Tagiwyd fel: papurau newydd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:48 PM ar 13 July 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , papurau newydd,   

  Y Cymro – archif ar-lein yn fyw 

  Mae dyfodol papur newydd Y Cymro yn ansicr ond mae grŵp Cyfeillion y Cymro wedi ei sefydlu i’w ail-lansio.

  Yn y cyfamser mae rhywun sy’n cysylltiedig â chwmni Tindle wedi tynnu’r plwg ar wefan Y Cymro yr wythnos hon – heb unrhyw rybudd na seremoni!

  Yn sydyn diflanodd dros 4500 o dudalennau oddi ar y we Gymraeg, gan gynnwys 3400 o dudalennau yn yr adran newyddion.

  Os ydych chi’n chwilio am erthygl o’r gorffennol, yn gwneud ymchwil, neu eisiau cyfeirio at Y Cymro fel ffynhonnell ar Wicipedia neu unrhyw waith arall, ble ydych chi fod mynd ar-lein?

  Yn ffodus mae rhywun wedi rhagweld y sefyllfa hon ac wedi creu archif o’r holl wefan:

  http://archif.rhwyd.org/ycymro/

  Diolch o galon i DafyddT am ddarparu rhai o’r gwybodaeth yn y cofnod hwn ac am ei waith caled.

   
  • ISSA Cymru 2:40 AM ar 5 Awst 2017 Dolen Barhaol

   Angen help. Cymro mewn traffath o service secred lundain wedi trio fyn lladd i but dal yn sefyll ag ombudsman cymraeg yr service secred ddim yn cael bod even gan yr dyn mwya llwyddianus yn yr service public ag wedyn private yn tori records yr uned union (NATO) ag europ hefyd america yn classio cymro fel rhif 1 ag mewn group o 5 gorau yn yr byd i gyd fel cymro ag unig un or uned union.

   Dwi angen help ag sensative papurau efo fi ag invoice outstanding gan yr lladron Mike Pump yr cneifion bach wedi defnyddio fyn gwaith i seinio rhyfal yr eraq diwethaf lle oedd gynaf I contract efor gwlad yn enw fi ag dyna be naeth securio fyn lle yn yr hall of fame fell cymro yn yr sector private ag public yn intel ag surveillans manned ag technical operations berryg ag hefyd tawel.

   ISSA Cymru

 • Carl Morris 5:58 PM ar 14 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , papurau newydd   

  Papurau Newydd Cymru Arlein o 1844 i 1910… rhyfedd, cynhwysfawr, penigamp 

  Winesniffing

  Mae rhai o bobl gan gynnwys mynychwyr Hacathon a Hacio’r Iaith eisoes wedi cael cip ar wefan newydd Llyfrgell Gen, sef Papurau Newydd Cymru Arlein. Maent newydd lansio’r archif o bapurau (Cymraeg a Saesneg) yn swyddogol gyda ffrwydrad o ganapés, mwy o deitlau (a thrwyddedau hawlfraint penodol)!

  Ewch yn llu i:

  http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk

  Dyma fy nhrydariadau o’r digwyddiad neithiwr.

  Mae modd pori’r archif o hen bapurau newydd o Gymru yn Gymraeg a Saesneg nawr ar http://t.co/XkfC2rdXPm #papur #haciaith

  @carlmorris

  Carl Morris ☺☻

  Andrew Green: ail-diffinio ystyr ‘llyfrgell’ ac ‘archif’. Mynediad i bawb. Cyfrannu deunydd i blatfform addysgol Hwb hefyd. #papur #haciaith

  @carlmorris

  Carl Morris ☺☻

  Green: wedi lansio prosiect Digidol i helpu busnesau i fanteisio ar etifeddiaeth Cymraeg – glowyr data, geo, pethau newydd #papur #haciaith

  @carlmorris

  Carl Morris ☺☻

  Alastair Dunning: creu ‘llyfrgell Ewropeaidd’ ar-lein. Tro 1af mae’r Gymraeg yn rhan ohono fe #papur #haciaith http://t.co/fInGsh2Cre

  @carlmorris

  Carl Morris ☺☻

  Mae’r cyfnod o’r wasg ffyniannus Gymreig yn berthnasol iawn i ni yn Yr Oes Ddigidol ac mae gwersi i bobl sydd yn rhedeg cyfryngau annibynnol. Jyst paid â disgwyl manylion ar hyn o bryd achos dw i gorfod mynd. 🙂

  cymro-cadarn

  Childsqueereye

   
  • Rhys 10:25 PM ar 14 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Esiamplau gwych o’r ‘rhyfedd’ fan’na gen ti!

   Mae’r ychydig iawn dw i wedi eu darllen hyd yma wedi bod yn ddifyr. Gan bod cryn dipyn o gam-sganio (sydd i’w ddisgwyl) ar sawl erthygl byddai rhoi’r gallu i’r cyhoedd dorfoli’r gwaith cywiro yn gallu bod yn ddefnyddiol (a falle hwyl os oes sgorio/gwobrwyo). Wedi’r cyfan, bydd mwy o werth masnachol (neu arall) wedyn os yw’r testun yn gywir.

   Wrth gwrs byddai’n rhaid bod a rhyw ddull o gymedroli, ond falle gelli’r cael system ble mae’n rhaid i defnyddwyr eraill a/neu gymedrolwr gymeradwyo sampl go dda o gywiriadu unhryw unigolyn cyn iddynt ddod yfynd yn fyw.

  • Carl Morris 10:46 AM ar 15 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n methu derbyn credit am ffeindio’r delweddau yma. Mae llwyth ohonyn nhw o’r sesiwn Hacathon. Ond fi wnaeth ffeindio Blood Pills!

 • Carl Morris 12:08 AM ar 15 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , digido, , papurau newydd   

  Archif papurau newydd Cymru – dros 100 o deitlau ar wefan Llyfrgell Genedlaethol 

  gwaed-croen-nerves-blood-pills

  Llun o’r Gwladgarwr, mis Rhagfyr 1884

  Mae Llyfrgell Genedlaethol wedi bod yn sganio a digido hen bapurau newydd o Gymru gan gynnwys dros 100 o deitlau gwahanol yn Saesneg ac yn Gymraeg. Bydd y casgliad ar gael i bawb cyn hir.

  Yn y cyfamser maen nhw newydd gwahodd pobl sy’n mynychu’r Hacathon ar ddydd Gwener i weld fersiwn beta o’r wefan gyda’r papurau newydd. Yn ogystal, mae API mewn beta (sydd yn hwyluso cyfathrebu rhwng prosiectau annibynnol a’r gronfa o bapurau). Dyma rhai o’r syniadau mae pobl yn eu awgrymu gan gynnwys crysau-t a ‘QuackFinder’ i ffeindio hysbysebion am afiechydon amryw. Os wyt ti’n gallu dod i’r Hacathon (e.e. mae rhai o bobl sy’n dod i Hacio’r Iaith ar ddydd Sadwrn yn dod un diwrnod yn gynharach), mae modd cofrestru yma.

   
  • Iestyn Lloyd 1:15 PM ar 15 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Mi fyswn i yn prynu crys-t efo’r logo ‘Blood Pills’ yna. Anhygoel!

 • Carl Morris 2:07 PM ar 6 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , papurau newydd,   

  Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol – Aberystwyth, mis Ionawr 2013 

  Dw i’n edrych ymlaen yn arw at y digwyddiad yma:

  Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  Penglais
  SY23 1BU
  Aberystwyth
  Dydd Gwener 18fed mis Ionawr 2013
  09:30 i 19:00

  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi digido bron i filwn o dudalenni o bapurau newydd hanesyddol Cymru, i’w lawnsio ym mis Mawrth 2013. Dyma gyfle i gael chwarae gyda’r data a’r delweddau o’r prosiect cyn iddo gael ei lawnsio i’r cyhoedd, gyda mynediad uniongyrchol i’r wefan beta a’r API sy’n sylfaen iddi.

  Mae’r Hacathon ar agor i bobl creadigol o bob math yn ogystal â datblygwyr, a daw â phobl gyda syniadau ynghyd â phobl gyda’r sgiliau i’w gweithredu.

  Hawliwch docyn drwy’r dudalen hon a mi ddanfonwn ni becyn gwybodaeth i chi gyda manylion o amserlen y digwyddiadau sy’n arwain at yr Hacathon ei hun yn Aberystwyth ar Ionawr y 18fed.

  Bydd detholiad o gynnyrch yr Hacathon yn cael ei arddangos yn lawnsiad y wefan yng Nghaerdydd ar y 13eg o Fawrth, 2013. Yn ogystal, bydd gwobrau ar gyfer y datblygiadau gora.

  Rydyn ni wedi cyd-weithio gyda Llyfrgell Genedlaethol i amseru’r Hacathon a Hacio’r Iaith gyda’i gilydd. (Bydd Hacio’r Iaith 2013 ar y diwrnod canlynol, dydd Sadwrn.)

  Cer i’r digwyddiad Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol ar Eventbrite os wyt ti eisiau cofnodi diddordeb.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel