RIP Golyg, y gymuned rhannu rhaglenni teledu o Gymru

Dw i newydd ddarllen y neges e-bost isod oddi wrth Golyg.

Annwyl gyfaill,

Mae’n ddrwg gen i gyhoeddi fod Golyg, y gymuned rhannu rhaglenni teledu o Gymru, wedi dod i ben oherwydd galw isel. Hoffwn hefyd ymddiheuro am y modd daeth y traciwr i ddiwedd mor sydyn rhai dyddiau yn ôl.

Rhannwyd dros 4,000 o raglenni teledu o Gymru gyda dros 1,300 aelod mewn 68 gwlad yn rhad ac am ddim yn ystod tair blynedd y gymuned. Fodd bynnag, nifer cymharol fach o aelodau sy’n mewngofnodi yn rheolaidd ac mae’r galw am raglenni mor isel nad yw’n ymarferol parhau i ariannu’r traciwr.

Diolch arbennig i’r llond llaw o aelodau fu’n cipio a’n rhannu’r rhaglenni ac i’r rhai a oedd yn eu cadw a’u parhau i rannu ag eraill. Diolch hefyd i’r aelodau a oedd yn amlwg yn y fforymau ac yn gadael sylwadau mor garedig i’r cipwyr.

Mi fydd syniadau yn parhau i gael eu trafod dros yr wythnosau nesaf ac mae’n bosib bydd newyddion da yn dilyn i rai aelodau yn y flwyddyn newydd.

Dymuniadau gorau,

G.

Yn fy marn i, mae Golyg fel arbrawf wedi profi bod ‘na rhyw faint o alw am fynediad at raglenni teledu tu hwnt i’r ffenestr gwylio ar S4C Clic. Efallai mae modd i gwmniau, actorion a cherddorion cyd-weithio i sicrhau bod rhaglenni i’w gwylio gyda’r trwyddedau swyddogol. Dw i’n meddwl am rywbeth gyda hysbysebion fel 4OD neu ddosbarthiad ar blatfformau fel YouTube a Netflix.