Diweddariadau Diweddar Tudalen 3 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 11:12 AM ar 20 February 2019 Dolen Barhaol  

  Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled 

  Mae’n haws cofio i recordion ar Common Voice gyda eicon ar sgrin y ffôn neu dabled er mwyn cofio. Sut mae gwneud?

  Ffwrdd â ni…

  Firefox Android

  Agor yr ap a thapio’r botwm  dewislen tri dot ar y dde, dewis Tudalen a thapio Creu Llwybr Byr Tudalen. Dyna ni, bydd eicon Mozilla’n ymddangos ar sgrin cartref eich dyfais.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chrome Android

  Tapio’r botwm dewislen a thapio Add to Home Screen. Byddwch hefyd yn gallu gosod enw i’r llwybr hyr a bydd Chrome yn e ychwanegu i’ch sgrin cartref.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Apple iPhone, iPad ac iPod Touch(?)

  Agor porwr Safari a mynd i wefan Common Voice Cymraeg Tapio’r botwm rhannu, y sgwâr gyda’r saeth ar i fyny, tapio ar Add to Home Screen a bydd y llwybr byr yn ymddangos ar sgrin y ffôn neu’r iPad.

  Mae modd cael Firefox ar gyfer iPhone, iPad ac mae’r cyfarwyddiadau yr un peth a Firefox Android.

  • Mae yna Ap ar gael ar gyfer Common Voice yn yr App Store ar gyfer iOS 10+. Nid yw’n gweithio gyda ffonau a thabledi hŷn – rhaid defnyddio Safari.

  *Does gen i ddim teclyn Apple cyfoes wrth law i gael lluniau allan ohono, ymddiheuriadau.

  *Mae’r cyfarwyddiadau yma’n gweithio ar gyfer unrhyw dudalen gwe. 🙂

   

   
 • Rhos Prys 11:57 AM ar 11 February 2019 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.2 

  Croeso i’r Bar Adnoddau!

  Mae LibreOffice 6.2 yn cynnwys cynllun rhyngwyneb defnyddiwr newydd – dewisol – o’r enw’r Bar Adnoddau.. Mae’n uno’r barau offer a’u grwpio i dabiau, gan eich cynorthwyo i weithio’n gynt a chlyfrach. Gwyliwch y fideo er mwyn gweld y bar ar waith a sut mae modd i chi ei brofi.

   https://youtu.be/6HUnR5IoAQk

  Prosesu geiriau ar y lefel nesaf

  Yn Writer, pan fyddwch yn tracio newidiadau mewn dogfen, mae’r perfformiad llawer yn gynt – yn arbennig  mewn dogfennau mawrion. Hefyd, gallwch ludo data taenlenni’n syth i dabl cyfredol (yn lle fel gwrthrych, testun plaen neu dabl newydd). Mae LibreLogo, y rhyngwyneb rhaglennu ar gyfer cynllunio graffig ac addysg wedi cael profi unedau, mae’r crynhowr hefyd wedi cael nifer o welliannau defnyddiol.

  Ewch â’ch taenlenni ymhellach

  Yn Calc, mae nawr yn bosibl gwneud ddadansoddiadau atchweliad amrywebol gan ddefnyddio’r teclyn atchwelydol. Mae llawer mwy o fesurau ystadegol ar gael yn yr allbwn dadansoddi, tra bod dilysu data nawr yn cynnwys fformiwlâu cyfaddas.

  Yn olaf, mae swyddogaeth newydd REGEX wedi ei ychwanegu, i gyfatebu tewstun i fynegiad rheolaidd ac o ddewis i gymryd ei le.

  Cyflwyniadau a lluniadau caboledig

  Tra’ch bod yn golygu animeiddiad yn Impress, gallwch nawr newid  y llwybr symud drwy lusgo ei bwyntiau rheoli, Hefyd, mae nifer o arddulliau lluniadu testunau wedi eu hychwanegu, tra bod dewislen Tabl wedi ei ychwanegu i’r ddewislen Fformat yn Draw.

  LibreOffice Ar-lein – eich offer swyddfa, yn unrhyw le

  Yn LibreOffice Ar-lei, fersiwn y cwmwl o LibreOffice, mae rhyngwyneb y defnyddiwr wedi ei symleiddio ar gyfer ei ddefnyddio ar ddyfeisiau symudol, gyda gwell ymatebolrwydd a diweddariadau i’r bysellfwrdd ar-lein. Yn y cyfamser, mae diogelwch wedi ei gryfhau gyda dilysu sy’n cydweddu â Verisign a llofnodi dogfennau ynghyda â bar gwybodaeth llofnodi newydd, wedi eu hychwanegu.

   
 • Carl Morris 2:54 PM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: deallusrwydd artiffisial, , sgwrsfotiau   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn ar sgwrsfotiau 

  Sesiwn gan Maredudd

  Sgwrsfotiau yn gyfle i wella gwasanaeth sefyliad neu gwmni. (Defnydd mewn dysgu ieithoedd a meysydd eraill hefyd?) Teipio ar hyn o bryd, ond mae llais ar y ffordd.

  Rhagor am deallusrwydd artiffisial.

  Termau sgwrsfotiau:

  • Gweithred
  • Bwriad
  • Endidau

  Angen mewnbynnu data sy’n cynnwys slang/bratiaith, e.e. ‘beth sydd i wotsho ar y teledu’, ‘pa raglen ti’n recomendo’ yn ogystal â Chymraeg safonol. Wrth deipio dydy defnyddwyr ddim yn atalnodi yn aml.

  Peryg bydd safon sgwrsfotiau Cymraeg yn wael a thocenistaidd (os oes cefnogaeth o gwbl) – felly mae angen datblygu’r maes ymhlith datblygwyr Cymraeg.

  Mae’r rhai Saesneg wrth Google/Apple ayyb yn generig ofanadwy achos maen nhw yn gyffredinol.

  Dyma rai dolenni am adeiladu sgwrsfot Cymraeg… Dim lot o drefn, dim ond dolenni am y tro (trio gwrando a nodi ar yr un pryd!)

   
 • Rhys Wynne 12:21 PM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Common Voice,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 3: Technoleg lleferydd 

  Delyth Prys yn cyflwyno yn lle Rhos ei gwr, sy’n brysur iawn gyda lleoleiddio. (Helo Rhos gan bawb yma gyda llaw!)

  Tra yn Berlin yn son am eu gwaith ar yr ap Paldaruo, clywodd cynrychiolwyr Mozilla am hyn. Sonio’n nhw am Common Voice, ble roedd 20,000 wedi cyfrannu at gynnwys Saesneg. Perswadwyd Mozilla i agor Common Voice i ieithoedd eraill.

  dal ffonemau unigryw oedd nod Paldaruo, drwy nodi geiriau neu ymadroddion ‘rhyfedd’ a geiriau benthyg. Common Voice eisiau casglu data mwy safonol.

  Beth yw Common Voice

  Sefydliad Mozilla eisiau sicrhau bod pob iaith yn cael eu trin yr un fath. Anodd i ieithoedd llai fod a digon o swmp o gynnwys.

  Nod cyntaf ar gyfer y Gymraeg yw 100 awr wedi’i ddilysu. 40 awr wedi’i gyfrannu a 32 awr wedi’i ddilysu sydd ar hyn o bryd. Bwlch yn agor, ac mae angen ei gau.

  Gorau po fwyaf o amrywiaeth lleisiau (dynion/merched, acenion de/gogledd, lleisiau pobl o bob oedran. Hefyd mae gwerth cyfrannu pan mae swn cefndir.)

  Buom yn gwrando ar rai cyfraniadau ac yn eu dilysu.

  Angen help ar ieithoedd llai eraill (e.e. Gwyddeleg a Llydaweg).Hyd yn oed os nad ydych yn rhugl, efallai gallwch helpu ar yr ochr dilysu

   

  Yna siaradodd Dewi Bryn Jones am brosiectau lleferydd Uned Technoleg Iaith Canolfan Bedwyr

  Hyfforddi adnabod lleferydd, Deep Speech gan Mozilla.

  Sgwrsfot. Dau gam: Adnabod bwriado fewn testun cwestiwn. Estyn gwybodaeth o wefan neu drydydd part

   

   
 • Rhys Wynne 11:21 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Prosiect Llyfryddiaeth Cymru 

  Jason Evans. Delweddau’r Llyfrgell wedi gael eu gweld hanner biliwn o weithiau drwy fod ar Wikimedia Commons.

  Y Llyfrgell nawr hefyd yn defnyddio llwyfan Wikidata, sy’n ffordd o rannu data cysylltiedig, 40,000 o eitemau unigryw gan y Llyfrgell ar Wikidata, gan gynnwys Papurau Newydd Cymru. Modd dangos eitem ar sail lleoliad.

  Llyfryddiaeth Cymru, data am hanner miliwn o lyfrau am Gymru yn Gymraeg a Saesneg. Bydd y data ar gael yn amlieithiog

  Math o ddata: lleoliad, genere, OCR, awdur, dyddiad. Mae modd gwneud pob math o ymchwil gyda hyn nad oedd yn bosibl gyda metadata blaenorol.

   

   
 • Rhys Wynne 11:09 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol 

  Aled Powell yn esbonio sut mae’n newid ffonau Android i’r Gymraeg. Mae’n defnyddio system weithredu LineageOS. Mae 60% o’r gwaith cyfieithu wedi’i wneud (gallwch helpu drwy fynd i crowdin).

  Dangos sut mae LineageOS 15.1 yn edrych.

  Mae gan Aled amryw o ffonau sydd wedi’i llwytho gyda’r fersiwn Cymraeg i’w gwerthu.

  Bydd yn cynnal sesiwn demo nes ymlaen.

   

   
 • Jason Evans 7:57 PM ar 30 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: @wici_llgc, , , dataagored, , , Hacathonau, hackathon, , , , , , Wikidata,   

  Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Hacio’r Iaith yn cynnal Hacathon Hanes yng Nghaerdydd. 

  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gweithio, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, ar brosiect sy’n ceisio mesur effaith rhannu data agored gydag Wikimedia.

  Bydd prosiect Wicipobl yn canolbwyntio ar ddarparu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys rhannu delweddau digidol ar drwydded agored, gweithio gydag ysgolion ar ddigwyddiadau estyn allan, creu erthyglau  Wicipedia Cymraeg newydd, rhannu metadata’r Llyfrgell yn agored ar Wikidata a chynnal Hacathon er mwyn annog ailddefnydd o’r data agored hwn.

  Yna bydd yr holl weithgareddau hyn yn cael eu monitro a’u gwerthuso i asesu effaith y gwaith ac i geisio amlygu pwysigrwydd cynnwys agored ar ddiwylliant ac iaith Cymru.

  Bydd yr Hacathon Hanes yn ddathliad o’r holl setiau data agored sydd ar gael yn y  Llyfrgell Genedlaethol ac yn gyfle i hacwyr, datblygwyr, dadansoddwyr data ac eraill i archwilio potensial y data hwn.

  O greu delweddau data syml ac ailddefnyddio deunydd yn greadigol i brofi cysyniadau ar gyfer gwefannau neu apiau – rydym yn gobeithio gweld syniadau adfywiol ac arloesol ar sut y gellir defnyddio ein data agored hanesyddol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gweld cymwysiadau Cymraeg o’r data

  Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar oddeutu 7,000 o gofnodion bywgraffyddol sy’n gysylltiedig â’r Bywgraffiadur Cymreig ac Archif Portread Cymru, a bron i 5,000 o luniau portread trwyddedig yn ogystal ag ystod o setiau data eraill o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol.

  Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar yr 2il o Fawrth. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim a bydd pob cyfranogwr yn derbyn lluniaeth, cinio a bag o bethau da.

  Cliciwch yma i ddarganfod a mwy a chadarnhau eich lle!

  Gan Jason Evans

  @Wici_llgc

   
  • Carl Morris 6:39 PM ar 31 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch Jason. Edrychaf ymlaen at gymryd rhan.

   Dw i ddim yn siŵr iawn beth dw i eisiau creu eto.

   Mae cofnodion llongau Aberystwyth yn swnio’n ddifyr.

   Ond yn bennaf hoffwn i greu rhywbeth sy’n cyfrannu at brosiect MenywodMewnCoch. Unrhyw syniadau bobl?

 • Rhos Prys 5:22 PM ar 21 January 2019 Dolen Barhaol  

  Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg 

  Mae Signal, yr ap negeseuon diogel newydd ei ryddhau’n Gymraeg. Mae modd dewis y Gymraeg drwy fynd i Settings > Appearance a dewis Cymraeg. Bydd y rhyngwyneb yn troi’n Gymraeg. Ar hyn o bryd mae ar gael yn Android yn unig.

  Mae Signal yn ap sy’n defnyddio’r signal ffôn neu’r rhyngrwyd i gyfathrebu. Mae modd anfon negeseuon testun, siarad ar y ffôn a throsglwyddo ffeiliau o fathau gwahanol.Mae’n un o amryw o apiau sy’n cynnig y nodwedidon hyn ond ei fod yn cynnig trefn amgryptiad uwch ac nid yw’n gysylltiedig á chwmni sy’n hysbys ei fod yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

  Dyma beth mae Signal yn dweud amdano’i hun.

  Mae Signal yn gwneud preifatrwydd yn bosib

  Gan ddefnyddio Signal, gallwch gyfathrebu’n syth gan osgoi costau SMS, creu grwpiau er mwyn sgwrsio byw gyda’ch ffrindiau a rhannu cyfryngau neu ffeiliau eraill mewn preifatrwydd llwyr. Nid oes gan weinyddion Signal fynediad i’ch cyfathrebu ac nid ydyn nhw’n storio dim o’ch data.

  ★ Dweud Unrhyw Beth. Mae Signal yn defnyddio protocol amgryptio uwch o un pen i’r llalluses an advanced end-to-end encryption protocol to keep your conversations private. Every message, every call, every time.

  ★ Cod Agored. Mae Signal am ddim ac yn God Agored, sy’n galluogi unrhyw un i wirio ei ddiogelwch trwy archwilio’r cod. Signal yw’r unig negesydd preifat sy’n defnyddio protocolau cryptograffig sy’n cael ei adolygu gan gymheiriaid cod agored er mwyn cadw’ch negeseuon a’ch galwadau’n ddiogel.

  ★ Byddwch yn Chi eich Hun- Mae Signal yn defnyddio’ch rhif ffôn a’ch llyfr cyfeiriadau. Does dim mewngofnodion eraill, enwau defnyddwyr, cyfrineiriau, neu PINs i’w  rheoli neu eu colli.

  ★ Sgwrs Grŵp. Mae Signal yn caniatáu i chi greu grwpiau wedi’u hamgryptio fel y gallwch gael sgyrsiau preifat gyda’ch holl ffrindiau ar unwaith. Nid yn unig y mae’r negeseuon wedi’u hamgryptio, ond nid oes gan y gweinydd Signal fynediad i unrhyw fetadata grŵp fel y rhestr aelodaeth, teitl y grŵp, neu eicon grŵp.

  ★ Cyflym. Mae’r protocol Signal wedi’i gynllunio i weithredu yn yr amgylchedd mwyaf cyfyngedig posibl. Wrth ddefnyddio Signal, mae negeseuon yn cael eu gyrru’n syth at eich ffrindiau.

  ★ Siarad yn Rhydd – Gwneud galwadau ffôn clir i bobl sy’n byw ar draws y dref, neu ar draws y môr, heb unrhyw gostau galwadau pell.

  Nid yw Signal ar hyn o bryd yn gydnaws â thabledi.

   
  • Carl Morris 11:41 AM ar 22 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Dw i newydd newid iaith yr ap ar Android ac mae’n edrych yn wych i mi. Diolch am dy waith caled Rhos!

  • Rhoslyn Prys 3:50 PM ar 22 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch! Yr her nawr yw cael gymaint â phosib i ddefnyddio Signal yn Gymraeg.

   Pawb wedi recordio eu llais ar Common Voice Cymraeg. voice.mozilla.org/cy

 • Sioned Mills 5:13 PM ar 19 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 74: Super-Techy-Gwylio Bocsets-Marie-Kondo-trocious 

  Mae criw’r Haclediad yn hitio 2019 yn galed ym mhennod gyntaf 2019 – bydd Bryd, Iestyn a Sioned yn trafod iTunes a telis newydd, bocs sets S4C, diffodd social media a spoiler special afterparty cyfan ar Mary Poppins. Hoffwch, rhannwch a gadwch sylw!

  Cefogwch yr Haclediad

  Dolenni

   
 • Rhos Prys 11:08 AM ar 17 January 2019 Dolen Barhaol  

  Common Voice Cymraeg nawr ar Microsoft Edge 

  Hyd yma dim ond ar Firefox a Google Chrome mae Common Voice Cymraeg wedi bod ar gael. Heddiw, mae Mozilla wedi cyflwyno newidiadau i’r wefan sy’n golygu ei fod ar gael ar Microsoft Edge, y porwr Cymraeg sydd gan Microsoft yn Windows 10.

  Mae rhai sefydliadau yn cyfyngu eu dewis o borwr i offer Microsoft gan gynnwys Internet Explorer ac Edge. Fydd Common Voice er hynny ddim yn gweithio yn Internet Explorer oherwydd diffygion technolegol y porwr.

  Felly, os ydych yn ddefnyddiwr Edge hapus, mae hwn yn ddatblygiad i’w groesawu

  Os yw eich man gwaith yn defnyddio Edge, mae modd gofyn iddyn nhw greu ymgyrch ymhlith staff i gasglu lleisiau. Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn gwneud defnydd o dechnoleg llais yn y dyfodol felly mae cyfrannu tuag at Common Voice yn fantais iddyn nhw.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel