Cynhadledd Ryngwladol Y Sefydliad dros Ieithoedd mewn Perygl

Falle i chi gofio hwn yng Ngholeg y Drindod y llynedd. Eleni, yn Ecuador mae’r Foundation for Endangered Languages yn cynnal eu cynhadledd flynyddol.

Dyma’r spiel ar y wefan:
“Language endangerment is now accepted as an important issue of our times, but it is sometimes
misrepresented as a problem just for the speaker communities, and not for the wider societies which
surround and often penetrate them. In this conference, we want to focus on the impacts that minority
languages make on those outside, whether deliberately – through raising their voices – or implicitly,
through the images that they give out to outsiders. What messages do endangered languages send to
the wider world? These voices and images may play vital roles in the formation of language attitudes.”

Dyddiad cau cynigion bras (Abstracts)am gyflwyniadau/papurau yw’r 13eg o Fawrth
Medi 7-9 yw dyddiad y gynhadledd.

Cyfeiriadau ebost i’r Abstracts:
endangeredlanguages2011 (malwen) gmail.com (Cadeirydd y Sefydliad)
gyda chopi hefyd i nicholas (malwen) ostler.net (Cadeirydd y Gynhadledd)

Gan Gareth Morlais

- gweithio i Lywodraeth Cymru fel arbennigwr y Gymraeg, technoleg a'r cyfryngau digidol - fy marn i sydd yma, nid y cyflogwr. - diddordeb arbennig mewn straeon digidol a gwefannau a hanes lleol - byw yng Nghaerdydd

3 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.