Awdurdod S4C yn cyhoeddi Adroddiad Turner

Mae Awdurdod S4C heddiw (dydd Mawrth 29 Tachwedd) wedi cyhoeddi Adroddiad Richie Turner yn dilyn ei Adolygiad o Effeithlonrwydd ac Arloesedd y Sianel. Mae’r Awdurdod hefyd wedi cyhoeddi eu hymateb i’r argymhellion a wneir yn yr Adroddiad. […] Adroddiad PDF http://s4c.co.uk/abouts4c/authority/downloads/adrodd_report.pdf Datganiad http://www.s4c.co.uk/c_press_level2.shtml?id=581