Tagiwyd fel: sector cyhoeddus Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 8:24 PM ar 7 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , sector cyhoeddus   

  Darpariaeth Cymraeg a’r uber-safle Llywodraeth DU 

  Cofia’r prosiect uber-safle Llywodraeth DU?

  Jyst yn cofnodi -yn ôl y sôn maen nhw yn gweithio ar bolisi ieithyddol.
  http://digital.cabinetoffice.gov.uk/2011/09/05/accessibility-and-the-single-government-domain/#comment-852

   
 • Carl Morris 12:23 PM ar 11 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , sector cyhoeddus   

  Uber-safle Llywodraeth DU – alpha.gov.uk 

  Alpha.gov.uk is an experimental prototype (an ‘alpha’) of a new, single website for UK Government, developed in line with the recommendations of Martha Lane Fox’s Review.

  The site is a demonstration, and whilst it’s public it’s not permanent and is not replacing any other website.

  It’s been built in three months by a small team in the Government Digital Service, part of the Cabinet Office.

  Cer i http://alpha.gov.uk am olwg cyntaf.

  cefndir http://www.guardian.co.uk/media/pda/2011/mar/29/tom-loosemore-directgov

  meddyliau http://puffbox.com/2011/05/11/ten-things-alphagov-gets-right/

  blog http://blog.alpha.gov.uk/

  Unrhyw meddyliau?

  Beth am ddarpariaeth iaith? Un am y sylwadau? http://getsatisfaction.com/alphagov/

   
 • Carl Morris 8:32 PM ar 9 July 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , sector cyhoeddus   

  Sut allai wefan yn costio 35m? 

  http://puffbox.com/2010/07/07/how-can-a-website-cost-35m-easily/

   
 • Carl Morris 12:47 PM ar 1 July 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , sector cyhoeddus   

  Toriadau yn y sector cyhoeddus a’r mantais meddalwedd rydd / cod agored 

  http://puffbox.com/2010/06/24/open-source-acknowledgement/

   
 • Carl Morris 10:49 PM ar 26 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , gwasanaethau, , sector cyhoeddus   

  Cwyno yn gyflym am wasanaeth Cymraeg gan sefydliadau cyhoeddus – syniad gwefan gan @aluneurig 

  Syniad gwefan – cwyno yn gyflym am wasanaeth Cymraeg gan sefydliadau cyhoeddus

  Mae’n bosib gyda peiriant WhatDoTheyKnow neu FixMyStreet gan mySociety, ar gael dan trwydded cod agored

   
  • Rhodri ap Dyfrig 10:14 AM ar 27 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Syniad gwych. Allai o fod yn brosiect ar gyfer Cymdeithas yr Iaith? Werth cysylltu efo nhw i weld os gallan nhw roi cymorth.

  • Rhys Wynne 12:48 PM ar 27 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Dw i wedi bod yn sgwrsio am hyn gyda Alun yn y gorffenol, felly roedd yn dda gallu ei drafod ymhellach a chael barn eraill amdano.

   Os ydy Cymru i gael Comisiynydd Iaith, byddai gwasanaeth o’r fath yn ardderchog ar gyfer casglu tystiolaeth, sparduno mwy i gwyno wrth iddynt weld bod eraill wedi gwneud hefyd, a gwneud y broses yn haws.

   Mae cod WhatDoTheyKnow yma a FixMyStreet yma

   WDTK v FMS
   Yn bersonol, dw i’n meddwl mai WDTK yw’r opsiwn orau, gan ei fod yn handlo dogfennau’n well ac wedi ei selio o gwmpas sefydlaidau, tra mae FixMyStreet wedi ei adeiladu o gwmpas lleoliadau. Hefyd ar gyfer arwyddion gwallus, mae unrhyw lun Scymraeg gyda geodata wedi ei fapio’n barod

   Dw i wedi bod yn meddwl mwy am y peth neithiwr a beth fyddai angen i ni wneud

   Cyn dechrau, penderfynu ar
   -pa sefydliadau sydd am gael eu cynnwys
   -sut byddwn yn cyslltu/trosglwyddo cwynion atynt
   -pwy arall faith gopi awtomatig o’r cwyn (BYIG, CYIG?)
   -sut mae gerio pethau / pa fath o gwynio’n i’w hannog

   Technegol (ddim yn siwr ym mha drefn)
   -Mae’r cod wedi ei selio ar Ruby on Rails, felly angen ffeindio codwyr
   -Llwytho’r cod ar weinydd
   -Addasu’r geirfa + Cymreigio/Lleoleiddio

   Pawb
   -Addasu’r geirfa
   -Lleoleiddio
   -Dod o hyd i fanylion cyswllt (ebost) swyddogion iaith / adrannau cwynion sefydliadau cyhoeddus (+ unrhyw gwmniau eraill sy’n dod o dan Ddeddf Iaith 1993?)

  • Gareth Morlais 2:34 PM ar 27 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Rhys, dwi di lawrlwytho’r source. Oes na un directory sy’n dal yr holl ffeiliau iaith plis?

  • David John Evans 2:03 PM ar 16 Mai 2010 Dolen Barhaol

   @Gareth – nag oes 🙂

   Beth bynnag, dwi wedi cael yr enw parth http://cwyno.org .
   Mae’r côd WDTK yn cuddio tu ôl i’r tudalen flaen diflas ‘na ar fy ngweinydd i.

   Dwi’n cyfarwydd â RoR ac yn hollol fodlon i wneud unrhyw waith codio sy’ eisiau.

   Cyn hynny, oes well i ni cwrdd eto (o dan baner Cymdeithas efalla’) i trafod yn union pa fath o wefan bydd hwn, sef y ‘functionality’ ayyb?

  • Rhys 8:55 PM ar 16 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Go dda David. Dw i’n cîn i gwrdd eto. Oes yna nrhyw waith cib a rhaw all nob-datblygwyr helpu gyda? Cysyllta i gyda Alan (rhag ofn nad ydi o’n dilyn y blog yma) ac efallai gallwn gwrdd eto’n fuan. dw i’n nabod un neu ddau aelod o CYIG, ac mae yna Rali y penwythnos nesa yma yng Nghaerdydd dw i’n meddwl – efallai bydd rhywun a diddordeb yno.

  • David John Evans 9:28 PM ar 17 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Wel, fasa hi’n syniad da cael blog, neu hyd yn oed paragraff neu ddau i esbonio pwynt y wefan (gwaith addas i rywun hefo cefndir cyfreithiol?). Siwr bydd angen dipyn bach o waith dylunio hefyd.

  • alun 6:04 PM ar 18 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Wel mae’n dda i weld bod na gymaint o diddordeb yn y syniad!
   Fe hoffem cyfarfod fyny i drafod ymhellach beth fedrwn gwneud. Hoffwn fod yn ymwneud ar wefan ar sail parhaol, gwaith hybu, ymatebion, gweinyddu etc Er nid oes gennyf unrhyw syniadau am redeg y fath wefan. Ond mae fy nghefndir proffesiynol mewn datblygu iaith gymraeg yn y gwasanaethau cyhoeddus, fel mae gennyf cryn dipyn o arbenigedd.

   Ar mater arall, dwi’n yn falch i weld fod popeth di symud yn gyflym. Dwi ddim, i fod yn hollol onest, ddim yn hoff o syniad o defnyddio cyfeiriad http://www.cwyno.org. Credai bod na rhywbeth negatif neu ‘downbeat’ amdano fo. Oes na siawns i ni feddwl am enw rhwybeth mwy creadigol, gyda ychydig o hiwmor?

   ee. http://www.asiffeta.com fel (asiffeta, di hwn ddim yn y gymraeg)?
   e.e. http://www.mawredd.com (eto mawredd, di hwn ddim yn gymraeg)?

  • alun 6:05 PM ar 18 Mai 2010 Dolen Barhaol

   nai feddwl am syniadau enw gwell!

  • Rhys Wynne 9:20 PM ar 29 Mai 2010 Dolen Barhaol

   @David, Ia, byddai blog bach falle’n syniad. Mi wna i setio un i fyny.

   ..ond yn cytuno bod angen meddwl am enw gwell na cwyno.org (er mae’n enw iawn am rwan i bobl gyferio ato).

   Cynnig fi ydy OesGydaNiDdewis.com – bach o lond ceg falle, ond mae’n dilyn steil enwi gwefannau MySociety, ddim cweit mor negyddol a ‘cwyno’, ac yn tynnu coes ychydig ar ymgyrch (teilwng) BYIG, sef Mae gen ti dewis.

  • Carl Morris 9:59 PM ar 29 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Fersiwn wreiddiol yw Mae gen ti ddewis? (“gen” ac unigol), felly fersiwn newydd yw Oes gen i ddewis?… Mae’r brawddeg yn dda iawn ond ydy e’n rhy agos i’r fersiwn Bwrdd yr Iaith am yr enw? Bydd yn dda fel slogan dan y teitl yn fy marn i.

   Mae Cwyno.org yn tyfu gyda fi. “Brand” da, hawdd i sillafu a byr iawn am Twitter ayyb (mae Cwyno.org yn byrrach na tinyurl.com) Mae’n eitha negyddol ond dyn ni’n gallu creu gwefan neis/moesgar. Mae David yn barod i ddechrau gyda fe!

   Beth am
   – cwyno.org am y wefan y gwasanaeth
   – blog.cwyno.org am y blog (dolen i’r blog o bob tudalen)
   – “Oes gen i ddewis?” fel slogan (pob tudalen)
   – gwasanaeth 100% Cymraeg felly dw i’n awgrymu meddalwedd rydd WordPress am y blog
   ?

  • Carl Morris 11:35 PM ar 29 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Des i yma… waa blwyddyn wedyn i’r dim! Unrhyw alw am y wasanaeth yma?

   Yn y cyf-amser dw i wedi dechrau tudalen Hedyn fel prawf.
   http://hedyn.net/wici/Troseddau_Google_Translate_a_chyfieithu_peirianyddol

  • Rhys Wynne 1:03 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Dan ni yn crap…

   Yn y cyfamser, mae’r Bwrdd yn hyrwyddo ffurflen gwyno eu hunain
   Hefyd, dyma enghraifft o system/syniad tebyg o gasglu cwynion/enghreifftiau o awdurdodau lleol yn camfihafio: Curating Crimes Against Democracy

  • Carl Morris 1:42 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Ond mae’r Bwrdd yn dod i ben cyn hir…

  • Colin Nosworthy 2:02 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Fi’n siwr y byddai gan y Gymdeithas ddiddordeb mawr yn hyn. Allai rhywun ebostio fi gyda’r hyn sydd angen gwneud. Gallwn ni ddarparu gwesteai a phob math o beth

  • Carl Morris 2:18 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Gwendid y darpariaeth Bwrdd yw’r preifatrwydd y cynnwys (bydd e’n defnyddiol i weld y sylwadau o leiaf – fel cwsmer). Dylen ni ddechrau gyda rhywbeth syml iawn yn fy marn i. Beth am brototeip fel addasiad o feddalwedd blog neu wici neu meddalwedd mySociety?

   e.e. gyda blog syml iawn fel prototeip, mae pob cofnod neu tudalen yn cwmni, e.e. HSBC yw cofnod, Cynulliad yw cofnod (!), BT yw cofnod. Mae’r thema wedi cael ei haddasu i golli’r dyddiau a phethau diangen. Wedyn dylen ni i gyd gadael sylw i brofi’r peth ac wedyn datblygu mwy. Dw i ddim yn meddwl bydd proses dylunio enfawr yn gweithio yma.

   Nai ddatblygu rhywbeth yn y dyddiau nesaf. Sail am drafodaeth agored. Bydd unrhyw canlyniad dan GPL gyda chynnwys dan CC-BY.

   Croeso i bobol eraill datblygu arbrofion wrth gwrs.

  • Colin Nosworthy 3:44 PM ar 14 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Rydych chi i gyd yn wych. Angen teitl fel “Mae gen ti hawl” yn hytrach na ‘dewis’.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel