Gmail yn y Gymraeg!

Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg. Dywedodd Meri Huws: Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y… Parhau i ddarllen Gmail yn y Gymraeg!

Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Mai 2012

Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas Nos Lun 28ain mis Mai 2012 7:30 pm tan hwyr Prif bar, Chapter Market Road Treganna Caerdydd CF5 1QE #haciaith haciaith.cymru wifi ar gael Dw i am dorri rheolau Hacio’r Iaith Bach rwan a threfnu noson mewn tafarn gyda thema ysgafn iddi (er bydd cyfle a chroeso… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Mai 2012

Ryff geid Bryn Salisbury i wneud y mwyaf…

Ryff geid Bryn Salisbury i wneud y mwyaf o’ch Hacio’r Iaith cyntaf – wedi ei gyhoeddi’n wreiddiol ar ei flog: Persona Non Grata: Hacio’r Iaith – Hacio’r Beth? | Hacking what?” ac ar flog Golwg360. Mewn ychydig dan wythnos, bydd Aberystwyth yn leoliad ar gyfer Hacio’r Iaith 2012 (28ain Ionawr 2012). Hwn fydd y trydydd… Parhau i ddarllen Ryff geid Bryn Salisbury i wneud y mwyaf…

Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr…

Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr Atrium, Caerdydd, heddiw. Mae na olygyddion / cynhyrchwyr gwefannau heiprlleol dros Brydain gyfa’ yma. Mae RhysW a finne newydd ddod allan o sesiwn am y Gymraeg ac – ar garlam braidd –  roeddwn i am rannu rhai o’r pwyntiau: bu trafodaeth am gynhadledd S4C yn Aber am… Parhau i ddarllen Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr…

Cynhadledd Ryngwladol Y Sefydliad dros Ieithoedd mewn Perygl

Falle i chi gofio hwn yng Ngholeg y Drindod y llynedd. Eleni, yn Ecuador mae’r Foundation for Endangered Languages yn cynnal eu cynhadledd flynyddol. Dyma’r spiel ar y wefan: “Language endangerment is now accepted as an important issue of our times, but it is sometimes misrepresented as a problem just for the speaker communities, and… Parhau i ddarllen Cynhadledd Ryngwladol Y Sefydliad dros Ieithoedd mewn Perygl

Ydy Media Wales yn deall y we o gwbl? Enghraifft WalesOnline

Enghraifft. http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2010/08/07/cymdeithas-concern-over-media-cuts-91466-27014833/ Ar yr un tudalen: 1. Teitl: “Cymdeithas concern over media cuts” 2. Oriel o luniau hollol random o Eisteddfod 2010 3. Erthygl Cymdeithas 4. Erthygl Merched y Wawr 5. Erthygl UCAC 6. Erthygl ailgylchu yn yr Eisteddfod! (Sefyllfa bosib: dw i eisiau rhannu’r erthygl ailgylchu gyda fy ffrindiau trwy ebost/fy mlog/Twitter. Sut?) Newidiwch… Parhau i ddarllen Ydy Media Wales yn deall y we o gwbl? Enghraifft WalesOnline