Diweddariadau Diweddar Tudalen 3 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 11:21 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Prosiect Llyfryddiaeth Cymru 

  Jason Evans. Delweddau’r Llyfrgell wedi gael eu gweld hanner biliwn o weithiau drwy fod ar Wikimedia Commons.

  Y Llyfrgell nawr hefyd yn defnyddio llwyfan Wikidata, sy’n ffordd o rannu data cysylltiedig, 40,000 o eitemau unigryw gan y Llyfrgell ar Wikidata, gan gynnwys Papurau Newydd Cymru. Modd dangos eitem ar sail lleoliad.

  Llyfryddiaeth Cymru, data am hanner miliwn o lyfrau am Gymru yn Gymraeg a Saesneg. Bydd y data ar gael yn amlieithiog

  Math o ddata: lleoliad, genere, OCR, awdur, dyddiad. Mae modd gwneud pob math o ymchwil gyda hyn nad oedd yn bosibl gyda metadata blaenorol.

   

   
 • Rhys Wynne 11:09 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol 

  Aled Powell yn esbonio sut mae’n newid ffonau Android i’r Gymraeg. Mae’n defnyddio system weithredu LineageOS. Mae 60% o’r gwaith cyfieithu wedi’i wneud (gallwch helpu drwy fynd i crowdin).

  Dangos sut mae LineageOS 15.1 yn edrych.

  Mae gan Aled amryw o ffonau sydd wedi’i llwytho gyda’r fersiwn Cymraeg i’w gwerthu.

  Bydd yn cynnal sesiwn demo nes ymlaen.

   

   
 • Jason Evans 7:57 PM ar 30 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: @wici_llgc, , , dataagored, , , Hacathonau, hackathon, , , , , , Wikidata,   

  Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Hacio’r Iaith yn cynnal Hacathon Hanes yng Nghaerdydd. 

  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gweithio, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, ar brosiect sy’n ceisio mesur effaith rhannu data agored gydag Wikimedia.

  Bydd prosiect Wicipobl yn canolbwyntio ar ddarparu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys rhannu delweddau digidol ar drwydded agored, gweithio gydag ysgolion ar ddigwyddiadau estyn allan, creu erthyglau  Wicipedia Cymraeg newydd, rhannu metadata’r Llyfrgell yn agored ar Wikidata a chynnal Hacathon er mwyn annog ailddefnydd o’r data agored hwn.

  Yna bydd yr holl weithgareddau hyn yn cael eu monitro a’u gwerthuso i asesu effaith y gwaith ac i geisio amlygu pwysigrwydd cynnwys agored ar ddiwylliant ac iaith Cymru.

  Bydd yr Hacathon Hanes yn ddathliad o’r holl setiau data agored sydd ar gael yn y  Llyfrgell Genedlaethol ac yn gyfle i hacwyr, datblygwyr, dadansoddwyr data ac eraill i archwilio potensial y data hwn.

  O greu delweddau data syml ac ailddefnyddio deunydd yn greadigol i brofi cysyniadau ar gyfer gwefannau neu apiau – rydym yn gobeithio gweld syniadau adfywiol ac arloesol ar sut y gellir defnyddio ein data agored hanesyddol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gweld cymwysiadau Cymraeg o’r data

  Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar oddeutu 7,000 o gofnodion bywgraffyddol sy’n gysylltiedig â’r Bywgraffiadur Cymreig ac Archif Portread Cymru, a bron i 5,000 o luniau portread trwyddedig yn ogystal ag ystod o setiau data eraill o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol.

  Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar yr 2il o Fawrth. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim a bydd pob cyfranogwr yn derbyn lluniaeth, cinio a bag o bethau da.

  Cliciwch yma i ddarganfod a mwy a chadarnhau eich lle!

  Gan Jason Evans

  @Wici_llgc

   
  • Carl Morris 6:39 PM ar 31 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch Jason. Edrychaf ymlaen at gymryd rhan.

   Dw i ddim yn siŵr iawn beth dw i eisiau creu eto.

   Mae cofnodion llongau Aberystwyth yn swnio’n ddifyr.

   Ond yn bennaf hoffwn i greu rhywbeth sy’n cyfrannu at brosiect MenywodMewnCoch. Unrhyw syniadau bobl?

 • Rhos Prys 5:22 PM ar 21 January 2019 Dolen Barhaol  

  Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg 

  Mae Signal, yr ap negeseuon diogel newydd ei ryddhau’n Gymraeg. Mae modd dewis y Gymraeg drwy fynd i Settings > Appearance a dewis Cymraeg. Bydd y rhyngwyneb yn troi’n Gymraeg. Ar hyn o bryd mae ar gael yn Android yn unig.

  Mae Signal yn ap sy’n defnyddio’r signal ffôn neu’r rhyngrwyd i gyfathrebu. Mae modd anfon negeseuon testun, siarad ar y ffôn a throsglwyddo ffeiliau o fathau gwahanol.Mae’n un o amryw o apiau sy’n cynnig y nodwedidon hyn ond ei fod yn cynnig trefn amgryptiad uwch ac nid yw’n gysylltiedig á chwmni sy’n hysbys ei fod yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

  Dyma beth mae Signal yn dweud amdano’i hun.

  Mae Signal yn gwneud preifatrwydd yn bosib

  Gan ddefnyddio Signal, gallwch gyfathrebu’n syth gan osgoi costau SMS, creu grwpiau er mwyn sgwrsio byw gyda’ch ffrindiau a rhannu cyfryngau neu ffeiliau eraill mewn preifatrwydd llwyr. Nid oes gan weinyddion Signal fynediad i’ch cyfathrebu ac nid ydyn nhw’n storio dim o’ch data.

  ★ Dweud Unrhyw Beth. Mae Signal yn defnyddio protocol amgryptio uwch o un pen i’r llalluses an advanced end-to-end encryption protocol to keep your conversations private. Every message, every call, every time.

  ★ Cod Agored. Mae Signal am ddim ac yn God Agored, sy’n galluogi unrhyw un i wirio ei ddiogelwch trwy archwilio’r cod. Signal yw’r unig negesydd preifat sy’n defnyddio protocolau cryptograffig sy’n cael ei adolygu gan gymheiriaid cod agored er mwyn cadw’ch negeseuon a’ch galwadau’n ddiogel.

  ★ Byddwch yn Chi eich Hun- Mae Signal yn defnyddio’ch rhif ffôn a’ch llyfr cyfeiriadau. Does dim mewngofnodion eraill, enwau defnyddwyr, cyfrineiriau, neu PINs i’w  rheoli neu eu colli.

  ★ Sgwrs Grŵp. Mae Signal yn caniatáu i chi greu grwpiau wedi’u hamgryptio fel y gallwch gael sgyrsiau preifat gyda’ch holl ffrindiau ar unwaith. Nid yn unig y mae’r negeseuon wedi’u hamgryptio, ond nid oes gan y gweinydd Signal fynediad i unrhyw fetadata grŵp fel y rhestr aelodaeth, teitl y grŵp, neu eicon grŵp.

  ★ Cyflym. Mae’r protocol Signal wedi’i gynllunio i weithredu yn yr amgylchedd mwyaf cyfyngedig posibl. Wrth ddefnyddio Signal, mae negeseuon yn cael eu gyrru’n syth at eich ffrindiau.

  ★ Siarad yn Rhydd – Gwneud galwadau ffôn clir i bobl sy’n byw ar draws y dref, neu ar draws y môr, heb unrhyw gostau galwadau pell.

  Nid yw Signal ar hyn o bryd yn gydnaws â thabledi.

   
  • Carl Morris 11:41 AM ar 22 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Dw i newydd newid iaith yr ap ar Android ac mae’n edrych yn wych i mi. Diolch am dy waith caled Rhos!

  • Rhoslyn Prys 3:50 PM ar 22 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch! Yr her nawr yw cael gymaint â phosib i ddefnyddio Signal yn Gymraeg.

   Pawb wedi recordio eu llais ar Common Voice Cymraeg. voice.mozilla.org/cy

 • Sioned Mills 5:13 PM ar 19 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 74: Super-Techy-Gwylio Bocsets-Marie-Kondo-trocious 

  Mae criw’r Haclediad yn hitio 2019 yn galed ym mhennod gyntaf 2019 – bydd Bryd, Iestyn a Sioned yn trafod iTunes a telis newydd, bocs sets S4C, diffodd social media a spoiler special afterparty cyfan ar Mary Poppins. Hoffwch, rhannwch a gadwch sylw!

  Cefogwch yr Haclediad

  Dolenni

   
 • Rhos Prys 11:08 AM ar 17 January 2019 Dolen Barhaol  

  Common Voice Cymraeg nawr ar Microsoft Edge 

  Hyd yma dim ond ar Firefox a Google Chrome mae Common Voice Cymraeg wedi bod ar gael. Heddiw, mae Mozilla wedi cyflwyno newidiadau i’r wefan sy’n golygu ei fod ar gael ar Microsoft Edge, y porwr Cymraeg sydd gan Microsoft yn Windows 10.

  Mae rhai sefydliadau yn cyfyngu eu dewis o borwr i offer Microsoft gan gynnwys Internet Explorer ac Edge. Fydd Common Voice er hynny ddim yn gweithio yn Internet Explorer oherwydd diffygion technolegol y porwr.

  Felly, os ydych yn ddefnyddiwr Edge hapus, mae hwn yn ddatblygiad i’w groesawu

  Os yw eich man gwaith yn defnyddio Edge, mae modd gofyn iddyn nhw greu ymgyrch ymhlith staff i gasglu lleisiau. Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn gwneud defnydd o dechnoleg llais yn y dyfodol felly mae cyfrannu tuag at Common Voice yn fantais iddyn nhw.

   
 • Rhos Prys 12:13 PM ar 12 January 2019 Dolen Barhaol  

  Cystadleuaeth Fideo Firefox 

  Mae Firefox yn rhedeg cystadleuaeth fideo 16 eiliad Firefox Fights for You ym mhob iaith posib.

  Byddai’n grêt cael rhai Cymraeg – beth amdani!

  Manylion creu’r fideo a’r testun: https://events.mozilla.org/firefoxfightsforyoucampaign

   
 • Carl Morris 5:21 PM ar 4 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews 

  Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?

  Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook.

  Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda.

  • Sut ddaethoch chi’n rhan o’r prosiect i gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?
  • A oedd hyn yn rhan o ymgyrch bwriadol neu a wnaethoch chi ymuno fel unigolyn?
  • Pa gysylltiad fu rhyngddoch chi â Facebook ei hun?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio eich ymwneud â Facebook?
  • A oedd Facebook yn cydymdeimlo â’ch amcanion?
  • Beth yw’r fantais o gael wyneb-ddalen Gymraeg ar Facebook?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio effaith Facebook ar yr iaith Gymraeg?
   
 • Rhos Prys 3:35 PM ar 3 January 2019 Dolen Barhaol  

  Scratch 3.0 – y Scratch Newydd! 

  Mae Scratch wedi ei anelu at alluogi pobl ifanc o bob oed i raglennu eu straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol eu hunain – a rhannu eu creadigaethau gydag eraill yng nghymuned ar-lein Scratch.

  Mae Scratch 3 yn cynnwys amryw o welliannau gan gynnwys, mae’n gweithio ar dabledi, estyniadau ar gyfer estyn galluoedd Scratch, gwell golygu sain a lliwiau, chwilio gwell ar gyfer corluniau, seiniau a chefndiroedd, ac ati…

  Mae Scratch yn cynorthwyo pobl ifanc i ddysgu i feddwl yn greadigol, ymresymu yn systemig a chydweithio – sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif.

  Mae Scratch yn broject gan y Lifelong Kindergarten Group yn yr MIT Media Lab. Mae ar gael yn rhad ac am ddim ac yn Gymraeg.

  Yn awyddus am ddeunydd ar gyfer gwersi codio neu glwb codio? ewch i adran Addysgwyr Scratch

  Yn rhiant ac eisiau gwybod mwy, ewch i Adran Rhieni

  Mae Scratch Bwrdd Gwaith hefyd ar gael ar gyfer defnydd all-lein.

   
 • Rhos Prys 3:00 PM ar 31 December 2018 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19.1 

  Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf.

  Mae Linux Mint 19.1 “Tessa” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux Mint 19.0. Mae llinach  Linux Mint 19 yn un tymor hir fydd yn cael ei gynnal tan 2023. Mae’r diweddariad yn cynnwys meddalwedd sydd wedi ei ddiweddaru, nifer o welliannau ac amryw o nodweddion newydd sy’n gwneud eich bwrdd gwaith yn le mwy cysurus.

  Cinnamon yw’r bwrdd gwaith yma ac mae Linux Mint hefyd yn cynnig rhai eraill – MATE a xfce. Mae gwybodaeth am y rhain ar wefan Linux Mint. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi digwydd ar ‘Cinnamon’. Mae modd gosod ‘Cinnamon’ ar ddosbarthiadau Linux eraill.

  Mae manylion am yr holl newidiadau i’w gweld yma.

  Mae cyfarwyddiadau ar sut i ddiweddaru o Linux Mint 19.0 i Linux Mint 19.1 i’w gweld yma

   
  • Carl Morris 2:30 PM ar 3 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Dw i’n rhedeg Mint ers sbel ac dw i’n hapus iawn!

   Dw i ddim yn gweld eisiau Windows o gwbl, ac mae’r ddau yn eithaf tebyg o ran defnydd o ddydd i ddydd.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel