yn benodol cawsom ddemo o Gridworks. (Google bia fe nawr a dywedwyd eu bod yn mynd i newid ei enw cyn bo hir). Mae Gridworks yn edrych fel teclyn a allai fod yn arbennig o ddefnyddiol i lanhau data ac mae hefyd yn gallu allforio data i fformat rdf. Mae’r cofnod blog yma yn egluro sut mae ei ddefnyddio.

  Soniaf am un sesiwn arall, un gynhwysodd gyflwyniad gan Phil Gyford am greu gwefan gan ddefnyddio API Platfform Agored y Guardian sy’n cyflwyno rhywbeth tebyg i gopi papur y Guardian: http://www.guardian.gyford.com/. Mae’n werth rhoi golwg arno.

   
  • Carl Morris 10:36 PM ar 12 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Diolch Hywel. Es i i OpenTech yn 2009. Baswn i wedi blogio fe yma ond mae Hacio’r Iaith wedi bodoli am 8-9 mis yn unig! Gwnaethon nhw trafod Guardian API a Data Store hefyd llynedd. Digwyddiad gwych.

 • Rhodri ap Dyfrig 10:02 PM ar 13 May 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: #merc10, , cynhadledd,   

  Hacio’r Iaith Bach: Aberystwyth 19.5.10 – 6.30pm 

  Mae cyfle i bawb sydd a diddordeb mewn trafod y we Gymraeg a’r we mewn ieithoedd lleiafrifol i ddod at eu gilydd yn Aberystwyth ar ddydd Mercher y 19eg o Fai am 6.30pm.

  Mae’r sesiwn Hacio’r Iaith Bach yn digwydd ar ddiwedd cynhadledd ryngwladol Rhwydwaith Mercator ond yn agored i unrhywun, ac am ddim. Bydd cwrw a bwyd ar gael i bawb sy’n dod.

  Ie, cwrw am ddim. Be well!

  Bydd o’n digwydd yn foyer Adeilad Parry-Williams, ar Gampws Penglais, lle cynhaliwyd Hacio’r Iaith fis Ionawr. Mae map yma.

  Mae’r gynhadledd yn canolbwyntio ar gydgyfeiriant cyfryngol ac amrywiaeth ieithyddol felly mae’n eithaf perthnasol i be da ni wedi bod yn ei drafod. Bydd pobol yno o ledled Ewrop yn sôn am eu profiadau o ymwneud â ieithoedd lleiafrifol ar y cyfryngau aml-blatfform.

  Y bwriad o roi Hacio’r Iaith Bach ar ddiwedd y gynhadledd ydi rhoi cyfle i bobol sydd yn yr ardal i ddod i gyfarfod â rhai o’r cynhadleddwyr a sôn am eu projectau neu ddatblygu projectau eraill. Felly os da chi isio cyfarfod pobol o dramor neu jest isio sgwrs efo’ch gilydd am broject penodol bydd croeso i bawb.

  Bydd yn reit anffurfiol ond bydd cyfle i chi ffurfio grŵpiau bach trafod os bydd digon o bobol.

  Gallwch chi ddilyn trafodaethau am y gynhadledd ar Twitter trwy ddilyn y tag #merc10

  Dewch yn llu, neu jest dewch yn dri, neu jest chi, bydd croeso mawr. 🙂

   
  • Carl Morris 2:14 PM ar 14 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Hoffwn i ddod, gobeithio

  • Gareth Morlais 6:55 AM ar 17 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Dwi’n dol i gynhadledd Mercator ond yn anffodus dwi’n gorfod gadael cyn HIB. Joiwch.

 • Rhodri ap Dyfrig 1:53 PM ar 28 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynhadledd, helo, sticeri   

  Sticeri Adnabod 

  Da ni wedi creu set o dempladau ar gyfer creu sticeri “Helo” ar gyfer Hacio’r Iaith. Cliciwch ar y ddelwedd i weld y set gyfan.

  Oes ganddoch chi awgrym am un mewn tafodiaith arall?

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel