Diweddariadau Diweddar Tudalen 3 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Aled Powell 4:32 PM ar 4 March 2019 Dolen Barhaol  

  LineageOS – Android yn Gymraeg 

  Dyma ddiweddariad o ble mae’r gwaith lleoleiddio AOSP – yr Android Open Source Project – a LineageOS arni ar hyn o bryd. Fel pob prosiect cod agored arall, mae croeso i unrhyw un gyfrannu. Ymunwch yma: https://crowdin.com/profile/LineageOS

  Fersiwn Android Fersiwn LineageOS AOSP – Android Open Source Project (Android ei hun) LineageOS (ychwanegion LineageOS i AOSP)
  Geiriau yn y gwreiddiol (En_US) Wedi’i lleoleiddio (Cy_GB) Geiriau yn y gwreiddiol (En_US) Wedi’i lleoleiddio (Cy_GB)
  6.0.1 (Marshmallow) 13.0 64,397 100% 17,886 95% (17,098)
  7.1.2 (Nougat) 14.1 16,267 100% 6,860 74% (5,133)
  8.1 (Oreo) 15.1 23,061 98% (22,780) 5,016 99% (4,972)
  9.0 (Pie) 16.0 15,800 93% (14,933) 602 100%
  Cyfanswm 119,525 99% (118,377) 30,364 91% (27,805)
  Sgrin gartref LineageOS 16.0

  Sgrin gartref LineageOS 16.0

  Yn anffodus, dyw’r Gymraeg yn LineageOS ei hun ddim cweit mor gyflawn â’r ffigyrau uchod am fod datblygwyr ond yn diweddaru ffeiliau’r system gyda’r cyfieithiadau tua unwaith y mis. Digwyddod y mewnforio diweddaraf o’r Gymraeg ar 1af o Fawrth (ferswin 15.1) a 27 Chwefror (16.0).

  Mae dros 8,000 o eiriau wedi’u lleoleiddio ers hynny ac ni fydden nhw’n ymddangos yn adeileddau LineageOS am ychydig wythnosau. Ond mae’r rhannau olaf i’w lleoleiddio yn tueddu bod yn ddwfn o fewn y system mewn mannau a nodweddion nad yw’r defnyddiwr cyffredin yn debyg o’u gweld yn aml.

  Sgrinlun apiau ar LineageOS 16.0

  Sgrinlun apiau ar LineageOS 16.0

  Dw i’n mawr obeithio i fwy o bobol rhoi cynnig ar ddefnyddio dyfais gyda LineageOS yn Gymraeg. Dw i’n siŵr bod camgymeriadau yma a byddai’n dda cael gwybod am unrhyw wallau a sicrhau bod y Gymraeg yn cadw yn gywir ac yn gyfoes. Yn ddelfrydol, byddai defnyddwyr sy’n sylwi unrhyw fylchau neu gamgymeriadau yn y Gymraeg yn mynd draw at CrowdIn a chynnig gwelliannau.

  Lawrlwytho

  Mae ROMs LineageOS swyddogol ar gael i’w lawrlwytho yma: https://download.lineageos.org/

  Mae argaeledd LineageOS ar gyfer unrhyw ddyfais benodol yn ddibynnol ar rywun gyda thipyn o arbenigedd i gynnal a chadw adeiledd ar gyfer y ddyfais honno. Mae adeiladu’r ROM cyntaf ar gyfer unrhyw ddyfais yn broses cymhleth am fod, er enghraifft, rhaid cynnwys cnewyll sy’n unigryw i bob model. Mae gen i Samsung S5, er enghraifft. Ond mae dwsinau o wahanol fodelau o’r S5 ac o ganlyniad mae o leiaf deg gwahanol ROM LineageOS ar eu cyfer nhw. Os am osod LineageOS a chael Android yn Gymraeg ar eich dyfais chi, rhaid gwybod union fodel y ddyfais (i’w weld yn y gosodiadau) yn hytrach na dim ond ei henw, ac edrych yn gyntaf os oes ROM LineageOS ar ei chyfer.

  Sgrinlun dewisiadau yn LineageOS 16.0

  Sgrinlun o’r gosodiadau yn LineageOS 16.0

  Mae’r fersiynau o LineageOS sydd ar gael ar gyfer gwahanol ddyfeisiau hefyd yn amrywio. Mae LineageOS 16.0 ar gael ar gyfer rhai dyfeisiau tra bod fersiynau 15.1 neu 14.1 ar gael ar gyfer dyfeisiau eraill. Dw i ddim yn credu bod LineageOS 13.0 yn dal i gael ei gynnal ar gyfer unrhyw ddyfais.

  Gosod

  Dw i ddim am roi canllawiau gosod yma. Mae’r broses yn gymhleth, yn amrywio o un ddyfais i’r llall, gyda thipyn o risg, ac, o brofiad, mae fel arfer ychydig o helyntion annisgwyl i’w datrys. Os oes gennych hen ddyfais Android ac eisiau rhoi bywyd newydd iddo trwy osod Android amgen a mwy diweddar, rhyddhau lle ar y storfa, ymestyn oes y batri, a bod ymhlith y cyntaf i fod â ffon Android Cymraeg – cysylltwch i drafod. Yn ogystal â gallu gosod LineageOS ar eich dyfeisiau, mae gen i nifer o ffonau Samsung gydag Android Cymraeg ar werth.

  Sgrin gartref Android /e/ fersiwn 0.2 yn Gymraeg

  Sgrin gartref Android /e/ fersiwn 0.2 yn Gymraeg

  Gair am /e/

  Mae /e/ yn fersiwn o Android sy’n cael ei datblygu gyda’r bwriad o fod wedi ei osod ar ddyfeisiau sydd ar gael i’w prynu. Mi fuasai’n dda pe bai’r Gymraeg yn gyflawn yn y system pan gaiff fersiwn 1.0 ei ryddhau.

  Mae Android /e/ (https://e.foundation) wedi’i adeiladu yn seiliedig ar LineageOS ac felly mae yn cynnwys cyfieithiadau Cymraeg AOSP a LineageOS. Mae datblygwyr yn cymryd y ffeiliau Cymraeg o brosiect LineageOS ar Github yn hytrach na’n uniongyrchol o CrowdIn ac felly dyw’r Gymraeg yn /e/ ddim mor gyfredol a chyflawn â LineageOS.

  Yn anffodus, mae adeileddau /e/ ar hyn o bryd yn cynnwys ffeil lleoleiddiad Cymraeg gyda gwall ynddi ac o ganlyniad mae’r rhyngwyneb yn rhewi pob tro mae unrhyw beth yn cael ei gysylltu at USB y ddyfais. Cafodd y broblem hon ei darganfod a’i chywiro yn y ffeil ar CrowdIn nôl ym mis Hydref 2018, felly mae hyn yn rhoi syniad pa mor hen yw rhai o’r ffeiliau Cymraeg yn /e/. Mae degau o filoedd o eiriau hefyd wedi eu cyfieithu ers hynny. Felly os ydych yn gosod /e/ ar ddyfais, byddwch yn dal i weld dipyn o Saesneg nes bod datblygwyr wedi mewnforio’r ffeiliau Cymraeg mwyaf diweddar.

   

  Unrhyw gwestiynau?

   
  • Carl Morris 5:40 PM ar 4 Mawrth 2019 Dolen Barhaol

   Efallai bod modd cyflymu’r broses o gynnwys dy gyfieithiadau newydd yn y prosiect trwy wneud cais cyfuno Git. Dw i wrthi’n chwilio am y brosiect ar Github i weld os mae hyn yn bosibl.

   Diolch o galon am gyfrannu at hyn Aled (ac eraill)!

  • Carl Morris 5:45 PM ar 4 Mawrth 2019 Dolen Barhaol

   Ond mae’n edrych fel bod nhw wedi awtomeiddio’r diweddariad o gyfieithiadau.

   Dyma enghraifft o’r ap Camera2.

  • Aled Powell 9:13 PM ar 4 Mawrth 2019 Dolen Barhaol

   Mae’r mewnforio o’r cyfieithiadau a holl newidiadau eraill i god LineageOS yn cael eu gwneud trwy gerrit.

   Mae’r cyfnodau rhwng mewnforio’r cyfieithiadau yn handi o safbwynt y gwaith lleoleiddio, a dweud y gwir. Ond dw i yn adeiladu fy ROMs answyddogol fy hun weithiau pan dw i’n awyddus a methu aros i brofi a gweld sut mae rhywbeth yn edrych yn y ROMs swyddogol.

  • Rhos Prys 11:34 AM ar 7 Mawrth 2019 Dolen Barhaol

   Llongyfarchiadau mawr ar y gwaith yma Aled!

   Rwy wedi gosod LineageOS ar Nexus 4 sydd gen i ac mae’n grêt.

   Mae’n rhedeg LineageOS 15.1 gan nad yw 16 ar gael, hyd yma ar gyfer y ffôn yma. Fel ti’n awgrymu mae ROM yr /e/ Foundation yn hŷn, mae ar Android 7.1.2 a does dim cymaint o’r cyfieithiad ar gael ar hwnnw.

   Mae’n handi gallu uwchraddio hen ffôn o 2014 i’r Android diweddaraf a chael rhyngwyneb Cymraeg. 🙂

  • Aled Powell 11:31 AM ar 9 Mawrth 2019 Dolen Barhaol

   Mae pob fersiwn o AOSP ac addasiadau LineageOS wedi’u lleoleiddio 100% erbyn hyn.

   Ond mae nifer o dermau dw i jyst wedi’u cynnig er mwyn gyrru ymlaen. Dw i wir angen help gyda thermau ffotograffiaeth yn arbennig. Termau am dechnegau digidol cyfoes, hynny yw. Oes arbenigwr neu adnodd rhywle?

   Mae’n hanfodol bod eraill yn defnyddio LineageOS yn Gymraeg ac yn cynnig gwelliannau. Ond peidiwch â mynd ati i jyst eto. Dyw’r cyfieithiadau Cymraeg cyflawn heb eu mewnforio eto. Byddaf yn cyhoeddi cofnod newydd yma ac Haciaith pan fydd hynny wedi digwydd.

   Nodyn am LineageOS 14.1 – Am fod hwn yn fersiwn hyn, nid yw’n cael ei ddiweddaru mor aml. Dyw’r ffeiliau Cymraeg heb eu diweddaru ers 15 Hydref ac felly mae’r system yn dal i gynnwys gwall cafodd ei gywiro ar 5 Tachwedd. Yn Gymraeg, bydd y rhyngwyneb yn chwalu pob tro mae rhywbeth yn cael ei gysylltu â’r porth micro USB, sy’n golygu bod rhaid troi’r system i iaith arall pob tro chi’n gwefru neu gysylltu â chyfrifiadur. Bydd diweddariad yn fuan.

 • Rhos Prys 9:13 AM ar 25 February 2019 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.1 

  Mae WordPress ar garlam i gael y golygydd newydd “Gutenberg” yn ei le yn ddiogel ac yn gweithio’n dda. Dyma ail ran o’r datblygiad a bydd rhan arall yn cyrraedd ddiwedd Ebrill, gyda WordPress 5.2.

  Bosib bydd rhai ohonon ni’n cadw at yr hen drefn nes bod y drefn newydd i gyd yn ei le – Classic Editor, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg. 😉

  Dyma’r blyrb am y diweddariadau:

  Ychydig yn Well Bob Dydd

  Rydych wedi uwchraddio’n llwyddiannus i WordPress 5.1! Yn dilyn WordPress 5.0 – ryddhad mawr a gyflwynodd y golygydd bloc newydd – me 5.1 yn canolbwyntio ar sglein, yn enwedig trwy wella perfformiad cyffredinol y golygydd. Yn ogystal, mae’r ryddhad hwn yn dangos y ffordd ar gyfer WordPress gwell, cyflymach a mwy diogel gyda rhai offer hanfodol ar gyfer gweinyddwyr gwefannau a datblygwyr.

  Iechyd y Wefan

  Gyda diogelwch a chyflymder mewn cof, mae’r datganiad hwn yn cyflwyno nodweddion Iechyd Gwefannau cyntaf WordPress. Bydd WordPress yn dechrau dangos hysbysiadau i weinyddwyr gwefannau sy’n rhedeg fersiynau diweddar o PHP, sef yr iaith raglennu sy’n gyrru WordPress.

  Wrth osod ategion newydd, bydd nodweddion Iechyd y Wefan WordPress yn gwirio a oes angen fersiwn o PHP sy’n anghydnaws â’ch gwefan os oes angen ategyn. Os felly, bydd WordPress yn eich atal rhag gosod yr ategyn hwnnw.

  Dysgu rhagor am ddiweddaru PHP

  Perfformiad y Golygydd

  Wedi ei gyflwyno yn WordPress 5.0, mae’r golygydd bloc newydd yn parhau i wella. Yn fwyaf arwyddocaol, mae WordPress 5.1 yn cynnwys gwelliannau perfformiad cadarn yn y golygydd. Dylai’r golygydd deimlo ychydig yn gynt i ddechrau, a dylai teipio deimlo’n llyfnach. Serch hynny, disgwyliwch fwy o welliannau perfformiad yn y fersiynau nesaf.

  Adeiladu eich cofnod gyntaf


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Metadata Aml Wefan

  Mae 5.1 yn cyflwyno tabl cronfa ddata newydd i storio metadata sy’n gysylltiedig â gwefannau ac yn caniatáu storio data gefan mympwyol sy’n berthnasol mewn cyd-destun aml wefan / rhwydwaith.
  Darllen rhagor.

  API Cron

  Mae’r Cron API wedi’i ddiweddaru gyda swyddogaethau newydd i gynorthwyo wrth ddychwelyd data ac mae’n cynnwys hidlwyr newydd ar gyfer newid storio cron. Mae newidiadau eraill mewn ymddygiad yn effeithio ar bario chron ar weinyddion sy’n rhedeg fersiynau FastCGI a PHP-FPM 7.0.16 ac uwch.
  Darllen rhagor.

  Prosesau Adeiladu JS Newydd

  Mae WordPress 5.1 yn cynnwys opsiwn adeiladu JavaScript newydd, yn dilyn ad-drefnu cod mawr yn ryddhad 5.0.
  Darllen rhagor.

  Manteision Datblygwr Eraill

  Mae gwelliannau amrywiol yn cynnwys diweddariadau i werthoedd ar gyfer cysonyn WP_DEBUG_LOG , ffeil ffurfweddu prawf newydd yn gyson yn y gyfres brawf, bachau gweithredu teclyn newydd, hidlwyr byr-gylched ar gyfer wp_unique_post_slug() a WP_User_Query a count_users() , swyddogaeth human_readable_duration newydd, tacsonomeg gwella glanhau metabox , cymorth LIKE cyfyngedig ar gyfer meta allweddi wrth ddefnyddio WP_Meta_Query , rhybudd “ei wneud yn anghywir” newydd wrth gofrestru diweddbwyntiau API REST, a mwy!
  Darllen rhagor.

  Dysgu sut i gychwyn

   

   
 • Rhos Prys 2:30 PM ar 21 February 2019 Dolen Barhaol  

  Cadw Google a Facebook yn eu lle… 

  Wyddoch chi fod cwmnïau mawr y we yn eich dilyn o amgylch y we, yn casglu tystiolaeth o’ch ymddygiad ar-lein ac yn ei werthu i hysbysebwyr? Mwyaf o ddata sydd gan hysbysebwyr mwyaf effeithiol mae nhw’n credu y gallan nhw eich targedu.

  Mae’n fusnes mawr, mae’r biliynau o elw wnaeth Google a Facebook yn seiliedig yn llwyr ar hyn. Does dim modd gwneud llawer o arian ar-lein heblaw eich bod yn gwerthu data i hysbysebwyr.

  Mae Google wedi bod yn gwneud hyn ers o leiaf 2004, felly meddyliwch faint o ddata mae nhw wedi ei werthu amdanoch chi. Ydyn nhw wedi gofyn eich caniatâd? Na.

  Oes na rhywbeth mae modd ei wneud i ddiogelu rhywfaint o’n hunain?

  Oes, mae Mozilla, y cwmni tu ôl i’r porwr Firefox a Common Voice, y rhaglen casglu lleisiau wedi ryddhau cynhwysydd – container – arbennig  i gyfyngu ar allu’r cwmnïau hyn i gipio data eich pori i’w gwefan eu hunain. Mae gan y cwmnïau hyn y gallu i’ch dilyn o amgylch y we heb eich bod wedi ymweld a’u gwefan nhw eu hunain.

  Mae’r Facebook Container yn ychwanegyn ar gyfer Firefox ar y cyfrifiadur a’r ffôn/tabled. Mae’n agor pan ewch ci i wefan Facebook ac mae’n cyfyngu gallu Facebook i’ch tracio chi tua allan i’w gwefan. Fel arall, mae gan y cwmnïau hyn y gallu i’ch dilyn o amgylch y we heb eich bod wedi ymweld a’u gwefan nhw eu hunain, hyd yn oed.

  Mae’r Google Container a’r Twitter Container yn ddatblygiadau o gynhwysydd Facebook ar gyfer y gwefannau/gwasanaethau hynny.

  Unrhyw beth arall? Defnyddiwch ychwanegyn atal hysbysebion uBlock Origin a Privacy Badger sy’n dysgu pa dracwyr sy’n eich dilyn ac yn eu rhwystro.

  Ac wrth gwrs, defnyddiwch Firefox fel eich porwr ar-lein, mae’n gyflym, yn ddiogel ac yn Gymraeg.

   
 • Carl Morris 1:20 PM ar 20 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360 

  Os ydych chi’n arbenigo mewn WordPress mae cyfle i chi geisio am dendr i ddatblygu i gwmni Golwg360 a’i brosiect newyddion lleol Bro360. Dw i eisoes wedi blogio am hyn.

  Ewch i GwerthiwchiGymru am ragor o fanylion am y cyfle, sydd bellach yn fyw.

   
 • Rhos Prys 11:12 AM ar 20 February 2019 Dolen Barhaol  

  Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled 

  Mae’n haws cofio i recordion ar Common Voice gyda eicon ar sgrin y ffôn neu dabled er mwyn cofio. Sut mae gwneud?

  Ffwrdd â ni…

  Firefox Android

  Agor yr ap a thapio’r botwm  dewislen tri dot ar y dde, dewis Tudalen a thapio Creu Llwybr Byr Tudalen. Dyna ni, bydd eicon Mozilla’n ymddangos ar sgrin cartref eich dyfais.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chrome Android

  Tapio’r botwm dewislen a thapio Add to Home Screen. Byddwch hefyd yn gallu gosod enw i’r llwybr hyr a bydd Chrome yn e ychwanegu i’ch sgrin cartref.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Apple iPhone, iPad ac iPod Touch(?)

  Agor porwr Safari a mynd i wefan Common Voice Cymraeg Tapio’r botwm rhannu, y sgwâr gyda’r saeth ar i fyny, tapio ar Add to Home Screen a bydd y llwybr byr yn ymddangos ar sgrin y ffôn neu’r iPad.

  Mae modd cael Firefox ar gyfer iPhone, iPad ac mae’r cyfarwyddiadau yr un peth a Firefox Android.

  • Mae yna Ap ar gael ar gyfer Common Voice yn yr App Store ar gyfer iOS 10+. Nid yw’n gweithio gyda ffonau a thabledi hŷn – rhaid defnyddio Safari.

  *Does gen i ddim teclyn Apple cyfoes wrth law i gael lluniau allan ohono, ymddiheuriadau.

  *Mae’r cyfarwyddiadau yma’n gweithio ar gyfer unrhyw dudalen gwe. 🙂

   

   
 • Rhos Prys 11:57 AM ar 11 February 2019 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.2 

  Croeso i’r Bar Adnoddau!

  Mae LibreOffice 6.2 yn cynnwys cynllun rhyngwyneb defnyddiwr newydd – dewisol – o’r enw’r Bar Adnoddau.. Mae’n uno’r barau offer a’u grwpio i dabiau, gan eich cynorthwyo i weithio’n gynt a chlyfrach. Gwyliwch y fideo er mwyn gweld y bar ar waith a sut mae modd i chi ei brofi.

   https://youtu.be/6HUnR5IoAQk

  Prosesu geiriau ar y lefel nesaf

  Yn Writer, pan fyddwch yn tracio newidiadau mewn dogfen, mae’r perfformiad llawer yn gynt – yn arbennig  mewn dogfennau mawrion. Hefyd, gallwch ludo data taenlenni’n syth i dabl cyfredol (yn lle fel gwrthrych, testun plaen neu dabl newydd). Mae LibreLogo, y rhyngwyneb rhaglennu ar gyfer cynllunio graffig ac addysg wedi cael profi unedau, mae’r crynhowr hefyd wedi cael nifer o welliannau defnyddiol.

  Ewch â’ch taenlenni ymhellach

  Yn Calc, mae nawr yn bosibl gwneud ddadansoddiadau atchweliad amrywebol gan ddefnyddio’r teclyn atchwelydol. Mae llawer mwy o fesurau ystadegol ar gael yn yr allbwn dadansoddi, tra bod dilysu data nawr yn cynnwys fformiwlâu cyfaddas.

  Yn olaf, mae swyddogaeth newydd REGEX wedi ei ychwanegu, i gyfatebu tewstun i fynegiad rheolaidd ac o ddewis i gymryd ei le.

  Cyflwyniadau a lluniadau caboledig

  Tra’ch bod yn golygu animeiddiad yn Impress, gallwch nawr newid  y llwybr symud drwy lusgo ei bwyntiau rheoli, Hefyd, mae nifer o arddulliau lluniadu testunau wedi eu hychwanegu, tra bod dewislen Tabl wedi ei ychwanegu i’r ddewislen Fformat yn Draw.

  LibreOffice Ar-lein – eich offer swyddfa, yn unrhyw le

  Yn LibreOffice Ar-lei, fersiwn y cwmwl o LibreOffice, mae rhyngwyneb y defnyddiwr wedi ei symleiddio ar gyfer ei ddefnyddio ar ddyfeisiau symudol, gyda gwell ymatebolrwydd a diweddariadau i’r bysellfwrdd ar-lein. Yn y cyfamser, mae diogelwch wedi ei gryfhau gyda dilysu sy’n cydweddu â Verisign a llofnodi dogfennau ynghyda â bar gwybodaeth llofnodi newydd, wedi eu hychwanegu.

   
 • Carl Morris 2:54 PM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: deallusrwydd artiffisial, , sgwrsfotiau   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn ar sgwrsfotiau 

  Sesiwn gan Maredudd

  Sgwrsfotiau yn gyfle i wella gwasanaeth sefyliad neu gwmni. (Defnydd mewn dysgu ieithoedd a meysydd eraill hefyd?) Teipio ar hyn o bryd, ond mae llais ar y ffordd.

  Rhagor am deallusrwydd artiffisial.

  Termau sgwrsfotiau:

  • Gweithred
  • Bwriad
  • Endidau

  Angen mewnbynnu data sy’n cynnwys slang/bratiaith, e.e. ‘beth sydd i wotsho ar y teledu’, ‘pa raglen ti’n recomendo’ yn ogystal â Chymraeg safonol. Wrth deipio dydy defnyddwyr ddim yn atalnodi yn aml.

  Peryg bydd safon sgwrsfotiau Cymraeg yn wael a thocenistaidd (os oes cefnogaeth o gwbl) – felly mae angen datblygu’r maes ymhlith datblygwyr Cymraeg.

  Mae’r rhai Saesneg wrth Google/Apple ayyb yn generig ofanadwy achos maen nhw yn gyffredinol.

  Dyma rai dolenni am adeiladu sgwrsfot Cymraeg… Dim lot o drefn, dim ond dolenni am y tro (trio gwrando a nodi ar yr un pryd!)

   
 • Rhys Wynne 12:21 PM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Common Voice,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 3: Technoleg lleferydd 

  Delyth Prys yn cyflwyno yn lle Rhos ei gwr, sy’n brysur iawn gyda lleoleiddio. (Helo Rhos gan bawb yma gyda llaw!)

  Tra yn Berlin yn son am eu gwaith ar yr ap Paldaruo, clywodd cynrychiolwyr Mozilla am hyn. Sonio’n nhw am Common Voice, ble roedd 20,000 wedi cyfrannu at gynnwys Saesneg. Perswadwyd Mozilla i agor Common Voice i ieithoedd eraill.

  dal ffonemau unigryw oedd nod Paldaruo, drwy nodi geiriau neu ymadroddion ‘rhyfedd’ a geiriau benthyg. Common Voice eisiau casglu data mwy safonol.

  Beth yw Common Voice

  Sefydliad Mozilla eisiau sicrhau bod pob iaith yn cael eu trin yr un fath. Anodd i ieithoedd llai fod a digon o swmp o gynnwys.

  Nod cyntaf ar gyfer y Gymraeg yw 100 awr wedi’i ddilysu. 40 awr wedi’i gyfrannu a 32 awr wedi’i ddilysu sydd ar hyn o bryd. Bwlch yn agor, ac mae angen ei gau.

  Gorau po fwyaf o amrywiaeth lleisiau (dynion/merched, acenion de/gogledd, lleisiau pobl o bob oedran. Hefyd mae gwerth cyfrannu pan mae swn cefndir.)

  Buom yn gwrando ar rai cyfraniadau ac yn eu dilysu.

  Angen help ar ieithoedd llai eraill (e.e. Gwyddeleg a Llydaweg).Hyd yn oed os nad ydych yn rhugl, efallai gallwch helpu ar yr ochr dilysu

   

  Yna siaradodd Dewi Bryn Jones am brosiectau lleferydd Uned Technoleg Iaith Canolfan Bedwyr

  Hyfforddi adnabod lleferydd, Deep Speech gan Mozilla.

  Sgwrsfot. Dau gam: Adnabod bwriado fewn testun cwestiwn. Estyn gwybodaeth o wefan neu drydydd part

   

   
 • Rhys Wynne 11:21 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Prosiect Llyfryddiaeth Cymru 

  Jason Evans. Delweddau’r Llyfrgell wedi gael eu gweld hanner biliwn o weithiau drwy fod ar Wikimedia Commons.

  Y Llyfrgell nawr hefyd yn defnyddio llwyfan Wikidata, sy’n ffordd o rannu data cysylltiedig, 40,000 o eitemau unigryw gan y Llyfrgell ar Wikidata, gan gynnwys Papurau Newydd Cymru. Modd dangos eitem ar sail lleoliad.

  Llyfryddiaeth Cymru, data am hanner miliwn o lyfrau am Gymru yn Gymraeg a Saesneg. Bydd y data ar gael yn amlieithiog

  Math o ddata: lleoliad, genere, OCR, awdur, dyddiad. Mae modd gwneud pob math o ymchwil gyda hyn nad oedd yn bosibl gyda metadata blaenorol.

   

   
 • Rhys Wynne 11:09 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol 

  Aled Powell yn esbonio sut mae’n newid ffonau Android i’r Gymraeg. Mae’n defnyddio system weithredu LineageOS. Mae 60% o’r gwaith cyfieithu wedi’i wneud (gallwch helpu drwy fynd i crowdin).

  Dangos sut mae LineageOS 15.1 yn edrych.

  Mae gan Aled amryw o ffonau sydd wedi’i llwytho gyda’r fersiwn Cymraeg i’w gwerthu.

  Bydd yn cynnal sesiwn demo nes ymlaen.

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel