Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru

Nominet yw’r corff sy’n rheoleiddio’r enwau parth .cymru a .wales. Maent yn cynnal ymchwil ar yr enwau parth .cymru a .wales ac wedi gofyn i mi rannu arolwg byr o ymwelwyr â gwefan Hacio’r Iaith ar ei rhan. Mae cyfle i roi adborth iddynt yma: http://bit.ly/arolwgnominet2016 Os ydych chi’n llenwi’r arolwg byr hwn mi fydd… Parhau i ddarllen Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru

Dau ddiwrnod ar ol i ymateb i gynlluniau Nominet ar gyfer .cymru a .wales

Ymysg y cwestiynau ddylen ni fel pobol sydd eisiau datblygu’r Gymraeg arlein ymateb iddyn nhw ydi: A ddylai rhywun sy’n prynu .cymru gael .wales yn awtomatig wedi ei gysylltu? (cwestiynau 1-6) Ddylai .cymru fod â gofynion iaith? h.y. bod rhaid i bob gwefan sydd eisiau defnyddio .cymru fod â chynnwys Cymraeg. (cwestiynau 23 a 24)… Parhau i ddarllen Dau ddiwrnod ar ol i ymateb i gynlluniau Nominet ar gyfer .cymru a .wales

Nominet yn camddefnyddio Google Translate i hyrwyddo .cymru a .wales

Cwrddais i rywun o Nominet ddoe – roedd e’n rhedeg stondin marchnata ar ran Nominet mewn cynhadledd yn Abertawe. Mae Nominet wedi dechrau ymgyrch marchnata cynnar er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r posibilrwydd o enwau parth lefel uchaf .cymru a .wales. Mae angen aros tan fis Mehefin 2013 am ateb oddi wrth ICANN ynglŷn â’r ceisiadau.… Parhau i ddarllen Nominet yn camddefnyddio Google Translate i hyrwyddo .cymru a .wales