S4C Masnachol a Wildseed: cyfleoedd i bobl creadigol

Ychydig bach yn hwyr gyda’r cofnod yma ond dw i wedi bod yn ddarllen am Wildseed ac S4C Masnachol. Wildseed Studios yn cyhoeddi buddsoddiad newydd gan gangen fasnachol S4C:

Mae Wildseed Studios wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd gan gangen fasnachol S4C sy’n rhoi cyfran sylweddol i’r darlledwr yn y cwmni, a sedd ar eu bwrdd.

Mae Wildseed Studios yn gwmni sy’n datblygu talentau a chynnwys newydd ar gyfer y genhedlaeth nesa ac yn comisiynu cynnwys gan gyfranwyr newydd a phrofiadol sydd â diddordeb mewn dulliau newydd o greu cynnwys ar gyfer pob platfform.

Dywedodd David Bryant, Pennaeth Datblygu Masnachol S4C, “Fe wnaeth gweledigaeth Miles a Jesse ar gyfer Wildseed greu argraff arnom ni, yn ogystal â’r cyfle i fuddsoddi mewn menter fasnachol atyniadol iawn. Bydd y buddsoddiad yma yn agor llwybrau newydd i dalentau yng Nghymru i fanteisio ar gyllid a chefnogaeth strategol a chreadigol ar gyfer prosiectau maen nhw’n dymuno eu datblygu.”

Mae’r cytundeb hefyd yn cynnig cyfleoedd i S4C gyd-gynhyrchu cynnwys gyda Wildseed ac yn rhoi’r hawl i drosleisio eu cynnwys i’r iaith Gymraeg ar gyfer ei ddarlledu ar y Sianel. […]

Mae model Wildseed yn ddiddorol iawn. Darllenwch yr erthygl yn Wired am ragor o wybodaeth.

Oes unrhyw un o S4C sy’n fodlon rhannu mwy am y cyfleoedd yma i bobl creadigol?

1 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.