Cychwyn off efo APIs y Ganolfan: llais robot a Cysill #techiaith

Cyflwynodd Patrick Robinson APIs y Ganolfan Technolegau Iaith. (Demo cyflym hawdd o’r llais robot Cymraeg yma!) API (Application Programming Interface) ydy ffordd o gael dy raglen i siarad gyda rhaglen arall er mwyn manteisio ar ddata a gwasanaethau. Siaradodd Patrick am y system testun-i-lais (un o fy hoff bethau ar hyn o bryd!) a Cysill,… Parhau i ddarllen Cychwyn off efo APIs y Ganolfan: llais robot a Cysill #techiaith

Sesiwn dysgwyr Cymraeg

Cawson ni sesiwn da gyda Aran o saysomethinginwelsh.com a Neil Taylor. Trafodon ni Cysill Arlein hefyd. Syniad gan Neil ar y ffordd…