Tagiwyd fel: caerdydd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 9:06 AM ar 30 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, cywiki,   

  Golygathon y Wicipedia Cymraeg, Caerdydd 30.6.12 #cywiki 

  Cadwch y 30ain o Fehefin 2012 yn rhydd, gan y bydd golygathon y Wicipedia Cymraeg yn digwydd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

  Beth yw Golygathon?

  Cyfle i bobl ddod at ei gilydd mewn un man i greu neu wella erthyglau ar y Wicipedia Cymraeg, sef gwyddoniadur arlein y gall unrhyw un ei olygu.  Mae’n gyfle i rannu syniadau a chydweithio ac hefyd i gwrdd a chyfranwyr eraill.  Mae croeso arbennig i bobl sydd erioed wedi golygu’r Wicipedia o’r blaen – byddwn yn falch iawn o roi cymorth i chi ar sut mae gwneud hyn.

  Pa fath o erthyglau?

  Ffocws y prif bwrpas y digwyddiad yw gwella’r erthyglau am Gaerdydd a’i phobl ar y Wicipedia Cymraeg. Gall hyn gynnwys ardaloedd o’r ddinas, hanes, adeiladau neu sefydliadau nodedig, enwogion o wahanol feysydd o’r gorffennol hyd at y presennol.

  Pam y Llyfrgell Ganolog?

  Mae’n leoliad cyfleus iawn, gydag ystafell TGCh wedi ei chadw ar ein cyfer ac mae Wifi am ddim drwy’r adeilad.  Byddwn hefyd yn gallu manteisio ar y casgliadau o lyfrau Cymraeg a’r Astudiaethau Lleol sydd i’w cael yno.

  Dw i eisiau bod yna!

  Er mwyn rhoi syniad i ni faint i’w ddisgwyl ar gyfer lle yn yr ystafell TGCh a faint o luniaeth i’w archebu, baswn i’n gwerthfawrogi petaech chi’n nodi eich enw ar y wici, a/neu’n nodi syniadau am erthyglau yma.  Os nad ydych yn hyderus ar olygu’r wici eto, croeso i chi adael sylw yn y blwch isod, neu fy ebostio i ar y cyfeiriad ebost yn y poster uchod.

   
  • Carl Morris 12:13 AM ar 31 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Yay!

  • Rhodri ap Dyfrig 12:13 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Sa’n wych tase mwy o’r rhain yn cael eu cynnal dros Gymru. Ma wir angen i Wicipedia fynd allan at bobol os mae am gadw’n berthnasol a chynyddu erthyglau a defnyddwyr.

  • Rhys Wynne 12:35 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Ni’n gobeithio mai hwn fydd y cyntaf o nifer o ddigwyddiadau tebyg. Mae un neu ddau cyfranwr cyson wrthi’n roi cryn dipyn o ymdrech tu cefn i ehangu proffil Wicipedia. Rydym wedi llunio Cynllun Datblygu uchelgeisiol ar gyfer 2012-13 sydd i’w weld yma (croesawn fewnbwn)

   Dechrau yng Nghaerdydd gan mai dyna ble ydw i a bod cnewyllyn o gyfranwyr yn byw yn lleol, a wedyn gweld sut eiff hi. Mae ambell gyfranwr yn Aberystwyth dw i’n credu. Er cymaint dw i’n edrych mlaen i digwyddiad y steddfod, mae cael diwrnod llawn penodol y fwy tebygol o esgor ar waith newydd. Ceisiais ‘pigibacio’ ar gefn digwyddiad Tafwyl, ond yn ofer, gan nad oedd y llyfrgell ar gael pryd hynny, ond roedd Llyfrgellydd Cymraeg y Llyfrgell Ganolog yn gefnogol tu hwnt.

   Cefais yr ysbyrdoliaeth o editathon i’r wiki Bagseg i gyd fynd a gwyl lyfrau mawr Durango y llynedd.

