Dr Jeremy Evas – Y Gymraeg mewn oes ddigidol (Seminar ymchwil yng Nghaerdydd)

Mae’r seminar yma yn edrych yn ddiddorol:

11 Rhagfyr 2012
Dr Jeremy Evas
Y Gymraeg mewn oes ddigidol

5:15PM
Ystafell 1.69
Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU