2 sylw

  1. Rhan fwyaf wnaeth ymateb ar Twitter, wedi dweud na fasen nhw. Ond ambell un wedi dweud y bydden nhw’n talu am app neu fersiwn iPad.

    Yn bersonol, dwi’n credu bydai’n gyfle da i Golwg360 godi eu gêm o ran newyddiaduraeth, ond bydde’r BBC yn siwr o ddwyn llawer o’r traffig. Byddai’n ergyd i blwralieth newyddion yn sicr, achos does dim amheuaeth y byddai y niferoedd darllen yn disgyn.

Mae'r sylwadau wedi cau.