   Dwi wedi bod yn defnyddio rhywdweithiau cymdeithasol a personol i hyrwyddo’r digwyddiad, ac fe arianodd Wikimedia UK y gost o gynhyrchu a phostio llythyr ar pob papur bro (sy’n job drud o ystyrid pris stamp!) Tydy’r llythyr hyn ond wedi arwain at un ymateb drwy ebost i mi, ond beth oedd yn galonogol oedd bod y person hynny hefyd yn ymwneud a Chymdeithas Cymru-Ariannin, sy wedi rhoi syniad am brosiectau eraill ar y cyd (e.e. cydweithio gyda Cymdeithasau Cymru-Llydaw, Cymru-Ciwba, Cymru-Nicaragua ayyb)

   Os caf gyfle, ceisiaf gysylltu ag addoldai Cymraeg y ddinas er mwyn denu cyfrannwyr cyffredinol ac efallai i son am hanes eu capeli/eglwysi – sgin pob un ddim cyfeiriad e-bost, felly os oes rhywun yn aelodau, allwch chi gysylltu a mi neu fy helpu i hyrwyddo?

  • blogdroed 12:48 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Fel rhywun sydd â chyfrif ond erioed wedi creu/golygu tudalen Wicipedia, oes na restr o dudalenau/pynciau penodol fyddwch yn hoffi gyflawni/gyflenwi?

  • Rhys Wynne 3:15 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wel, mae rhestrau Erthgylau sydd eu hangen a Rhestr erthyglau sy’n angenrheidiol ym mhob iaith yn bodoli (y rhai coch sy’n dal ar goll), ond i ddweud y gwir, dwi ddim yn siwr pwy luniodd y rhestrau – mae’r ail un wedi ei gopio o ieithoedd eraill a pwy sydd i ddweud eu bod yn flaenoriaeth i ti/fi/ni?

   Fy nghyngor i fyddai dechrau wrth dy draed e.e. ehangu ar neu llenwi bylchau am Gymunedau Môn (neu daearyddiaeth neu bobl yr ynys), neu beth sy ar goll am Gaergybi (adeiladau arbennig – hen dafarn hanesyddol, maes pel-droed, )

   Ffordd hawdd o greu erthygl yw copio a chyfieithu cynnwys o un Saesneg, ond weithiau mae’n neis creu rhywbeth unigryw yn Gymraeg.

   Os ti’n dynnwr lluniau, beth am rannu dy luniau yn y Comin, neu o leiaf eu huwchlwytho ar Geograph neu at Flickr gyda trwydded sy’n caniatau i eraill eu haildefnuddio?

   Gol.
   Hefyd, mae erthyglau am bel-droed angen lot o sylw, e.e. Cymdeithas Pel-droed Cymru, Y Tim Cenedlaethol, cystadlaethau (megis Euro 2012 a Chwpannau’r Byd.). Gyda’r rhain, mater o ehangu, unai drwy ymchwil dy hun neu drosi o’r Saesneg. Fel dw i wedi nodi, sdim rhaid i’r cynnwys fod yn run fath o’r wici Saesneg, ac un peth sy ar goll yno, ac yma hefyd, ydy erthyglau unigol am feysydd pel-droed Uwchgynhrair Cymru – basia’n neis i ni arwain y ffordd gyda phethau felly?

  • Rhys Wynne 12:19 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Dwi hefyd wedi ildio i’r ochr dywyll a chreu Digwyddiad Facebook ar gyfer y diwrnod. Nododd rhywun na allith weld botwn ‘hoffi’ yna a sgynna i ddim syniad sut mae gwneud hwn.

   Os dach chi’n ddefnyddiwr Facbook ac eisiau helpu hyrwyddo’r diwrnod, mae botwm ‘Rhannu ar Facebook’ i’w wasgu ar waelod y dudalen yma.

  • blogdroed 1:20 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gwych – mi na’i fwrw ati!

  • blogdroed 12:24 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Beth ydi’r drefn gyda treiglo wrth olygu Wicipedia?
   e.e. wrth sôn am Gymdeithas Bêl-droed Cymru mae’n amhosib i mi roi [[Gymdeithas Pêl-droed Cymru]] yn hytrach na [[Cymdeithas Pêl-droed Cymru]] …

  • Rhys Wynne 1:43 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Mae’r wiki fel taisai o wedi ei ddylunio yn arbennig ar gyferi treiglo!
   Mae’r cod yn gweithio fel hyn: [[Enw’r erthygl|Be ti’n weld]], felly yn yr enghriafft yma, rho [[Cymdeithas Pêl-droed Cymru|Gymdeithas Pêl-droed Cymru]].

   (gweld bod ti di sorio hyn yn barod rwan!)

   Gyda rhai enwau lleoedd, dan ni wedi creu re-directs, e.e. ar gyfer [[Nghaerdydd]] (gweler)

  • Rhodri ap Dyfrig 3:00 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wedi rhoi hysbys i hwn neithiwr ar y radio ac wedi darllen y Cynllun Datblygu Wicipedia – ma’n blincin gwych! Dwi’n cymryd fy ngeiriau uchod nol. Do’n i jest ddim yn ymwybodol bod hyn yn digwydd.

   Ella’n syniad cael cyfrig Twitter Wicipedia sydd jest yn trafod datblygiad Wicipedia yn hytrach na phostio dolenni i gynnwys? Haws i gadw i fynd na blog am ddatblygiadau debyg.

  • blogdroed 3:34 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Syniad gwych!
   Dwi’n trio cael fy mhen rownd infoboxes ar y funud – ddim cweit wedi ei ddeall eto, ond dim ond rwdlan yn fy awr ginio oeddwn i gyna!!

  • Rhys Wynne 3:42 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @Rhodri

   Os ti am adael sylw ar y Cynllun, gwna ASAP, achosmae ar fin cael ei gyflwyno i WikiMediaUK. Sdim dyddiad cau amlwg arno, ond cyhoeddodd Llywelyn2000 bod ar fin ro’i adroddiad trefynl at ei gilydd yn y dydd neu ddau nesaf.

   “Ella’n syniad cael cyfrig Twitter Wicipedia sydd jest yn trafod datblygiad Wicipedia yn hytrach na phostio dolenni i gynnwys? Haws i gadw i fynd na blog am ddatblygiadau debyg.”

   Syniad da.

   @blogdroed
   Mae gwybodlenni yn gallu cymryd crym amser i ddo i’w dallt (dw i dal ddim 100%).Peth gorau ydy trio copio nhw o erthygl cyffelyb am yr un pwnc, a newid manylion – ond mae yna lot o hyd a llderith.

  • blogdroed 6:56 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n iwn – methu dygymod â nhw o gwbwl!

  • Rhys 8:49 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @blogdroed

   Dwed beth ti’n droi’i wneud., unai yma, ar fy nhudalen sgwrs, neu gorau oll yn Y Caffi (yno mae’r golygwyr profiadol yn cadw llygad allan am gwestiynnau tebyg ac yn fwy na pharod i helpu)

  • Carl Morris 7:26 PM ar 29 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gyda llaw

   #cywiki yw’r tag ar Twitter
   cywiki yw’r tag ar YouTube, blogiau, Flickr ayyb

 • Rhys Wynne 4:15 PM ar 17 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, ,   

  Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Mai 2012 

  Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas
  Nos Lun 28ain mis Mai 2012
  7:30 pm tan hwyr

  Prif bar, Chapter
  Market Road
  Treganna
  Caerdydd
  CF5 1QE

  #haciaith
  haciaith.cymru

  wifi ar gael

  Dw i am dorri rheolau Hacio’r Iaith Bach rwan a threfnu noson mewn tafarn gyda thema ysgafn iddi (er bydd cyfle a chroeso i bawb sgwrsio am unrhyw bwnc arall dan haul hefyd wrth gwrs).

  Fel gwyddoch falle, dw i’n rhannol gyfrifol am wefan Ein Caerdydd, a dw i newydd bostio cofnod yna am sîn blogiau lleol Caerdydd. Liciwn i glustnodi rhan o’r noson i drafod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd a thu hwnt, yng nghyd-destun ymchwil Golwg360/Prifysgol Aberystwyth i ddyfodol newyddion lleol a newyddion hyperlleol yn gyfferdinol.

   
  • Carl Morris 8:34 PM ar 17 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Gwelaf i ti yna!

  • Rhys Wynne 10:45 AM ar 18 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Hwre. Mae Lowri Haf-Cooke am ddod hefyd.

   Gol. A Dafydd L.

  • Elliw Gwawr 10:58 AM ar 18 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dyle bo fi’n gallu dod draw hefyd.

  • Iwan Evans 11:52 PM ar 20 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A fi!

  • Maldwyn Pate 12:48 AM ar 21 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Fe geisia i ‘ngore I fod ‘na.

  • Sion Rich 12:56 PM ar 23 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Siom- ni fyddaf yn gallu mynychu. Oes bwriad cofnodi rhai o’r pwyntiau ar lein? Allai ymateb wedyn hefo rhai o’r sylwadau dwi wedi pigo fyny drwy fy ymchwil gyda G360 a Phrifysgol Aber.

  • Rhys Wynne 9:56 AM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   @Sion,

   Rydym fel arfer yn golygu’r cofnodion (fel hwn) yn dil;yn y digwyddiad gan roi nodyn crynodeb o beth drafodwyd. Mond rwan dw i’n gweld dy sylw di – dylwn fod wedi meddwl am ofyn am rhyw fath o grynodeb ganddot ti (petai ar gael) o beth ydy’r datblygiadau hyd yn hyn gyda’r gwaith peilot yng Nghaerdydd. Os digwydd i ti ddarllen hwn cyn heno, mae gan Rhodri ac Elin fy nghyfeiriad ebost.

  • Gareth Morlais 4:28 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi heno. Hoffwn i drafod: sut i drosi patrymlun WordPress. Ac – os yw David yn dod – Drupal.
   Dwi’n gobeithio bydd Nicki Getgood yn gallu ymuno a ni. Mae hi’n weithgar yn y byd heiprlleol / gorleol / bethbynnag a dwi’n hapus i fod yn gyfieithydd iddi ar y noson.

  • Maldwyn Pate 5:46 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Flin iawn gewnny’ bobl, fedra i ddim dod heno wedi’r cwbl oherwydd gofynion gwaith. Pob hwyl i chi.

  • Dai Lingual 5:56 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newydd weld yr atgoffeb ar fy ffon lon, yn gobeithio dod draw felly. Wyn

  • Iwan Evans 6:05 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Hoffwn i holi pobl ynghylch plugins Cymraeg i WordPress ymysg pethe eraill.

 • Rhys Wynne 8:47 AM ar 17 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd   

  Hacio’r Iaith Bach Caeryddd, 17.6.11 

  Mond byrbryd bach i fwydo porthiant y cyfrif Twitter.

  Bydd criw bychan yn cwrdd ym mar Gwdihŵ, rhwng 1pm a 2pm. Croeso i bawb.

  Diweddariad: Waw, am gyfarfod bach amser cinio llwyddiannus.

  Daeth @nwdls @rhysjj @dafyddt @malpate @IwanEv @kopetatxuri @Marshallmedia @rhysw1 [a dau berson arall dw i’n rhy crap i gofio eu henwau 🙁  – ychwanegwch eich hunain yn blwch sylw]

  …a siaradom gyda gyda @carlmorris dros speaker-phone!

  (Diolch @malpate am dynnu’r llun)

   
  • Sioned / Llefenni 11:44 AM ar 17 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Hia bawb – yn anffodus allai’m bod yno, ond gobeithio gewch chi amser da!

  • Carl Morris 12:10 PM ar 17 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Dw i’n methu dod heddiw yn anffodus. Cariad i bawb! Mae rhywbeth dros ginio yn syniad da, efallai tro nesaf.

  • Rhys Wynne 12:46 PM ar 17 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Cariad i bawb! Mae rhywbeth dros ginio yn syniad da

   Dw i’n deall mai mond digwydd bod yng Nghaeryddd heddiw am gynhadledd mae Rhodri a’r Rhys arall, ac mae’n ddigon hawdd i fi ddweud hyn gan mod i’n gweithio ganol ddinas, ond mae’n siwr bod tipyn go lew o fynychwyr digwyddiadau Hacio’r iaith erail lyn gweithio yng nghanol y ddinas.

