Diweddariadau Rhodri ap Dyfrig Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 5:54 PM ar 11 October 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018* 

  Dalier sylw! 

  Ar wahoddiad S4C bydd Hacio’r Iaith 2018 yn cael ei gynnal yn Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Grangetown, Caerdydd.

  Felly rhowch ddydd Sadwrn y 27 Ionawr yn eich dyddiaduron, bwciwch lety / ffoniwch ffrind sydd efo soffa a dechreuwch feddwl am rywbeth i’w gyflwyno / rhannu / esbonio / rhoi demo ohono ar y dydd!

  Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys Google Doc i drafod syniadau a thudalen gofrestru yn cael eu postio yma cyn bo hir, ond os oes na unrhyw syniadau cyn hynny yna plis rhowch nhw yn y sylwadau neu ar #haciaith ar Twitter.

  Edrych mlaen yn barod at drafod popeth sy’n newydd ym myd tech digidol Cymraeg!

   
  • Leia 2:34 PM ar 13 Hydref 2017 Dolen Barhaol

   Whoo! Edrych ymlaen.

  • Huw 12:33 PM ar 18 Hydref 2017 Dolen Barhaol

   Hen bryd i bobl wneud pethe dros eu hunain!

   Felly be am ddysgu sut i gychwyn gyda Python a/neu R (Anaconda a R Studio), i drawsnewid a delweddu data?

  • Carl Morris 9:58 AM ar 26 Hydref 2017 Dolen Barhaol

  • Rhodri ap Dyfrig 1:03 PM ar 3 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Blwyddyn newydd dda i chi gyd!

   Ionawr yw mis mwyaf llwm y flwyddyn yn ôl unrhyw listicle diog llenwi gofod ôl-ddolig gwerth ei halen, ond nid pan mae ganddoch chi gynhadledd tech Cymraeg i edrych mlaen ato ddiwedd y mis. Iei, ac yn wir, woot.

   Tocynnau

   Diolch yn fawr iawn i chi am archebu tocyn – mae dros 60 wedi mynd hyn yma – sydd yn argoeli’n wych. Plis rhannwch y dudalen tocyn.cymru neu ddigwyddiad FB er mwyn cyrraedd cymaint o bobl ag sydd bosib. Ni wastad eisiau cael pobl newydd sbon i Hacio’r Iaith er mwyn cadw’r drafodaeth yn ffresh.

   Ac os chi’n nabod merched mewn tech / cyfryngau digidol, yna plis rhowch anogaeth iddyn nhw ddod yn arbennig. Gallwn ni wastad wneud mwy i wella’r cydbwysedd hynny.

   Syniadau

   Mae Hacio’r Iaith yn gynhadledd sy’n cael ei arwain ganddoch CHI. Y pynciau a phrosiectau rydych chi eisiau eu trafod yw beth sy’n cael eu trafod.

   Gallwch chi jyst rocio fyny ar y dydd a hawlio slot yn yr amserlen, ond mae’n help i bawb os gallwch chi benderfynu ar beth chi awydd ei drafod / gyflwyno o flaen llaw a’i roi ar y Google Doc trefnu. Gallwn ni wedyn drio osgoi unrhyw clashes.

   O ran pa fath o beth? Dyma syniadau:
   cyflwyno prosiect chi di gweithio arno (10 munud)
   trafodaeth panel am bwnc (30mun – 60mun)
   demo o brosiect – (5-15 mun)
   gweithdy ymarferol (30mun – 60 mun)
   Cofiwch y gall fod mor niche neu eang a chi eisiau. Mae cynulleidfa o 2 dal yn gynulleidfa werthfawr. Sdim rhaid sefyll o flaen podium. Gall fod ar soffa efo laptop. Gwnewch beth rydych chi’n gyfforddus â fo. Does dim rheolau haearn heblaw am rannu a derbyn mor hael a’u gilydd.

