S4C Clic yn darparu API o ddata rhaglenni

Wyddoch chi fod S4C Clic yn darparu API, ers sbel nawr? Mae’n cynnig ffordd hawdd o gael metadata am sioeau mewn fformat JSON. Dyma fanylion ar Hedyn ar sut i ddefnyddio’r API. Gadewch wybod os ydych chi’n creu unrhyw beth gyda fe, neu os oes gennych syniad. Er enghraifft mae’r bot Twitter newydd Clic Off… Parhau i ddarllen S4C Clic yn darparu API o ddata rhaglenni

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio , ,

S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016

Dyma wybodaeth wrth Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 sy’n siŵr o gynnwys triniaeth o’r we a chyfryngau digidol: Annwyl gyfaill, Yn yr Eisteddfod byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau’r sianel.… Parhau i ddarllen S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016

Generation Beth a Disqus yn Gymraeg

Helô Hacieithwyr hoff! Ro’n i’n chwilio am bethau ynglyn â Disqus yn Gymraeg yn gynharach pnawn ‘ma a meddwl y baswn i’n cofnodi hyn yn fa’ma – gobeithio y bydd o ddiddordeb! Yn y gwaith (Cwmni Da) dw i a Phil Stead wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous iawn sy’n cael ei lansio ar… Parhau i ddarllen Generation Beth a Disqus yn Gymraeg

ITV Cymru/@Hacio i lansio cynllun newyddion ar-lein newydd

Mae’n rhaid dweud fy mod i’n chwilfrydig am gynlluniau Hacio ar ôl gweld y hysbyseb swydd yma, yn enwedig am sut mae’r newyddiadurwyr proffesiynol yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ifanc. Ond os ydych chi am geisio am y swydd dw i’n credu eich bod chi’n rhy hwyr yn anffodus! Newyddiadurwr Ar-lein – ITV Cymru Wales Lleoliad… Parhau i ddarllen ITV Cymru/@Hacio i lansio cynllun newyddion ar-lein newydd

S4C Masnachol a Wildseed: cyfleoedd i bobl creadigol

Ychydig bach yn hwyr gyda’r cofnod yma ond dw i wedi bod yn ddarllen am Wildseed ac S4C Masnachol. Wildseed Studios yn cyhoeddi buddsoddiad newydd gan gangen fasnachol S4C: Mae Wildseed Studios wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd gan gangen fasnachol S4C sy’n rhoi cyfran sylweddol i’r darlledwr yn y cwmni, a sedd ar eu bwrdd. Mae… Parhau i ddarllen S4C Masnachol a Wildseed: cyfleoedd i bobl creadigol

RIP Golyg, y gymuned rhannu rhaglenni teledu o Gymru

Dw i newydd ddarllen y neges e-bost isod oddi wrth Golyg. Annwyl gyfaill, Mae’n ddrwg gen i gyhoeddi fod Golyg, y gymuned rhannu rhaglenni teledu o Gymru, wedi dod i ben oherwydd galw isel. Hoffwn hefyd ymddiheuro am y modd daeth y traciwr i ddiwedd mor sydyn rhai dyddiau yn ôl. Rhannwyd dros 4,000 o… Parhau i ddarllen RIP Golyg, y gymuned rhannu rhaglenni teledu o Gymru

Enaid Coll – gêm Gymraeg newydd ar PC (a Mac a consoles cyn bo hir…)

Echddoes rhyddhaodd cwmni Wales Interactive gêm newydd ar Steam o’r enw Enaid Coll. Ma’r gêm wedi cael ei gyd-ariannu gan S4C a’r Llywodraeth. Dwi ddim wedi chwarae’r gêm eto ond ma’n edrych yn wledd ar y llygaid. A dweud y gwir dwi ddim wedi chwarae gêm fel hyn ers blynyddoedd, ond dwi awydd rhoi crac… Parhau i ddarllen Enaid Coll – gêm Gymraeg newydd ar PC (a Mac a consoles cyn bo hir…)

#creadigidol – Dadansoddiad Mewnol-Allanol (SWOT) o’r Cyfryngau Cymraeg Digidol

Dwi yng nghynhadledd #creadigidol yng Nghaernarfon heddiw (ond mae ar y we ac yng Nghaerdydd hefyd). Dwi newydd gyflwyno ar y pwnc uchod felly meddwl baswn i’n postio dolenni i’r cyflwyniad yma. Mae wedi bod yn ddiwrnod diddorol iawn a dwi’n falch iawn o weld bod lot o’r pryderon oedd gen i yn y cyflwyniad… Parhau i ddarllen #creadigidol – Dadansoddiad Mewnol-Allanol (SWOT) o’r Cyfryngau Cymraeg Digidol

Cwmni Da ac S4C yn lansio ap Llefydd Sanctaidd ar iOS… Trafodaeth

Newyddion da i bobl sy’n licio crwydro yng Nghymru. Dw i newydd gweld bod y tîm tu ôl y rhaglen teledu Llefydd Sanctaidd wedi lansio ap Llefydd Sanctaidd am ddim ar iOS: […] Nawr, gyda chymorth yr app arbennig hwn, fe allwch chithau gychwyn ar eich pererindod eich hunain i unrhyw un o’r 37 lle… Parhau i ddarllen Cwmni Da ac S4C yn lansio ap Llefydd Sanctaidd ar iOS… Trafodaeth

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol Cofnodion wedi'u tagio , ,