   Falle trefnu cael cinio yn Garlands dros fowlen o gawl unwaith y mis/ pob deufis i roi’r byd technolegol yn ei le?

   Eniwe, gorfod mynd rwan, mai bron a bod yn 1pm. Gyda llaw, mae gwr arbennig am ymuno a ni heddiw. Cliw: ddim Mistar Urdd ydy o.

  • Rhys Wynne 2:25 PM ar 17 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Diolch i bawb am ddod. Neis cwrdd a wynebau newydd.

 • Carl Morris 1:47 PM ar 8 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, ,   

  Hackspace yng Nghaerdydd – eisiau cymryd rhan? 

  Mae pobol yn dechrau cynllunio gofod hacio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am bobol i gymryd rhan http://hackerspaces.org/wiki/Hackspace_Cardiff

  Diffiniad hackerspace ar Wikipedia Saesneg http://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace

   
 • Carl Morris 6:50 PM ar 1 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd,   

  Hacio’r Iaith Bach Digymell yn CITY ARMS, Caerdydd. HENO 8PM. 

  Hacio’r Iaith Bach Digymell yn Y Fuwch Goch, CITY ARMS!, Caerdydd.

  HENO 8PM.

  Dere draw am beint a sgwrs gyda fi a @rhysw1

  (mae’r Fuwch Goch ar gau bob nos Fercher – newydd dysgu)

  DIWEDDARIAD:
  Diolch i bawb am ddod. Tri ohonom ni yn y pen draw, felly o’n i’n hapus nes i bostio’r cofnod yma.

  Neu bedwar os ti’n cyfrif y dyn yn y fideo digymell yma.

  Sgwrs am: Y Rhestr, syniadau am erthyglau Wicipedia, Google Translate a’i peryglon, digido llyfrau, fideo, Ein Caerdydd, gemau ZX Spectrum, darlledu a siarad ar-lein ar Twitter. Tan tro nesaf!

   
  • Emma Williams 10:05 AM ar 14 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Bore da/P’nawn da. Pryd ydi’r dyddiad nesa i cwrdd? Dwi’n cynllunydd ar-lein i’r cyngor fel waith llawn-amser, ond a diddorbed mawr yn y Iaith ar we a wrthi’n trio recordio a lawnsio podlediad miwsig Cymraeg yn fy amser hamdden. Rili isio dod i’r cyfarfod nesa i gwrando a sgwrsio (a wyrach yfed hefyd!) hefo’r tim Hacio’r Iaith. Emma W

 • Rhys Wynne 9:15 PM ar 3 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , caerdydd, , , ,   

  ‘Y dyfodol i lyfrau…’ (Bedwen Lyfrau 2011, Caerdydd 7.5.11) 

  Rhai wythnosau’n ôl, cefais wahoddiad drwy Facebook gan berthynas i mi sy’n trefnu Bedwen Lyfrau 2011, sy yng Nghaerdydd eleni. Fel arall, faswn i ddim yn ymwybodol bod digwyddiad y Fedwen Lyfrau yn y brifddinas eleni.  Dyma fynd i chwilio am fwy o fanylion a darganfod bod trafodaeth diddorol ar ddiwedd y dydd:

  Y dyfodol i lyfrau… Yn oes y Kindle a’r iPad, beth yw dyfodol argraffu? A oes mwy o bobl yn darllen blogiau na llyfrau bellach?

  Tybed sut fydd pobl yn darllen gwaith ein cenhedlaeth ni yn y dyfodol?

  Gyda Sion Jobbins a’r blogiwr Carl Morris /NativeHQ

  Ddim yn siwr pa mor ddefnyddiol yw cymharu blog gyda llyfr, ond gobeithio bydd ffigyrau ar gael.   Os yw’n helpu, roedd 400+ o ddarllenwyr dyddiol gan y Blogiadur  ar gyfartaledd yn mis Mefefin 2007, tra mae Ifan Morgan Jones yn trafod gwerthiant ei ddwy nofel ar ei flog (ble mefyd cewch ddwy gofnod am Kindle).

   
  • Carl Morris 11:09 AM ar 4 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Ah diolch. Gobeithio bydd e’n sgwrs gynhyrchiol.

   Mae llyfrau electronig yn gyfle enfawr i gwmnïau cyhoeddi!

   O safbwynt y gwmnïau, mae’n defnyddiol i weld pethau fel “darllen blogiau vs darllen llyfrau”, neu “elyfrau vs print” fel perthnasau yn hytrach na cystadleuaeth.

  • Carl Morris 9:28 PM ar 7 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Ces i amser da heddiw – sgyrsiau da. Dylen ni gwahodd rhai o’r bobol Bedwen Lyfrau i ddigwyddiadau Hacio’r Iaith.

   Roedd y sesiwn Y Dyfodol i Lyfrau yn hwyl er bod e bach yn fyr – dim lot o amser i drafod pethau yn ffordd fanwl iawn. Yn enwedig, o’n i eisiau archwilio’r cytundeb Faustaidd gyda chwmnïau fel Amazon. Dw i’n licio’r cysyniad o e-lyfrau, dylai llyfrau Cymraeg bod ar gael i bobol beth bynnag yw’r platfform. Mae cyfleoedd i’r cwmnïau cyhoeddi. Ond fydda i ym mhersonol brynu rhywbeth o gwmni sy’n dibynnu ar DRM heb warant os dw i eisiau trosglwyddo’r llyfrau i ddyfais arall yn y dyfodol? Hmm..

   Nes i joio’r sesiwn am gomics a chyfieithiadau Tintin.

   Beth feddyliest ti Rhys?

  • Rhys Wynne 1:31 PM ar 10 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Sesiwn diddorol, a biti garw ei fod mor fyr, o ystyried pwsigrwydd y pwnc. Gwnaeth Sion Jobbins job dda o wisgo dwy het (adran digideiddio’r Llyfrgell Genedlaethol a chadeirydd (?) presenol Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru) – byddai rhwyn o un o’r gweisg sy wedi dechrau gwerthu e-lyfrau (ai dim ond y Lolfa sydd wedi?) ar y panel wedi bod yn dda.

   O ran y Cwlwm Cyhoeddwyr, roedd yn swnio fel eu bod yn gweld bygythiadau yn hytrach na chyfleodd, a’u dau prif ofid ydy:
   1. Pobl yn medru copio a dosbarthu elyfrau am ddim
   2. gostyniad mewn incwm

   O ran gofid 1., efallai mod i’n bod yn naif, ond dw i ddim yn meddwl bod rhaid iddynt boeni bydd yr un peth yn digwydd a sydd wedi digwydd i’r diwydiant cerddoriaeth byd-eang, oherwydd dw i’n meddwl mai ychydig iawno gopio CD’s cerddoriaeth Cymraeg fuoedd yna gan bod pobl yn reit driw i’r cerddorion, ac ynsylweddoli pa mor fach ydy eu gwerthiant yn barod. Yn yr un modd, dw i’n meddwl bod darllenwyr Cymraeg yn fwy tebygol o brynu llyfr Cymraeg na’i fenthyg o lyfrgell, eto oherwydd ffyddlondeb i’r gweisg Gymraeg.

   Fel y nodaist ar y dydd, prin iawn yw’r data/profiad sy gyda ni o’r dechnoleg hyn gyda llyfrau Cymraeg/ieithoedd lleafrifol i weld beth fydd y patrwm defnydd, ond hoffais awgrym Penri y basai’n syniad da rhoi llyfrau Cymraeg Stori Sydyn mas am ddim drwy e-lyfr.

   O ran gofid dau, os deallais yn iawn, poeni am y cut bydd Amazon yn gymryd oedden nhw? Dychmygaf bod cut Amazon ar Kindle yn debyg i’w cut sylweddol o werthu llyfrau ar eu gwefan, ac mae llyfrau Cymraeg bellach ar Amazon, achos mae’r cyhoeddwyr yn sylweddoli, mae sawl achos, os na all cwsmer brynnu llyfr ar Amazon, mi benderfynan nhw brynu llyfr arall yn hytrachna chwilio amdano rhywle arall (er bod modd prynnu llyfrau Cymraeg yn hawdd ar-lein dyddiau yma mewn sawl lle). Yny dyfodol, os na fydd llyfr ar gael i’w brynnu ar Kindle, fydd o ddim yn cael ei brynu full-stop.

   Hoffais hefyd dy syniad y gallwn i gyd fod i yn lyfrgellwyr bellach yn llyfrgell byd-eang y we, ac y dylwn fynd ati i uwchlwytho a threfnu cynnwys CYmraeg i’r yd i gyd ei fwynhau.

   Yn yr un modd, d wi’n meddwl bod dyletswydd ar y rhai ohonom sy’n darllen llyfrau Cymraeg i ymddwyn fel staff mwyaf cyfeillgar a cymwynasgar Waterstones drwy hyrwyddo a helpu darpar ddarllenwyr/prynnwyr o lyfrau/e-lyfrau Cymraeg ddod o i a gwybod am y gorau o lenyddiaeth Cymraeg. Dim ond drwy ddenu darllenwyr a chwsmeriaid newydd y gallwn sicrhau ffyniant. Gallwn wneud hyn drwy ysgrufennu adolygiadau ar-lein (unigolion) ac adeiladu gwefannau hawdd i’w cyrchu (cyhoeddwyr a Chyngor Llyfrau!).

  • Carl Morris 3:23 PM ar 24 Mai 2011 Dolen Barhaol

 • Carl Morris 4:59 PM ar 27 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, ,   

  Hwyl fawr i’r “arbrawf” Guardian Cardiff 

  Yn anffodus mae’r arbrawf Guardian Local yn gynnwys Guardian Cardiff yn dod i ben cyn hir.

  The Local project has always been experimental in both concept and implementation. We’ve learned a lot from the beatbloggers, under the expert guidance of Sarah Hartley. We have also learned from the local communities who got involved with telling their stories. And using this we have continually refined our approach over the past year.

  As an experiment in covering local communities in a new way, it has been successful and enlightening. Unfortunately, while the blogs have found engaged local readerships and had good editorial impact, the project is not sustainable in its present form.

  So over the next month or so, we’re going to be winding down the Cardiff, Leeds and Edinburgh blogs and retiring the local project. Don’t worry – nothing’s going to vanish or stop suddenly, and we’re going to integrate communities and topics into our wider site coverage wherever possible.

  http://www.guardian.co.uk/help/insideguardian/2011/apr/27/guardian-local-update

  Mae llawer o sylwadau hefyd.

  Unrhyw meddyliau?

   
  • Rhys 8:42 AM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Biti garw. O ddarllen y sylwadau, un Caerdyd sy’n cael ei grybwyll fwyaf, a dw i’n meddwl bod hyn yn rhanol gan bod yna fwy o fwlch yng Ngehaerdydd i newyddion lleol na sydd yna efallai yng Nghaeredin a Leeds, sydd a gwasg lleol cryfach a mwy amrywiol. Fel mae ambell un wedi crybwyll, mae wedi gwneud i Media Wales dynnu eu bys mas, gan ddechau YourCardiff (sy’n reit da, ond dw i ddim yn ei ddilyn am ryw reswm – ei gysylltiad gyda’r Western Mail sy ar fai falle?).

   O ran ochr ariannu, mae ambell sylw (fel hwn) yn awgrymu y basai’n well i’r Guardian golli rhai o’i nodewddion eraill i gadw’r gwefannau lleol i fynd – pethau sy’n ymddangos yn y prif bapur (neu ar-lein) sy hefyd ar gael mewn sawl papur/man arall. Ond diwedd y gan yw’r geiniog. Efallai mai gwendid Guardian Local o ran hysbysebu oedd nad oes gyda nhw gysylltiadau lleol i fynd ar ol hysbysebwyr llai/lleol – doedd hysbysebion ‘singles’ ddim yn ddigonol!

  • Carl Morris 6:29 PM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Doedd dim bwriad o werthu hysbysebion o gwbl. Siaradais i gyda nhw ar y cychwyn – roedd e’n broject arbrofol heb unrhyw gyfeiriad yn y papur a heb, dw i’n meddwl, unrhyw gyfeiriad unrhyw le ar weddill y wefan.

   Gyda llaw mae bron unrhyw un yn gallu blogio i YourCardiff. Os oes gyda ti cyfrif ti’n gallu blogio a chyhoeddi yn syth… Ond dim arian wrth gwrs. Fel Huffington Post.

  • Carl Morris 6:55 PM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

 • Carl Morris 1:05 PM ar 5 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , caerdydd,   

  app ymwelwyr Caerdydd ar iPhone 

  datganiad y wasg
  http://www.visitcardiff.com/site/latest-news/2011/3/1/cardiff-iphone-app-a-big-hit-with-visitors-a270

  sylw doniol gan @foomandoonian
  http://www.techbeast.net/2011/03/02/cardiffs-official-visitor-guide-ios/#comment-6252

  a oes fersiwn Cymraeg?!

   
  • Huw 2:04 PM ar 5 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Nes i feddwl am Cymraeg, ond pam ddim i Haciaith wneud hynny? Mae digon o bobl fan hyn wedi dod a mynd i Gaerdydd a nifer dal yn byw ene. Beth am roi barn a gwybodaeth ni am y lle?

   Gall unrhyw elw cael ei ddefnyddio i gynnal digwyddiadau Haciaith?

  • Carl Morris 10:16 AM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Os mae Cardiff&Co yn talu am app efallai dylen nhw wneud e yn Gymraeg hefyd. Gweler buddsoddwyr: http://www.cardiffandco.com

   Hoffwn i weld mwy o wybodaeth dda am Gaerdydd yn Gymraeg. Ond o ran projectau y plebs mae mwy o ddiddordeb gyda fi yn Wicipedia, dy flog, fy mlog a chynnwys ar y we agored yn hytrach nag unrhyw app paywall i fod yn onest.

  • Gareth Jones 3:31 PM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Mae App Haciaith ar gael cofiwch! http://stwnsh.com/happiaith

 • Rhys Wynne 9:04 AM ar 2 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, ,   

  Anghynhadledd Talk About Local 2011: Caerdydd, 2 Ebrill 

  Os nad ydych wedi ymweld â gwefan Talk About Local eto, yna plîs gwnewch. Amcan y prosiect yw:

  to give people in their communities a powerful online voice.  We help people communicate and campaign more effectively using the web to influence events in the places in which they live, work or play.  William Perrin talks here about how people have used the web to empower themselves in their communities.

  Mae’r wefan yn llawn syniadau gwych am sut i greu gwefannau hyper-lleol, pa fath o gynnwys i’w roi, cyngor technegol a llawer mwy.  Eleni, mae eu anghynhadledd blynyddol (#TAL11) yn dod i Gaerdydd.

  Dw i’n gobeithio daw tipyn syniadau o’r cynhadledd y gelli’r eu rhoi ar waith o fewn y we Gymraeg.  Fel sy wedi ei drafod sawl gwaith yn barod, prin yw presenoldeb gwefannau cymunedol Cymraeg a’r Papurau Bro. Mae prosiect diweddaraf Gareth Morlais, sef BaeColwyn.com yn chwa o awyr iach, ac mae wrthi’n arbrofi drwy dynnu cynnwys (a chynnwys Cymraeg ble’n bosib) o wefannau eraill i’w wefan ei hun – dyma faes hoffwn ddysgu  mwy amdano.

  Mae’r tocynnau ar gyfer #TAL11 am ddim, ac ond yn cael eu rhyddhau mewn niferoedd cyfyngedig ar y tro. Dw i wedi gwneud cais a dw i ar restr aros. Os ydych am fynd, peidiwch a’i gadael hi’n rhy hir. Gobeithio y gwela i chi yna.

  Diweddariad: Mwy  am y digwyddiad ar flog Talk About Local.

   
 • Carl Morris 11:09 AM ar 7 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, taliadau,   

  Cerdyn bws Iff yng Nghaerdydd 

  cofnod a thrafodaeth
  http://da.fydd.org/blog/2010/10/06/cerdyn-bws-iffy/

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel