#creadigidol – Dadansoddiad Mewnol-Allanol (SWOT) o’r Cyfryngau Cymraeg Digidol

Dwi yng nghynhadledd #creadigidol yng Nghaernarfon heddiw (ond mae ar y we ac yng Nghaerdydd hefyd). Dwi newydd gyflwyno ar y pwnc uchod felly meddwl baswn i’n postio dolenni i’r cyflwyniad yma. Mae wedi bod yn ddiwrnod diddorol iawn a dwi’n falch iawn o weld bod lot o’r pryderon oedd gen i yn y cyflwyniad… Parhau i ddarllen #creadigidol – Dadansoddiad Mewnol-Allanol (SWOT) o’r Cyfryngau Cymraeg Digidol

Ceri Anwen James yn ennill gwobr Ewropeaidd am ddefndydd cyfryngau cymdeithasol mewn addysg

http://elearningeuropa.info/en/book/winner-announcement Our sincere congratulation goes to the winner, teacher Ceri Anwen James in a Welsh-medium school Ysgol Gyfun Bro Morgannwg from Vale of Glamorgan, Wales (UK). In her quest for combining language learning and social media use, she has created an integrated website for German learning students. Combined with a learning platform, online blogging and… Parhau i ddarllen Ceri Anwen James yn ennill gwobr Ewropeaidd am ddefndydd cyfryngau cymdeithasol mewn addysg

Seminar (Caerdydd) ar ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol yng Nghymru

Mae gwahoddiad yn cael ei ddanfon heddiw i fynychu ein seminar brynhawn rhad ac am ddim ar 19fed o Hydref, sy’n trafod ein darganfyddiadau ymchwil newydd ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol defnyddwyr yng Nghymru. Hwn yw’r diweddaraf o seminarau Beaufort sydd wedi ei arwain gan ymchwil gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar dueddiadau allweddol agweddau defnyddwyr yng… Parhau i ddarllen Seminar (Caerdydd) ar ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol yng Nghymru

Derwen-gam yn y cyfryngau – ond pa gyfryngau?

Derwen-gam ac S4C, erthygl o Golwg 360 – geiriau cryf: Mae trigolion pentref wedi eu siomi gan benderfyniad S4C i beidio â rhoi sylw i gymuned Gymraeg sydd wedi ail-sefydlu yno. . . . Un o’r rhai a oedd wedi ei wahodd i gyfrannu i’r rhaglen, ac a fu’n rhan o’r protestio yn ôl yn… Parhau i ddarllen Derwen-gam yn y cyfryngau – ond pa gyfryngau?

Hyfforddiant: rhaglennu a datblygu ar gyfer y cyfryngau

Mae Cyfle yn cynnig cwrs sydd yn rhoi hyfforddiant rhaglennu a datblygu meddalwedd, gyda ffocws penodol ar y cyfryngau. Dwi’n meddwl ei bod hi’n andros o bwysig datblygu’r maes yma yng Nghymru, felly mae’n wych bod cwrs o’r fath ar gael. Dyma’r manylion: DELTA DIGIDOL 2 – RHAGLENWYR A DATBLYGWYR (PgCert – 6 mis) Edrych… Parhau i ddarllen Hyfforddiant: rhaglennu a datblygu ar gyfer y cyfryngau