Dr Jeremy Evas – Y Gymraeg mewn oes ddigidol (Seminar ymchwil yng Nghaerdydd)

Mae’r seminar yma yn edrych yn ddiddorol:

11 Rhagfyr 2012
Dr Jeremy Evas
Y Gymraeg mewn oes ddigidol

5:15PM
Ystafell 1.69
Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU

10 sylw

 1. Sut gwell i ddathlu ‘Diwrnod Llywelyn’!
  Ac os cawn ni wledd – mi sgwenna i englyn!
  Mae’n baradocs diddorol – yr hen a’r newydd:
  Ac os da chi’n lwcus – mi sgwenna i gywydd!

 2. Diwrnod Llywelyn ac hefyd diwrnod cyhoeddi ffigyrau’r iaith Gymraeg yng nghyfrifiad 2011.

  Oes bosib cael rhain ar y wê fel podlediad neu dogfen? (Byddai’n addas i’r drydedd, yn enwedig. Ac i’r cyntaf er mwyn pobol y Wladfa.)

 3. Fel y wedes i, swn i ddim yn boddran! Ond bydd fy nghyflwyniad a’r daflen yno yr wythnos nesa. Diolch i bawb wnaeth fynychu.

Mae'r sylwadau wedi cau.