Diweddariad Cysgliad ar gael ar gyfer Windows 7 (Cysill / Cysgeir)

http://murmur.bangor.ac.uk/?p=103 Cysill Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau lle bo’u hangen, yn achos camgymeriadau gramadegol mae’n egluro natur y gwall er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol. Cysgeir Rhaglen… Parhau i ddarllen Diweddariad Cysgliad ar gael ar gyfer Windows 7 (Cysill / Cysgeir)