   Cyflwyniad agoriadol / Keynote

   Y llynedd benderfynon ni gael cyflwyniad keynote er mwyn dechrau’r diwrnod drwy osod her / gweledigaeth. Leighton Andrews wnaeth hynny bryd hynny a rydyn ni’n falch o ddweud y bydd yr Athro Andrew Green, cyn Lyfrgellydd Llyfrgell Gen Cymru, a dyn sy’n frwd dros ddigidol ac arloesi yn y maes yn rhoi keynote eleni.

   Dwi’n siwr bydd ganddo ddigon o syniadau a heriau i brocio’r meddwl ar ddechrau dydd.

   Cyri nos wener

   Mae’n draddodiad ar nos Wener cyn Hacio’r Iaith i fynd am gyri. Dydyn ni heb benderfynu lle eto, ond mae Vegetarian Food Studio yn weddol agos at y lleoliad ac yn ôsym felly os nad oes cynnig gwell…

   Rhowch eich enw ar y ddogfen Google (reit ar y diwedd bron) i ni gael gwybod pwy sy’n dod a thrio cadw bwrdd digon o faint. Dewch â’ch alcohol eich hun!

   Edrych mlaen i’ch gweld chi ar ddiwedd y mis!

   Hwyl am y tro, a chofiwch gysylltu os oes ganddoch chi unrhyw gwestiwn ar ebost, Twitter ar #haciaith, neu FB ar y digwyddiad.

   Rhodri, Carl, Rhys W, a gweddill criw cyfranwyr Haciaith sy’n rhy niferus i’w rhestru!

   https://haciaith.cymru/

  • Richard Morse 7:02 PM ar 6 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Hi, mae hyn yn swnio’n ddiddorol iawn. Fi sy’n arwain y tîm sydd wedi creu, ac yn dal i gynnal y cwrs Cymraeg ar Duolingo. Fasai diddordeb gyda chi i ni gynnal sesiwn?

  • Carl Morris 8:57 PM ar 6 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Yn bendant Richard! Rhowch y syniad ar y ddogfen pls.

  • Richard Morse 3:10 PM ar 9 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   wedi ei wneud

 • Rhodri ap Dyfrig 8:00 AM ar 2 December 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017 

  Am y tro cyntaf a 7fed mlwyddyn Hacio’r Iaith bydd gennym ni siaradwr gwadd i ddechrau’r diwrnod , a rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Leighton Andrews, cyn Weinidog Llywodraeth gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg a thechnoleg Cymraeg yn rhoi ei farn ar y pwnc ‘Llywodraeth, digidol ac arloesi’.

  Byddwch yn barod am gyflwyniad difyr a phryfoclyd gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau.

  leighton_andrews-1

  Cofrestru

  Peidiwch ag anghofio cofrestru am Hacio’r Iaith 2017, fydd yn digwydd yn Adeilad Pontio, ar Sadwrn, 21 Ionawr 2017.

  Bydd mynediad am ddim i bob cyfranogwraig/cyfranogwr ac mae croeso cynnes i bawb (gan gynnwys plant – ac mae rhagor i ddilyn am sesiynau penodol i blant a phobl ifanc).

  Sesiynau eraill

  Rydym hefyd yn bwriadu llenwi amserlen y bore gyda sesiynau cyn y gynhadledd gan adael y prynhawn yn rhydd ar gyfer unrhyw sesiynau sydd heb eu trefnu o flaen llaw.

  Felly os ydych chi eisiau cynnal sgwrs, cyflwyniad, dangos eich gwaith, neu weithdy ymarferol (da ni’n hoffi pethau ymarferol!) cysylltwch â Carl neu Rhodri trwy’r cyfryngau cymdeithasol arferol neu rowch yr wybodaeth mewn ar y Google Doc yma.

  Bydd tri ardal yn Pontio gyda thri math gwahanol o sesiwn:

  • Y Bocs Sebon – gofod cyflwyno, sdeil-theatr
  • Y Gweithdy – ardal ar gyfer sesiynau mwy ‘hands-on’
  • O Gylch y Tân – cylch ar gyfer cynnal trafodaeth a sgwrs

  Cynhadledd dydd Gwener

  Cofiwch fod yna Gynhadledd Technoleg a’r Gymraeg hefyd ym Mangor ar ddydd Gwener 20 Ionawr 2017 (y diwrnod cyn Hacio’r Iaith). Bydd rhai ohonom ni yn mynychu’r gynhadledd yn ogystal â Hacio’r Iaith. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar eu gwefan.

  Llety

  Rydyn ni wedi cael disgownt o rhyw 10% gan y Ganolfan Rheolaeth i bobl sy’n dyfynnu #techiaith wrth fwcio (yr un peth ag ar gyfer cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg).

  Ewch yma am fanylion archebu llety.


  Diolch yn fawr iawn i’r Ganolfan Technoleg Iaith a Chanolfan Bedwyr am gyd-drefnu a noddi’r bwyd ar gyfer Hacio’r Iaith. “Daw bola’n gefen ar gyfer trafod y rhyngrwyd”, fel dywed y Cardi modern. 🙂

  Mae Carl, Delyth a finnau (a’r criw o ffyddloniaid) yn edrych mlaen yn arw i roi croeso i unrhyw eneidiau newydd sydd eisiau dod am y tro cyntaf. Mae wastad yn lot o sbort.

  Welwn ni chi ym Mangor!

   
 • Rhodri ap Dyfrig 3:59 PM ar 12 May 2015 Dolen Barhaol  

  Haciaith Bach *HENO* – Chapter, Caerdydd, 7:30pm – fersiwn Basgeg-Cymreig! 

  There was a problem connecting to Twitter.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 5:19 PM ar 30 January 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: , haciaith2015   

  Cyhoeddi Hacio'r Iaith 2015! 

  llun gan Llef

  Mae’n falch iawn gen i ddweud, y bydd chweched anghynhadledd Hacio’r Iaith yn digwydd ym Mangor ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Fawrth 2015.

  I’r rhai ohonoch chi fuodd llynedd, mae hi yn yr un lle, yn y Ganolfan Fusnes yn y Brifysgol ac yn swyddfeydd y Ganolfan Technoleg Iaith. Mawr ddiolch iddyn nhw am drefnu lleoliad, bwyd a chroeso gwych i ni ddigidolion awchus.

  I’r rhai sydd erioed wedi mynychu Hacio’r Iaith bydd croeso cynnes i bawb sy’n licio trafod a dysgu am Gymraeg mewn technoleg; gan gynnwys artistiaid, llenorion, blogwyr, datblygwyr meddalwedd, ymchwilwyr, myfyrwyr, ymgyrchwyr a mwy.

  Mae’r wici ar gyfer Hacio’r Iaith 2015 yn fyw ar Hedyn, felly ewch draw, golygwch, ac ychwanegwch eich syniadau. Fel arall, mae’r sylwadau ar agor isod.

  Mae Hacio’r Iaith am ddim ond rydyn ni’n gofyn i bawb sydd yn bwriadu dod i gofrestru er mwyn sicrhau bod digon o le / coffi / bwyd / socedi i bawb.

  COFRESTRA YMA!

  2 am bris 1!

  Yn wahanol i llynedd mae’r Ganolfan Technoleg Iaith yn cynnal cynhadledd y diwrnod cyn Hacio’r Iaith ar y 6ed dan y teitl Trwy Ddulliau Technoleg. Mae’r gynhadledd rhyngwladol hwn yn lansio Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru a’n cynnwys siaradwyr gwadd o Dde Affrica, yr Alban, Iwerddon, Catalonia a Gwlad y Basg.

  Datganiad | Amserlen | Archebu Tocyn (am ddim)

  Felly mae ganddon ni nid un ond dau ddiwrnod o hwyl techaidd i chi.

  A dwi’n siwr bydd cyri traddodiadol ar y nos Wener hefyd.

  Welai chi gyd ym Mangor, aye!

   
  • Carl Morris 8:16 PM ar 30 Ionawr 2015 Dolen Barhaol

   Edrych ymlaen at gwrdd â chyfranwyr cyfarwydd a newydd!

   Mae unrhyw un sydd eisiau cyfrannu syniad i dudalen Hacio’r Iaith yn gallu e-bostio i ofyn am gyfrif wici Hedyn (roedd rhaid i mi gau lawr cofrestru ar Hedyn oherwydd problemau sbam).

  • Carl Morris 2:50 PM ar 2 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Hoffwn i ddysgu mwy am PhotoShop / GIMP.

   Dw i’n chwarae gyda dylunio ers blynyddoedd ond hoffwn i wneud mwy o stwff sy’n edrych yn cwl, e.e. sut i greu poster neis ar gyfer grŵp gwirfoddol. (Paid â phoeni, fydda i byth yn cystadlu gyda dylunwyr proffesiynol!)

   Oes ‘na rhywun sy’n fodlon rhedeg syrjeri neu weithdy bach?

  • Rhodri 11:23 PM ar 2 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Sut i recordio, golygu a dosbarthu podlediadau safonol fasa ar fy wishlist i. Dwi’n obsesd efo nhw ar hyn o bryd. A gweithdy Vine. Sawl Vine allwn ni gyd-gynhyrchu mewn awr?

  • Carl Morris 10:53 PM ar 5 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Syniadau addawol.

   Dw i erioed wedi clywed podlediad Cymraeg isradd a dweud y gwir. Dyma’r podlediadau dw i’n ymwybodol ohonynt – hanesyddol a chyfredol.

   Gyda llaw, 183 clip Vine yw’r ateb i dy gwestiwn.

  • Carl Morris 11:18 PM ar 17 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Diweddariad:

   Dw i wedi derbyn ambell i deitl cyffrous oddi wrth gyfranwyr. Mae rhai o’r pobl yn cymryd rhan am y tro cyntaf!

   Bydd manylion ar y tudalen wici cyn hir

  • Huw 9:28 PM ar 26 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Da iawn wir. Heb fod i HacIaith o flaen, gobeithio’n fawr dod
   Huw

  • Aled 3:17 PM ar 2 Mawrth 2015 Dolen Barhaol

   Dwi’n bwriadu cynnal sesiwn, “Gall Unrhyw Un Gyfieithu”. Hefyd, wedi chwarae gydag Audacity a Blender ddoe i recordio a rhoi sain newydd ar y fideo hwn.

   Mae Blender yn hollol wych! Bydd sesiwn arall arno, o bosib.

  • Aled 3:19 PM ar 2 Mawrth 2015 Dolen Barhaol

   https://www.youtube.com/watch?v=BjggFWx8lXQ

   (Oes bosib mewnosod lluniau/fideos yn ein sylwadau?)

 • Rhodri ap Dyfrig 9:00 AM ar 22 April 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: Arfon Rhys, Cymdeithas y Cymod   

  Cofio am Arfon Rhys 

  Arfon Rhys

  Daeth y newyddion trist heno bod Arfon Rhys wedi marw ar ôl salwch byr yn 72 mlwydd oed.

  Des i adnabod Arfon trwy ddigwyddiadau Hacio’r Iaith ac roedd yn bleser cael ei gwmni hawddgar ar sawl achlysur i drafod sut oedd modd gwneud y defnydd gorau o ddatblygiadau technoleg newydd. Daeth atom yn llawn brwdfrydedd ac awch i ddysgu mwy am sut gallai ddefnyddio’r dechnoleg ar gyfer defnydd personol, ond fwy na hynny fel arf ymgyrchol dros yr iaith Gymraeg, a thros heddychiaeth drwy Gymdeithas y Cymod. Cefais yr argraff o ddyn oedd, mewn ffordd gwbl ddi-rodres, yn benderfynol o archwilio a defnyddio pob dull oedd ar gael iddo i newid y byd o’i gwmpas er gwell.

  Gallwch ddarllen ei flog personol Heddwch a Chyfiawnder am ei waith fel Cadeirydd Cymdeithas y Cymod a’r blog Cadw Rhandir sy’n adrodd hanes cymuned Groeslon yn datblygu rhandir tyfu llysiau.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:33 PM ar 16 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Heb fod i Hacio’r Iaith ac isio gwybod beth i’w ddisgwyl? Dyma flas i chi… 

  Fideo gan Aled Mills o Hacio’r Iaith 2012

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:31 PM ar 16 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: arloesedd, ,   

  Cyfle i enill £1000 yng nghystadleuaeth arloesedd yr Eisteddfod 

  Ma hwn yn ddiddorol iawn. Dwi’n siwr y byddai nifer fawr o bobol sydd yn ymwneud ag ymddiddori yn Hacio’r Iaith â diddordeb mewn cystadlu:

  Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion cystadleuaeth arbennig i hybu arloesedd, a fydd yn cychwyn eleni yn Eisteddfod Sir Gâr.

  Bwriad y gystadleuaeth hon yw annog Cymry o bob oed i arloesi ac i gynnig a chyflwyno syniadau fel rhan o gystadleuaeth newydd, sy’n cynnig gwobr o £1,000.

  Meddai Swyddog Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Robyn Wheldon-Williams, “Yn syml, rydan ni’n chwilio am syniad cyffrous – unrhyw beth sy’n arloesol ac yn torri tir newydd. Gall fod yn syniad neu ddyfais hollol newydd, neu yn brosiect sydd eisoes wedi’i gwblhau. Neu, fe allai’r cais fod yn cynnig ateb i broblem sy’n bodoli mewn unrhyw faes, fel yr amgylchedd, amaethyddiaeth, meddygaeth, technoleg, peirianneg ac yn y blaen. Yn syml, rydym am glywed am unrhyw brosiect, gynllun neu syniad arloesol.

  “Hoffwn dalu teyrnged i un o gefnogwyr mawr gwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Beryl Williams, sef noddwr y gystadleuaeth hon. Mae Beryl, o ardal Trawsfynydd, wedi bod yn ladmerydd cyson dros ein gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei haelioni a’i chymorth. Roedd Beryl yn awyddus i weld rhagor o sylw’n cael ei roi i arloesedd yng Nghymru, a gobeithio’n arw y bydd nifer fawr o geisiadau’n ein cyrraedd fel rhan o’r gystadleuaeth newydd hon.”

  Gellir cynnig cais fel unigolyn neu mewn grwp, ac mae angen anfon cais o hyd at 1,000 o eiriau sy’n amlinellu’r syniad i Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 1 Ebrill. Rhaid i’r cais gael ei gyflwyno yn y Gymraeg. Ceir rhagor o fanylion ar wefan yr Eisteddfod, http://www.eisteddfod.org.uk, drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio 0845 4090 400. Mae manylion hefyd ar gael yn Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, sydd ar gael i’w lawr lwytho’n rhad ac am ddim o wefan yr Eisteddfod.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:34 PM ar 9 December 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2014 – Dewch i Fangor! 

  Haclediad Byw 2012

  Haclediad Byw 2012

  Mae hi’r amser yna o’r flwyddyn eto lle rydyn ni’n dechrau cyffroi am brif ddigwyddiad blynyddol Hacio’r Iaith. Eleni ar gyfer 5ed flwyddyn y digwyddiad rydan ni’n gollwng y rocket boosters, torri’n rhydd o atmosffer (hyfryd) Aberystwyth a’n mynd i blaned (fendigedig) Bangor.

  Diolch yn fawr iawn i Delyth Prys a chriw y Ganolfan Technoleg Iaith/Canolfan Bedwyr/Prosiect TILT ym Mhrifysgol Bangor am drefnu lleoliad, ein noddi a’n croesawu ni.

  Y dyddiad i’w roi yn eich dyddiadur yw dydd Sadwrn 15 Chwefror 2014 a’r lleoliad yw Canolfan Rheolaeth Busnes, Prifysgol Bangor.

  Cyfle gwych i gyflwyno eich gwaith, cael ymateb i’ch prosiectau, bod yn ofod i brofi/arbrofi, cynnal gweithdai, a rhannu gwybodaeth am beth sy’n tanio chi ym maes tech a iaith. Ond yn bwysica oll mwynhau sgwrs gyda phobol newydd a chyfarwydd sydd efo’r un brwdfrydedd â chi dros y maes. Bydd yna siwr o fod recordiad byw o’r Haclediad hefyd – woo!

  Felly…

  Cyfrannwch at drefnu’r digwyddiad a phostiwch eich syniadau am sesiwn ar y wici

  Archebwch docyn (am ddim)

  Am ei fod yn gynhadledd agored mae disgwyl i bawb sy’n dod i gyfrannu drwy son am eu prosiectau neu fod yn rhan o sesiwn mewn rhyw ffordd. Mae’n ddigwyddiad i rannu profiadau, a chymryd rhan, ddim ista nôl. Mae croeso i gyfraniadau sy’n trafod côd neu drafod cynnwys, trafod bob math o agwedd ar beth ydych chi’n wneud. Dwi’n siwr bydd rhywbeth o ddiddordeb i bobol eraill.

  Byddwn ni’n trio trefnu chydig mwy o’r sesiynau o flaen llaw eleni felly mae’n werth i chi gysylltu drwy ebost/Twitter neu bostio ar y wici/blog os da chi am ddod. Gallwn drafod a helpu i roi sesiynau at ei gilydd.

  Os da chi isio man trafod ma’r dudalen sgwrs ar y Wici yn lle da i ddechrau, neu yn sylwadau y gofnod hon.

  Edrych mlaen i’ch gweld chi!

  Criw Haciaith

   
  • Carl Morris 1:19 PM ar 10 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Adendwm 1: Llety
   Bydd angen archebu a thalu am eich llety eich hunain. Mae pobl yn gallu aros unrhywle sy’n fodlon eu derbyn(!). Ond rydym ni wrthi’n trafod gyda’r Ganolfan Rheolaeth ym Mangor er mwyn trefnu llety moethus i fyny grisiau a gostyngiad i bobl sy’n dod (gobeithio). Bydd datganiad i ddilyn gyda’r manylion.

   Adendwm 2: Dydd Gwener
   Mae posibilrwydd o bethau digidol eraill ar y dydd Gwener a’r nos Wener, sef y 14eg Chwefror 2014. Cadwch y dyddiad yn rhydd yn enwedig os ydych chi’n hoff o godio (y dydd) neu gyri (y noswaith).

   Edrych ymlaen at gyd-hacio gyda phawb.

  • Dai Wyn Williams 1:47 PM ar 16 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Beth y chi am wybod? Rydw i yn enedigol o Fangor…brodor o Aber ….byw ym Mhenarth…

   dyma fy MA ymarferol http://panwalescymru.wordpress.com wps newydd weld y ddolen archebwch docyn am ddim!

  • Carl Morris 1:19 PM ar 15 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

  • Llefenni 2:05 PM ar 15 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Cyffroes tu hwnt! Diolch am yr info llety hefyd bawb

  • Rhodri ap Dyfrig 2:08 PM ar 10 Chwefror 2014 Dolen Barhaol

   Ma lot o’r sesiynau ‘posibl’ yn dechrau edrych lawer mwy fel sesiynau ‘pendant’ erbyn hyn (GIT, OSM, DBPedia, Gimp My Taid, dangos a dweud) be am symud rhai i ‘pendant’ a dechrau gosod teitlau sesiynau pendant yn yr amserlen? Pa weithdai sy’n gweithio’n well yn y bore/prynhawn? Jest taflwch nhw mewn ar y pwynt yma!

  • Carl Morris 1:34 PM ar 11 Chwefror 2014 Dolen Barhaol

   Byddwch yn ymwybodol o’r teimlad ôl-ginio – mae angen pethau bywiog yn y slotiau yna! Fel arall byddai pobl eisiau dewis eu slotiau dw i’n meddwl. Wedyn dweud hynny byddai drafft yn ddefnyddiol iawn. Cyffroi nawr!

  • Carl Morris 4:14 PM ar 13 Chwefror 2014 Dolen Barhaol

 • Rhodri ap Dyfrig 8:45 AM ar 30 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: enaid coll, , llywod,   

  Enaid Coll – gêm Gymraeg newydd ar PC (a Mac a consoles cyn bo hir…) 

  Echddoes rhyddhaodd cwmni Wales Interactive gêm newydd ar Steam o’r enw Enaid Coll. Ma’r gêm wedi cael ei gyd-ariannu gan S4C a’r Llywodraeth. Dwi ddim wedi chwarae’r gêm eto ond ma’n edrych yn wledd ar y llygaid. A dweud y gwir dwi ddim wedi chwarae gêm fel hyn ers blynyddoedd, ond dwi awydd rhoi crac arni pan ma’r fersiwn Mac yn dod allan. Ma’r holl beth wedi ei leoleiddio yn Gymraeg sydd yn wych a faswn i wrth y modd clywed gan rywun sydd wedi ei chwarae sut mae hynny’n gweithio. Unrhyw gêmwyr allan na?

  Dyma chydig stills, a’r wefan efo’r dolenni i’w lawrlwytho:

  http://www.walesinteractive.com/#!master-reboot/c1vts

  MasterReboot07

  MasterReboot08

  MasterReboot09

  MasterReboot12

   
  • Rhys Lloyd 11:46 AM ar 2 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Ges i’r fraint o addasu’r gêm yma i’r Gymraeg. Roedd hi’n broses hynod o ddifyr a deud y gwir, a hoffwn i ddiolch i’m cyfeillion ar Twitter am eu hawgrymiadau gwych. ond nawr mae angen i bobl chwarae ac adolygu’r gêm (sydd ar y cyfan wedi derbyn adolygiadau gwych). Does dim rhaid i Enaid Coll fod yn ‘one-off’ – mae’n siwr gen i fod na ddigonedd o sgwennwyr a ‘gamers’ Cymraeg sydd efo syniadau gwych am gemau sy’n Gymraeg a Chymreig eu naws – beth am gêm gyffro sombis gan Aneirin Karadog??

 • Rhodri ap Dyfrig 9:00 AM ar 6 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: apiau, , cynllunio iaith, , hyrwyddo, , llyworaeth,   

  Hwre! Grantiau newydd i hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg 

  Mae hon yn neges bwysig iawn i unrhyw ddarllenwr neu gyfrannwr i Haciaith sydd â syniadau am sut i wella sefyllfa’r Gymraeg arlein ac yn y maes digidol. Da ni gyd yn lecio trafod a dadla am be sy ora – rwan mae cyfle i wneud rhywbeth!

  Ar ôl cyfnod o drafod rhwng y Llywodraeth a nifer fawr o unigolion a grwpiau sydd yn ymwneud â’r maes technoleg a iaith dros y flwyddyn dwetha, mae  na ffrwyth i’r trafod sef cynllun grantiau newydd ar gyfer hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/grantswelshlanguage/tech-digital-media-grants/?lang=cy

  Mae yna £150k ar gael dros 2013/14. Dyma yw’r amcanion a gweithgareddau sy’n cymwys gwneud cais am arian amdanynt:

  Amcanion y cynllun grant:

  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau;
  • ariannu prosiectau er mwyn cynyddu’r cynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein;
  • ariannu mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, rhaglennu, gwasanaethau ar-lein, teclynnau i greu cynnwys – a chynnwys Cymraeg digidol.

  Gweithgareddau cymwys
  Mae’r gweithgareddau canlynol yn gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu rhaglenni meddalwedd (aps) cyfrwng Cymraeg ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau yn cynnwys ffonau symudol/ffonau clyfar, cyfrifiaduron llechen, cyfrifiaduron personol a theledu sy’n cysylltu â’r we;
  • Datblygu gwasanaethau Cymraeg ar-lein;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Prosiectau isadeiledd i gefnogi datblygiad rhaglennu a gwasanaethau Cymraeg ar-lein (ee, datblygu technoleg testun-llais, adnabod llais, e-gyhoeddi, cyfieithu peirianyddol a chof cyfieithu);
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion isadeiledd, gwasanaethau ar-lein, teclynnau i greu cynnwys – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng nghynllun gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg

  Rhaid rhoi clod lle mae’n ddyledus, a diolch felly i’r gweinidog Leighton Andrews am fod mor frwdfrydig dros hyn ac am fwrw’r maen i’r wal. Clod hefyd i’r gweision sifil sydd wedi bod yr un mor frwdfrydig am y cynllun. Roedd hi’n braf teimlo (am unwaith!) bod rhoi barn ac ymgynghori am arwain at rhywbeth pendant fyddai’n arwain yn uniongyrchol o’r trafodaethau hynny.

  Felly, mae yna arian yno, mae’r telerau yn eithaf agored i nifer fawr o agweddau o fewn y maes. Rhowch eich ceisiadau mewn a lledwch y gair yn eang!

  Efallai nad yw £150k yn lawer iawn o ystyried cost rhai agweddau o’r hyn sydd angen ei wneud ond gyda digon o ddiddordeb a chanlyniadau da gobeieithio gall arwain at fwy. Dwi wir yn gobeithio y bydd yna ystod eang o geisiadau, yn fach a mwy, er mwyn dangos y math o syniadau sydd yna os mae ychydig gymorth ar gael.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 9:49 AM ar 6 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Cwestiwn: sut mae modd i ni fel cymuned hacio’r iaith sicrhau bod hwn yn llwyddiannus?

   Oes angen gwaith annnog a datblygu prosiectau? Oes angen creu gofod i drafod a rhannu syniadau?

   Os dydych chi ddim am wneud cais eich hunain, pwy fasech chi eisiau annog i wneud cais?

   Beth am i ni gyd gynnal hacio’r iaith bach lle rydyn ni’n byw i drafod sut mae modd annog ceisiadau?

   Ydyn ni eisiau gwneud cais i gyllido Hacio’r Iaith 2014?

  • Carl Morris 12:31 AM ar 7 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dweud wrth bawb!

   Mae croeso i bobl bod yn gyfrinachol a chystadleuol hefyd dw i’n meddwl. Fel Apple.

   Ond ym mhersonol dw i’n fodlon rhannu syniadau. Fel Automattic.

   Dw i ddim yn siwr am gyllido Hacio’r Iaith 2014. Ydy cais grant yn werth yr ymdrech? Mae’r digwyddiad yn weddol rhad yn ei hanfod ac mae ambell i sefydliad yn fodlon cyfrannu ta waeth? Ond mae’n dibynnu beth mae pobl eisiau gwneud. Ydyn ni’n mynd am waliau fideo a chestyll neidio tro ‘ma neu be?

  • Rhodri ap Dyfrig 12:46 PM ar 7 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Par: Hacio’r Iaith 2014 – cestyll neidio FTW! £50 o Aber Bounce – na’i dalu am hwnna. Allen ni ddim ceisio eniwe chos does dim ymgorfforiad i Hacio’r Iaith. Dwi o ddifri am y castell neidio. 2014 y thema fydd JOIO fel plentyn 5 oed.

   Ma’n andros o bwysig bod lot fawr yn trio, a bod na rhai ceisiadau sydd yn dangos efallai bod angen buddsoddiad llawer mwy na sydd ar gael mewn sdwff mwy strywthurol e.e. technoleg lleferydd.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel