Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Mai 2012

Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas
Nos Lun 28ain mis Mai 2012
7:30 pm tan hwyr

Prif bar, Chapter
Market Road
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE

#haciaith
haciaith.cymru

wifi ar gael

Dw i am dorri rheolau Hacio’r Iaith Bach rwan a threfnu noson mewn tafarn gyda thema ysgafn iddi (er bydd cyfle a chroeso i bawb sgwrsio am unrhyw bwnc arall dan haul hefyd wrth gwrs).

Fel gwyddoch falle, dw i’n rhannol gyfrifol am wefan Ein Caerdydd, a dw i newydd bostio cofnod yna am sîn blogiau lleol Caerdydd. Liciwn i glustnodi rhan o’r noson i drafod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd a thu hwnt, yng nghyd-destun ymchwil Golwg360/Prifysgol Aberystwyth i ddyfodol newyddion lleol a newyddion hyperlleol yn gyfferdinol.

14 sylw

  1. Siom- ni fyddaf yn gallu mynychu. Oes bwriad cofnodi rhai o’r pwyntiau ar lein? Allai ymateb wedyn hefo rhai o’r sylwadau dwi wedi pigo fyny drwy fy ymchwil gyda G360 a Phrifysgol Aber.

  2. @Sion,

    Rydym fel arfer yn golygu’r cofnodion (fel hwn) yn dil;yn y digwyddiad gan roi nodyn crynodeb o beth drafodwyd. Mond rwan dw i’n gweld dy sylw di – dylwn fod wedi meddwl am ofyn am rhyw fath o grynodeb ganddot ti (petai ar gael) o beth ydy’r datblygiadau hyd yn hyn gyda’r gwaith peilot yng Nghaerdydd. Os digwydd i ti ddarllen hwn cyn heno, mae gan Rhodri ac Elin fy nghyfeiriad ebost.

  3. Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi heno. Hoffwn i drafod: sut i drosi patrymlun WordPress. Ac – os yw David yn dod – Drupal.
    Dwi’n gobeithio bydd Nicki Getgood yn gallu ymuno a ni. Mae hi’n weithgar yn y byd heiprlleol / gorleol / bethbynnag a dwi’n hapus i fod yn gyfieithydd iddi ar y noson.

  4. Flin iawn gewnny’ bobl, fedra i ddim dod heno wedi’r cwbl oherwydd gofynion gwaith. Pob hwyl i chi.

  5. Hoffwn i holi pobl ynghylch plugins Cymraeg i WordPress ymysg pethe eraill.

Mae'r sylwadau wedi cau.