Blog byw(ish) Sesiwn 1b: ymgyrchu / lobio arlein

Y Ffrynt Ddigidol

A fydda modd cynnull grwp neu collective fydda’n gallu dod at ei gilydd i wneud prosiectau mwy arlein sydd wedi eu trefnu’n well i gyrraedd amcanion gwleidyddol trwy wahnaol ffyrdd, subversive falle,

gemau gwleidyddol? arlein neu apps?

map rhyngweithiol am ystadegau mewnlifiad?

technoleg i ddangos data ac i gynyddu ymwybyddiaeth?

Wikileeks Cymraeg?

casglu tweets / deunydd y wasg gwrth Gymreig?

Man i roi syniadau ar y we, ac hefyd i recriwtio pobol gyda sgiliau gwahanol i weithio arno – dylunwyr, rhaglennwyr, pobol marchnata, pobol cynnwys (sain, fideo, copywriters)

Un syniad gwneud gwefan – cyflwyno dysgwyr i Gymry Cymraeg – efallai ffyrdd o ariannu hwnna drwy gronfa ddigidol

Pwll sgiliau y gallai pobol gynnig amser a sgiliau mewn maesydd gwahanol y gallai pobol ddefnyddio i rwydweithio

Oes angen creu rhwydwaith newydd? Defnyddio Hacio’r Iaith?

Cynllunio prosiect yn bwysig iawn er mwyn adnabod pa sgiliau sydd eu hangen.

Os mae nhw’n brosiectau mawr mae angen

Collective Ema? Pobol yn sgwennu’n Saesneg ac  ymaeteb i wrth-Gatalaniaeth neu erthyglau gwael (collectiuemma.com)

Beth am wneud incubators dros benwythnosau? Penwythnosau hacio Cymraeg ar gyfer pobol ifanc – bosib gyda’r Urdd?

Falle na fyddai’r Llywodraeth yn cymryd pethau technoleg o ddifri – angen y lobio positif i wneud yn siwr y byddai

Lobio

Lobio gan Wicipedia ar gyfer syniadau, ond dim digon o gefnogaeth. All Hacio’r Iaith fagu dannedd a chefnogi hyn?

Oes ffordd i gael Hacio’r Iaith i fynd i lobio?

Oes angen i Hacio’r Iaith fod yn lais gwleidyddol dros?

Ydi HI ddim byd ond siop siarad? Beth yw’r pwynt os nad oes cydweithio i gyrraedd amcanion penodol? Neu ydi hacio’r iaith yn well fel grwp llac o bobol sydd yn gallu esgor ar grwpiau eraill os ydyn nhw’n dymuno?

1 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.