#creadigidol – Dadansoddiad Mewnol-Allanol (SWOT) o’r Cyfryngau Cymraeg Digidol

Dwi yng nghynhadledd #creadigidol yng Nghaernarfon heddiw (ond mae ar y we ac yng Nghaerdydd hefyd). Dwi newydd gyflwyno ar y pwnc uchod felly meddwl baswn i’n postio dolenni i’r cyflwyniad yma. Mae wedi bod yn ddiwrnod diddorol iawn a dwi’n falch iawn o weld bod lot o’r pryderon oedd gen i yn y cyflwyniad… Parhau i ddarllen #creadigidol – Dadansoddiad Mewnol-Allanol (SWOT) o’r Cyfryngau Cymraeg Digidol

Hysbys: cwrs HTML/CSS i Ddechreuwyr (Caerdydd – 26 Ebrill)

CWRS NEWYDD – 26 Ebrill 2013 (Caerdydd) Angen cael gwybodaeth o HTML/CSS i’ch rhoi ar ben ffordd? Eisiau’r gallu i greu gwefannau syml? Cwrs undydd perffaith fydd yn rhoi i chi’r hyder i fynd a chreu ar gyfer y we! (cwrs drwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn) Lleoliad: Caerdydd Manylion llawn: http://www.cyfle.co.uk/home/shortCoursesDetails/html-csscym

Cyfieithu Disqus

Fel rhywun wnaeth gyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Disqus yn y gorffennol, ges i ebost ganddyn nhw heddiw’n dweud eu bod wedi newid gwefannau/widgets ac angen cyfieithu o’r newydd. Dwi’n gweld mwy o flychau sylwadau Facebook na rhai Disqus dyddia ma felly dwn i ddim faint o flaenoriaeth ydi hwn mewn gwirionedd. Ond dyma’r ddolen os oes… Parhau i ddarllen Cyfieithu Disqus

SWYDD: Darlithydd Peirianneg Meddalwedd Cyfrwng Cymraeg (Prifysgol Aberystwyth)

Dwi’n andros o gyffrous bod y swydd yma wedi dod i Aberystwyth. Unrhyw bobol haciaith efo diddordeb? Nabod rhywun arall? Pasiwch yr wybodaeth ymlaen plis. Dyma’r manylion oddi ar dudalen swyddi’r Brifysgol: Darlithydd mewn Peirianneg Meddalwedd – Adran Cyfrifiadureg (Cyfnod penodol o 5 mlynedd yn y lle cyntaf) Graddfa 7/8 (£33,230-£36,298; £37,382-£44,607) yn ddibynnol ar… Parhau i ddarllen SWYDD: Darlithydd Peirianneg Meddalwedd Cyfrwng Cymraeg (Prifysgol Aberystwyth)

Dau ddiwrnod ar ol i ymateb i gynlluniau Nominet ar gyfer .cymru a .wales

Ymysg y cwestiynau ddylen ni fel pobol sydd eisiau datblygu’r Gymraeg arlein ymateb iddyn nhw ydi: A ddylai rhywun sy’n prynu .cymru gael .wales yn awtomatig wedi ei gysylltu? (cwestiynau 1-6) Ddylai .cymru fod â gofynion iaith? h.y. bod rhaid i bob gwefan sydd eisiau defnyddio .cymru fod â chynnwys Cymraeg. (cwestiynau 23 a 24)… Parhau i ddarllen Dau ddiwrnod ar ol i ymateb i gynlluniau Nominet ar gyfer .cymru a .wales

Casglu hanesion y we Gymraeg – beth ydi dy hanes di?

Efallai bod rhai ohonoch chi wedi gweld gwefan hanesywegymraeg.com yn barod ond dyma bostio cofnod amdano ar haciaith.cymru er mwyn gwneud yn siwr bod pawb wedi ei weld. Mae hanesywegymraeg.com ymdrech i gasglu hanesion, cerrig milltir, digwyddiadau allweddol a phrofiadau personol o’r hyn sydd wedi digwydd yn natblygiad y we Gymraeg o 1991 hyd 2012.… Parhau i ddarllen Casglu hanesion y we Gymraeg – beth ydi dy hanes di?

Sesiwn 2a : Gareth Morlais – Chwe uchelgais ar-lein i’r iaith Gymraeg

Wedi ei groesbostio o flog Gareth: 1. Hidl iaith wrth bori a chwilio rhestri o lyfrau, elyfrau, cerddoriaeth, ayb mewn siopau ar-lein 2. Y Gymraeg yn ‘iaith chwylio’ 3. Cynnig yr opsiwn o’r Gymraeg wrth fewnlwytho meddalwedd pan mae’r iaith ar gael (gweler traethawd Jeremy Evas ar Nudge Theory) 4. Cynnig cymorth neu rhoi pwysau… Parhau i ddarllen Sesiwn 2a : Gareth Morlais – Chwe uchelgais ar-lein i’r iaith Gymraeg

Blog byw(ish) Sesiwn 1b: ymgyrchu / lobio arlein

Y Ffrynt Ddigidol A fydda modd cynnull grwp neu collective fydda’n gallu dod at ei gilydd i wneud prosiectau mwy arlein sydd wedi eu trefnu’n well i gyrraedd amcanion gwleidyddol trwy wahnaol ffyrdd, subversive falle, gemau gwleidyddol? arlein neu apps? map rhyngweithiol am ystadegau mewnlifiad? technoleg i ddangos data ac i gynyddu ymwybyddiaeth? Wikileeks Cymraeg?… Parhau i ddarllen Blog byw(ish) Sesiwn 1b: ymgyrchu / lobio arlein

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel blog byw

Gemau fideo Cymraeg – beth yw’r cefndir a beth fasen ni eisiau gael?

Dwi wedi bod yn pendroni am y pwnc yma neithiwr felly dyma ambell drydariad yn rhoi fy meddyliau lawr. Beth ydach chi’n feddwl am y pwnc? Ydi o’n hanfodol? Ydi o’n bosib? Be ma gwledydd eraill wedi llwyddo i’w wneud? Sut mae nhw wedi gwneud hynny a gyda pha fesur op lwyddiant? Ma’n faes sydd… Parhau i ddarllen Gemau fideo Cymraeg – beth yw’r cefndir a beth fasen ni eisiau gael?