Tagiwyd fel: Cymdeithas Wici Cymru Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 6:56 PM ar 28 May 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Cymdeithas Wici Cymru,   

  Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 3 (31.5.14) 

  Cynhelir y trydydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd yn y Central Bar, Plas Windsor, ar ddydd Sadwrn 31 Mai.  Dyma ragor o wybodaeth ac i nodi os oes gennych ddiddordeb mewn dod. Croeso cynnes i bawb!

  (os nad ydych yn hyderus yn gadael nodyn ar y wici gallwch adael sylw yma)

   
 • Rhys Wynne 10:38 PM ar 5 May 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: Cymdeithas Wici Cymru, Dinbych, Llandudno, Llangefni,   

  Hyfforddiant Wicipedia yn Ninbych, Llangefni a Llandudno 

  Sesiwn AM DDIM i ddysgu ac ehangu sgiliau golygu Wicipedia

  Dewch i wybod sut i roi gwybodaeth am eich ardal a’ch diddordebau yng ngwyddoniadur mwyaf a mwyaf poblogaidd y byd. Os yw’n bodoli ar Wicipedia, mae’n debyg ei fod ar frig canlyniadau chwilio ar-lein, felly helpwch sicrhau bod pobl drwy Gymru a’r byd yn medru darganfod yr holl bethau grêt i’w gweld a gwneud yn eich ardal chi.

  Cofiwch ddod â’ch gliniadur neu dabled!

   

  15 Mai, 7pm, Tafarn Neuadd y Gild, Dinbych

   

  20 Mai, 1pm, Gwesty’r Bull, Llangefni

   

  21 Mai, 1pm, Canolfan Tŷ Llywelyn, Llandudno

  Ebostiwch aled@wicicymru.org os ydych eisiau mynychu neu holi am fwy o wybodaeth.

   
 • Rhys Wynne 10:28 PM ar 16 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Cymdeithas Wici Cymru, , , , ,   

  SWYDD: Rheolwr i Gymru (Prosiect Wicipedia) 

  Dyma hysbyseb swydd a ymddangosodd yn Golwg yr wythnos hon:

  Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

  Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

  Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

  Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

  Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

  Jon Davies: jon.daviesatwikimedia.org.uk
  ac ar wefan http://www.wikimedia.org.uk

  Cyflog: oddeutu £25,500 – £29,000 yn ddibynol ar brofiad.

  Dyddiad cau: 21ain o Fehefin, 2013 am 10 y bore. Cyfweliadau yn Wrecsam ar fore ddydd Mercher y 26ain o Orffennaf.

  Mae disgrifiad llawn o amcanion prosiect Llwybrau Byw! a dyletswyddau’r swydd iw cael ar wefan Wikimedia UK.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel