Diweddariadau Diweddar Tudalen 2 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 11:07 AM ar 10 May 2019 Dolen Barhaol  

  Fideo Recordio eich Llais i Common Voice Cymraeg 

  Fel anogaeth i LOT o bobl gyfrannu eu lleisiau LOT o weithiau i Common Voice Cymraeg, dyma gyflwyniad fideo ar sut mae gwneud. Oes, mae angen *LOT FAWR IAWN* o ddata. 🙂

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

   
 • Carl Morris 12:50 PM ar 9 May 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Common Voice, adnabod lleferydd, cyfieithu a mwy… Gweithdy ar y Porth Technolegau Iaith 

  Bydd rhai eisoes wedi gwylio’r rhaglen ddifyr ar S4C DRYCH: Achub Llais John am un o brosiectau’r Uned Technolegau Iaith ym Mangor. Gwyliwch y rhaglen os nad ydych chi wedi cael siawns eto.

  Dyma ddigwyddiad difyr yn Aberystwyth mae’r uned yn trefnu ym mis Mehefin – at sylw unrhyw un sydd eisiau cael profiad o ddefnyddio rhai o’r technolegau neu’n ymddiddori mewn defnyddio adnoddau’r Porth mewn cynnyrch cyfrifiadurol Cymraeg ac amlieithog.

  Gweithdy Ymarferol ar y Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru 18 Mehefin 2019

  Annwyl Pawb

  Fe’ch gwahoddir i weithdy ymarferol ar sut i wneud defnydd llawn o adnoddau’r Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 18 Mehefin, 2019.

  Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer datblygwyr meddalwedd, hacwyr, ieithwyr cyfrifiadurol, athrawon cyfrifiadureg, gwirfoddolwyr technoleg iaith, a phawb sy’n ymddiddori mewn defnyddio adnoddau’r Porth mewn cynnyrch cyfrifiadurol Cymraeg ac amlieithog.

  Byddwn yn ceisio cynnal gweithdai i ateb diddordebau penodol y rhai fydd yn bresennol. Y themâu dan sylw yw:

  • Adnoddau Adnabod lleferydd
  • Adnoddau Testun i leferydd
  • Gwasanaethau API ac ategynion (Vocab, Cysill Ar-lein, Termau, Lemateiddiwr)
  • Adnoddau Cyfieithu Peirianyddol
  • Cyfrannu i Common Voice

  Bydd y gweithdai yn cael eu rhedeg gan staff yr Uned Technolegau Iaith a’u partneriaid. Ariennir y gweithdy hwn gan yr ESRC drwy Gronfa Cyflymu Effaith Prifysgol Bangor mewn cydweithrediad gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

  Cofrestrwch yma:-

  https://tocyn.cymru/cy/event/ec034710-9e5c-4a29-ab01-1a79e906b2ab

  A fyddech cystal ag anfon yr e-bost hwn at eich rhwydweithiau ac unrhyw un arall sydd â diddordeb.

  Cofion Cynnes

  Stefano Ghazzali

  Cysylltwch yn uniongyrchol â Stefano fel trefnwr am ragor o wybodaeth. (Dw i wedi cael caniatâd i gyhoeddi’r gwahoddiad yma.)

   
 • Rhos Prys 4:43 PM ar 8 May 2019 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.2 

  Gwaith pellach ar ddatblygu dull newydd WordPress o weithio drwy gyfrwng blociau. Mae’r pwyslais y tro yma ar gadw’r wefan yn ddiogel ac yn iach.

  Croeso i WordPress 5.2

  Mae’r ategyn Classic Editor yn rhwystro’r defnydd o’r Golgydd Bloc newydd. Newid gosodiadau’r Classic Editor.

  Llongyfarchiadau ar ddiweddaru i WordPress 5.2! Mae’r diweddariad hwn yn ei gwneud yn haws nag erioed i drwsio’ch gwefan os bydd rhywbeth yn mynd o’i le.

  Cadw’ch Gwefan yn Ddiogel

  Mae WordPress 5.2 yn rhoi offer hyd yn oed mwy cadarn i chi ar gyfer nodi a thrwsio problemau ffurfweddu a gwallau angheuol. P’un a ydych chi’n ddatblygwr yn helpu cleientiaid neu’n rheoli eich unig wefan, gall yr offer hyn eich helpu i gael y wybodaeth gywir pan fydd ei hangen arnoch.


  Archwiliad Iechyd Gwefan

  Gan adeiladu ar y nodweddion Iechyd Gwefan a gyflwynwyd yn 5.1, mae’r ryddhad hwn yn ychwanegu dwy dudalen newydd i helpu dadfygio materion cyfluniad cyffredin. Mae hefyd yn ychwanegu lle y gall datblygwyr gynnwys gwybodaeth dadfygio ar gyfer cynhalwyr gwefannau.Gwiriwch statws eich gwefan, a dysgwch sut i ddadfygio anawsterau .


  Diogelu Gwall PHP

  Bydd y diweddariad hwn sy’n canolbwyntio ar y gweinyddwr yn gadael i chi ddatrys neu reoli camgymeriadau angheuol yn ddiogel heb fod angen amser datblygwr arnoch. Mae’n cynnwys ymdrin yn well â’r “sgrin gwyn o farwolaeth”, a ffordd o gofnodi modd adfer, sy’n oedi ategion neu themâu sy’n achosi gwallau.


  Gwelliannau i Bawb

  Diweddariadau Hygyrchedd

  Mae nifer o newidiadau yn gweithio gyda’i gilydd i wella ymwybyddiaeth gyd-destunol a llif llywio bysellfwrdd i’r rhai sy’n defnyddio darllenwyr sgrîn a thechnolegau cynorthwyol eraill.

  Eiconau Bwrdd Gwaith Newydd

  Mae tri ar ddeg o eiconau newydd yn cynnwys Instagram, cyfres o eiconau ar gyfer BuddyPress, ac eiconau cylchdroi’r Ddaear ar gyfer cynhwysiant eang. Dewch o hyd iddyn nhw yn y Bwrdd Gwaith a chael hwyl!


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Symud Fersiwn PHP Ymlaen

  Cefnogaeth leiaf PHP yw5.6.20. O WordPress 5.2, gall themâu a ategion fanteisio’n ddiogel ar gofodau enwau, swyddogaethau dienw, a mwy!

  Diweddariadau Preifatrwydd

  Mae templed tudalen thema newydd, swyddogaeth amodol, a dau ddosbarth CSS yn gwneud dylunio ac addasu’r dudalen Polisi Preifatrwydd yn haws.

  Bachyn Tag Corff Newydd

  Mae 5.2 yn cyflwyno bachyn wp_body_open, sy’n caniatáu i themâu gefnogi chwistrellu cod yn syth ar gychwyn elfen <body>.

  Adeiladu JavaScript

  Gydag ychwanegu gwebecyn a ffurfweddau Babel yn y pecyn @ wordpress/scripts, ni fydd yn rhaid i ddatblygwyr boeni am osod offer adeiladu cymhleth i ysgrifennu JavaScript moder n.


   
 • Carl Morris 8:56 AM ar 26 April 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Swydd: Menter a Busnes yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau TG 

  Mae Menter a Busnes wedi gofyn i mi rannu’r cyfle isod. Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

  Mae Menter a Busnes yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau TG ym Mangor, Llanelwy, Aberystwyth neu Gaerdydd

  Am ragor o fanylion am y cyfle hwn cysylltwch trwy’r manylion sydd yn yr hysbyseb ar wefan y cwmni.

   
 • Aled Powell 11:13 PM ar 17 April 2019 Dolen Barhaol  

  /e/ – Android Cymraeg Arall! 

  Sgrinlun /e/ 0.5 yn Gymraeg

  Mae fersiwn Android /e/ bellach ar gael yn Gymraeg.

  Yn wahanol i’r mwyafrif o ROMs Android amgen, mae gan /e/ gynllun a chefnogwyr busnes gyda’r bwriad o greu fersiwn Android sydd ar gael i bawb heb fod yn rhaid i bobol gael sgiliau technegol arbennig a mentro i’w osod ar eu dyfeisiau eu hunain. Os ydych eisiau mentro, mae /e/ ar gael yn Gymraeg ar gyfer nifer o ddyfeisiau yma: https://gitlab.e.foundation/e/wiki/en/wikis/devices-list

  Dylwn i grybwyll fy mod efo /e/ yn gweithio ar ddyfais ers peth amser er mwyn gwirio’r Gymraeg ond heb ei ddefnyddio fel ffôn go iawn. Dyw /e/ ddim yn cynnwys Google Play a dw i heb osod gwasanaeth amgen er mwyn lawrlwytho a gosod apiau fy hun, felly dw i methu gwneud sylwadau ar ba mor dda mae’n gweithio ar hyn o bryd.

  Gosodiadau /e/ yn Gymraeg

  Bwriad /e/ yw creu fersiwn Android a fydd yn parchu preifatrwydd a gwarchod data defnyddwyr trwy beidio â chael unrhyw ddibyniaeth na chysylltiad â Google nac unrhyw gwmni anfoesol arall. Mae mwy o wybodaeth ar eu gwefan: https://e.foundation/

  Mae /e/ yn seiliedig ar LineageOS ac felly wrth i’r prosiect diweddaru ffeiliau’r system dros yr wythnosau diwethaf, mae lleoleiddiad Cymraeg LineageOS wedi ei fewnforio i /e/, gan olygu bod y Gymraeg mwy neu lai yn gyflawn erbyn hyn. (Ac mae’r gwall USB wedi’i drwsio.)

  Ond mae dal angen lleoleiddio nifer o apiau gwahanol.

  Mae LineageOS wedi ychwanegu at yn hytrach na newid elfennau o AOSP – yr Android Open Source Project – ac felly mae’n cynnwys yr un apiau sydd yn Android craidd, hynny yw gan Google. Er mwyn cael torri’r cysylltiad â Google, mae /e/ yn defnyddio nifer o apiau amgen yn lle’r rhai sydd yn AOSP a LineageOS, gan olygu bod yn rhaid eu lleoleiddio ar wahân.

  Yn hytrach na defnyddio’r ap e-bost sydd yn AOSP, er enghraifft, mae /e/ wedi dewis defnyddio K-9 Mail. Trwy lwc mae K-9 Mail wedi’i lleoleiddio i’r Gymraeg cwpl o flynyddoedd nôl ac mae’n debyg eich bod chi eisoes wedi ei lawrlwytho a’i osod o Google Play ac yn ei ddefnyddio yn Gymraeg ar eich ffonau Android ers peth amser. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&hl=cy

  Yn ogystal â K-9 Mail (ebost), mae’r apiau canlynol wedi’u lleoleiddio:

  Rhai o apiau /e/

  Mae rhestr llawn o’r apiau sy’n cael eu cynnwys yn /e/ ac felly sydd eisiau eu lleoleiddio yma: https://gitlab.e.foundation/e/apps

  Tra bod /e/ yn defnyddio cod a lleoleiddiadau LineageOS a’r holl apiau uchod, mae hefyd yn newid eu henwau a dyw’r enwau mae /e/ yn eu rhoi arnyn nhw ddim eto yn ymddangos yn Gymraeg.

   
 • Sioned Mills 5:43 PM ar 9 April 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad #76: Mae Popeth Yn Ossym! 

  Croeso i Haclediad cynta’r gwanwyn – mae’r ŵyn yn prancio, y blodau’n blaguro a da ni off i fyw mewn tŷ bêls heb drydan…

  Ond da chi yma am bodlediad lled-techy – so byddwn ni rîli’n siarad am tech gemau newydd Google Stadia, llanast “Anthem” Bioware; Stalkerware a Capten Marvel – a dim gwleidyddiaeth o gwbl! 🙌

  Cefnogwch yr Haclediad

  Dolenni

   
 • Rhos Prys 11:11 AM ar 18 March 2019 Dolen Barhaol  

  Firefox Send – gwasanaeth rhannu ffeiliau 

  Mae Firefox Send yn wasanaeth rhannu ffeiliau rhad ac am ddim y gall unrhyw un ei defnyddio, does dim rhaid defnyddio Firefox na bod a Chyfrif Firefox.

  Mae modd ychwanegu ffeiliau hyd at 1GB fel defnyddiwr heb gofrestru. Mae maint y ffeiliau’n codi i 2.5Gb i ddefnyddwyr wedi’u cofrestru. Mae cofrestru’n golygu bod â Chyfrif Firefox, felly os oes gennych chi un eisoes gallwch ddefnyddio hwnnw, os nad cofrestru am un o’r newydd. Mae’n werth cofrestru gan ei fod yn codi maint y ffeiliau i 2.5Gb a’r gallu i reoli ffeiliau wedi eu llwytho i fyny o ddyfeisiau eraill a newid cyfnod dod i ben. Does dim rhaid talu am gyfrif.

  Gallwch lusgo a gollwng ffeiliau i’w rannu gydag eraill ar wefan Firefox Send neu ddefnyddio’r botwm llwytho i fyny i ddefnyddio’r chwilotwr ffeiliau i ddewis eich ffeiliau.

  Mae’r holl ffeiliau gafodd eu dewis yn cael eu dangos gyda’u henwau a’u maint. Bydd Firefox Send yn dangos cyfanswm maint y ffeiliau gyda’r dewis i ychwanegu rhagor o ffeiliau i’r ciw.

  Bydd ffeiliau wedi eu llwytho i fyny’n dod i ben yn awtomatig ymhen amser penodol neu nifer o weithiau wedi eu llwytho i lawr. Bydd yn eu dileu ar ôl eu llwytho i lawr unwaith neu o fewn 24 awr fel rheol. Mae modd codi’r nifer o lwythi i 100  neu 7 diwrnod. Gall llwythi i lawr ddod i ben ymhen 5 munud o’u llwytho i fyny.

  Mae Firefox Send yn defnyddio amgryptiad i ddiogelu ffeiliau ac mae defnyddio cyfrinair yn ychwanegu at y diogelwch.

  Beth am roi cynnig arno?

   
  • Aled Powell 11:07 PM ar 31 Mawrth 2019 Dolen Barhaol

   Da iawn. Dylid rhannu newyddion am hyn, yn enwedig gyda sefydliadau sydd fod i’n gwasanaethu yn Gymraeg.

   Bu’n rhaid i mi drosglwyddo dipyn o ffeiliau i rywun yng Nghyngor Wrecsam yn ddiweddar a gofynnwyd i mi ddefnyddio WeTransfer. Edrychais yn yr opsiynau ond am nad yw’r Gymraeg yn opsiwn dewisais iaith arall a bu’n rhaid i swyddog y Cyngor gwneud synnwyr o’r broses yn Swedeg!

  • Aled Powell 10:41 AM ar 2 Ebrill 2019 Dolen Barhaol

   Newydd ddefnyddio hwn. Dw i’n synnu nad oes opsiynau iaith i’w gweld yn Firefox Send. Mae’n ymddangos yn Gymraeg dim ond os ydy defnyddiwr wedi gosod y Gymraeg yn newisiadau ei borwr fel dewis iaith gyntaf cynnwys ar y we. Mae hyn yn handi i’r rhai ohonom sy’n gwybod ac yn gwneud felly, ond i’r mwyafrif mae’n golygu y bydd Send yn ymddangos yn Saesneg heb fod dewis Cymraeg – nac unrhyw iaith arall – ar gael.

   Dw i’n teimlo bod yr arfer hyn yn dod yn fwy cyffredin ac mae’n fater i’w drafod yn ehangach, dw i’n credu.

  • Rhoslyn Prys 11:04 AM ar 2 Ebrill 2019 Dolen Barhaol

   Diolch Aled am y sylwadau hyn.
   Mae’r ffaith nad oes dewislen iaith ar Firefox Send, a’i fod yn dilyn iaith y porwr, yn rhywbeth dwi eisoes wedi codi gyda Mozilla fel ymarfer gwael, felly dwi’n falch dy fod wedi codi hwn.
   Beth yw barn pobl eraill i mi gael trafod adborth defnyddwyr gyda’r criw lleoleiddio ym Mozilla?
   Diolch 🙂

 • Sioned Mills 9:04 AM ar 16 March 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 75: Sneaky Nest a Robo-Iest 

  Dewch i ymuno efo Bryn, Sioned a Robot Iestyn am bennod arall o’ch hoff podlediad tech/gin/box sets!

  Byddwn ni’n trafod Google yn sneakio meicroffôn mewn i’r system gartref Nest, Spotify yn prynnu rhwydwaith Gimlet a platfform podcasts Anchor a Plygiaduron (foldable phones, bathu gwych!)

  Mae gwestai arbennig genno ni mis yma hefyd – Carl o dîm Haciaith Caerfyrddin 2019, bydd o’n sôn am sesiynnau a datblygiadau’r gynhadledd i’r byd digidol Cymraeg.

  Ymddiheuriadau am safon sain Iestyn, mae o’n troi’n bionic.

  Cefnogwch yr Haclediad

  Dolenni

   
 • Aled Powell 10:31 AM ar 14 March 2019 Dolen Barhaol  

  LineageOS – Android 100% yn Gymraeg, ond… 

  Mae pob gair o’r Android Open Source Project a LineageOS erbyn hyn wedi’u lleoleiddio ac Android ar gael am y tro cyntaf yn llawn yn Gymraeg*. Ond mae dal wir angen eich help chi i gywiro a gwella ambell beth.

  Lineage 15.1 a 16.0

  Mae ROMs swyddogol 16.0 nawr yn cael eu hadeiladu yn ddyddiol a 15.1 wedi eu israddio i gael eu hadeiladu yn wythnosol. Cafodd y cyfieithiadau 100% Cymraeg eu mewnforio 11 Mawrth felly dylai fod unrhyw ROM wedi’i adeiladu o 12 Mawrth gyda’r Gymraeg yn 100%.

  *Ond, er bod pob gair o AOSP a LineageOS wedi’i lleoleiddio, mae ambell ddarn yn parhau i ymddangos yn Saesneg. Mae rhai yn ymddangos mewn llefydd amlwg, e.e. y dewis ‘Advanced’ yn y gosodiadau ac ambell beth dan ‘App Permissions’, ond mae’n debyg bod eraill yn llai amlwg i’w darganfod. Ga’i ofyn i chi plîs rhoi gwybod i mi am enghreifftiau. Anfon sgrinlun ata’i sydd orau. Dw i’n cydweithio â datblygwyr i’w cywiro.

  LineageOS 14.1

  Mae datblygiad a diweddariadau’r fersiwn hwn wedi dod i ben dechrau mis Chwefror. Mae’r ROMs swyddogol olaf yn rhannol yn Gymraeg ond yn cynnwys gwall.
  15 Hydref 2018 – Mewnforiwyd y cyfieithiadau Cymraeg (tua 75% cyflawn, gyda gwall).
  5 Tachwedd 2018 – Cywiriwyd camgymeriad yn un o’r ffeiliau Cymraeg sy’n achosi problem wrth gysylltu USB.
  19 Ionawr 2019 – Ychwanegwyd y Gymraeg fel dewis yn y rhestr ieithoedd.
  7 Chwefror 2019 – Adeiladwyd y fersiwn swyddogol olaf.
  12 Mawrth 2019 – Mewnforiwyd y cyfieithiadau Cymraeg (100% a dim gwallau).
  Beth mae hyn yn golygu yw os ydych yn gosod a defnyddio ROM swyddogol wedi’i adeiladu rhwng 19 Ionawr a 7 Chwefror mi fydd yn rhannol yn Gymraeg ond gyda gwall. Bydd y rhyngwyneb yn stopio gweithio pan fo unrhyw beth yn cael ei gysylltu â’r micro USB, felly rhaid newid i iaith arall bob tro chi’n gwefru neu gysylltu i drosglwyddo ffeiliau. Yn anffodus, ni fydd rhagor o ROMs swyddogol, ond mae yn bosib adeiladu ROMs answyddogol o 12 Mawrth gyda’r Gymraeg yn gyflawn ac heb y gwall. Dw i’n gallu adeiladu rhain os oes angen ar unrhyw un, e.e. os nad yw 15.1 neu 16.0 ar gael ar gyfer eich dyfais.

  LineageOS: https://lineageos.org/

  Lleoleiddio: https://crowdin.com/profile/LineageOS

   
 • Carl Morris 3:58 PM ar 5 March 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: drupal, dylunio   

  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan 

  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan sydd yn gallu creu neu addasu thema ar gyfer gwefan Drupal.

  Am ragor o fanylion am y cyfle hwn cysylltwch trwy’r manylion sydd yn yr hysbys ar wefan y Gymdeithas.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel