Gemeiddio dysgu – @leiawelsh

Annog ymddygiad da cynnydd   Class dojo Classcraft – mewn timau, staff yn cymryd rhan hefyd! Dewis beth sy’n haeddu clod(pwyntiau) , neu golli pwyntau Ystadegau, dros amser   Habitrpg Chorewars

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel blog byw Cofnodion wedi'u tagio

BLOG BYW – SESIWN 2: app Word With

Biga John (sydd ond wedi dechrau dysgu Cymraeg ers mis Hydref!) yn ein cyflwyno i app iPad mae hi’n ei gynhyrchu ar gyfer gem dysgu iaith. Defnyddio API geiriaduron Cymraeg Canolfan Bedwyr.

BLOG BYW – SESIWN 2: academia.edu

CarysMoseley yn trafod nodweddion academia.edu, rhywdwaith cymdeithasol ar gyfer academwyr.Rhyngwyneb yn Saesneg yn unig (a ddim yn anhebyg i Facebook – dilyn, postio ayyb), ond mae modd rhannu Paurau academaidd a gosod hysbyseb swyddi. Grwpiau am y Gymraeg arno, tua 60 aelod yn y grwp. Tudalennau ar gyfer sefydliadau hefyd ac mae hwythau yn gallu… Parhau i ddarllen BLOG BYW – SESIWN 2: academia.edu

BLOGIO BYW – SESIWN 1: 'Cyfrinair 'na yn Crap'

Bryn Salisbury yn trafod diogelwch. Cyngor ar gyfrineiriau heb newid am 20 mlynedd, ond cyfrifaduron wedi cyflymu cymaint fel geellr datrys yr holl ‘cyfuniadau’ mewn dim amser. Medru dyfalu miloedd y yfuniadau yr eiliad. Enghreifftiau o gyfuniadau o rifau a symbolau a llythrennau a faint o amser gymerith. Tydy defnyddio geriau Cymraeg ddim mwy diogel… Parhau i ddarllen BLOGIO BYW – SESIWN 1: 'Cyfrinair 'na yn Crap'

BLOGIO BYW – SESWIN 1: Apps Cyw

Sioned Mills yn trafod arlwy apps Cyw. Beth yw ymateb y cyhoedd? – Derbyn llawer o adborth positif annecdotal, o canran fechan iawn sy’n lawrlwytho yn gadael sylwadau/adolygiadau yn yr App Oes llawer o du allan i Gymru/DG yn eu defnyddio? Dim omdd gwahaniaethu ystadegau ar lefel Cymru, mond lefel DG. ‘Spikes’ ar gyfer UDA,… Parhau i ddarllen BLOGIO BYW – SESWIN 1: Apps Cyw

Blog byw(ish) Sesiwn 1b: ymgyrchu / lobio arlein

Y Ffrynt Ddigidol A fydda modd cynnull grwp neu collective fydda’n gallu dod at ei gilydd i wneud prosiectau mwy arlein sydd wedi eu trefnu’n well i gyrraedd amcanion gwleidyddol trwy wahnaol ffyrdd, subversive falle, gemau gwleidyddol? arlein neu apps? map rhyngweithiol am ystadegau mewnlifiad? technoleg i ddangos data ac i gynyddu ymwybyddiaeth? Wikileeks Cymraeg?… Parhau i ddarllen Blog byw(ish) Sesiwn 1b: ymgyrchu / lobio arlein

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel blog byw