NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018*

Dalier sylw!  Ar wahoddiad S4C bydd Hacio’r Iaith 2018 yn cael ei gynnal yn Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Grangetown, Caerdydd. Felly rhowch ddydd Sadwrn y 27 Ionawr yn eich dyddiaduron, bwciwch lety / ffoniwch ffrind sydd efo soffa a dechreuwch feddwl am rywbeth i’w gyflwyno / rhannu / esbonio / rhoi demo ohono ar y… Parhau i ddarllen NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018*

Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017

Am y tro cyntaf a 7fed mlwyddyn Hacio’r Iaith bydd gennym ni siaradwr gwadd i ddechrau’r diwrnod , a rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Leighton Andrews, cyn Weinidog Llywodraeth gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg a thechnoleg Cymraeg yn rhoi ei farn ar y pwnc ‘Llywodraeth, digidol ac arloesi’. Byddwch yn barod am… Parhau i ddarllen Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017

Cyhoeddi Hacio'r Iaith 2015!

Mae’n falch iawn gen i ddweud, y bydd chweched anghynhadledd Hacio’r Iaith yn digwydd ym Mangor ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Fawrth 2015. I’r rhai ohonoch chi fuodd llynedd, mae hi yn yr un lle, yn y Ganolfan Fusnes yn y Brifysgol ac yn swyddfeydd y Ganolfan Technoleg Iaith. Mawr ddiolch iddyn nhw am… Parhau i ddarllen Cyhoeddi Hacio'r Iaith 2015!

Cofio am Arfon Rhys

Daeth y newyddion trist heno bod Arfon Rhys wedi marw ar ôl salwch byr yn 72 mlwydd oed. Des i adnabod Arfon trwy ddigwyddiadau Hacio’r Iaith ac roedd yn bleser cael ei gwmni hawddgar ar sawl achlysur i drafod sut oedd modd gwneud y defnydd gorau o ddatblygiadau technoleg newydd. Daeth atom yn llawn brwdfrydedd… Parhau i ddarllen Cofio am Arfon Rhys

Cyfle i enill £1000 yng nghystadleuaeth arloesedd yr Eisteddfod

Ma hwn yn ddiddorol iawn. Dwi’n siwr y byddai nifer fawr o bobol sydd yn ymwneud ag ymddiddori yn Hacio’r Iaith â diddordeb mewn cystadlu: Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion cystadleuaeth arbennig i hybu arloesedd, a fydd yn cychwyn eleni yn Eisteddfod Sir Gâr. Bwriad y gystadleuaeth hon yw annog Cymry o bob oed… Parhau i ddarllen Cyfle i enill £1000 yng nghystadleuaeth arloesedd yr Eisteddfod

Hacio’r Iaith 2014 – Dewch i Fangor!

Mae hi’r amser yna o’r flwyddyn eto lle rydyn ni’n dechrau cyffroi am brif ddigwyddiad blynyddol Hacio’r Iaith. Eleni ar gyfer 5ed flwyddyn y digwyddiad rydan ni’n gollwng y rocket boosters, torri’n rhydd o atmosffer (hyfryd) Aberystwyth a’n mynd i blaned (fendigedig) Bangor. Diolch yn fawr iawn i Delyth Prys a chriw y Ganolfan Technoleg… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith 2014 – Dewch i Fangor!

Enaid Coll – gêm Gymraeg newydd ar PC (a Mac a consoles cyn bo hir…)

Echddoes rhyddhaodd cwmni Wales Interactive gêm newydd ar Steam o’r enw Enaid Coll. Ma’r gêm wedi cael ei gyd-ariannu gan S4C a’r Llywodraeth. Dwi ddim wedi chwarae’r gêm eto ond ma’n edrych yn wledd ar y llygaid. A dweud y gwir dwi ddim wedi chwarae gêm fel hyn ers blynyddoedd, ond dwi awydd rhoi crac… Parhau i ddarllen Enaid Coll – gêm Gymraeg newydd ar PC (a Mac a consoles cyn bo hir…)

Hwre! Grantiau newydd i hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg

Mae hon yn neges bwysig iawn i unrhyw ddarllenwr neu gyfrannwr i Haciaith sydd â syniadau am sut i wella sefyllfa’r Gymraeg arlein ac yn y maes digidol. Da ni gyd yn lecio trafod a dadla am be sy ora – rwan mae cyfle i wneud rhywbeth! Ar ôl cyfnod o drafod rhwng y Llywodraeth… Parhau i ddarllen Hwre! Grantiau newydd i hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg