Adeiladu platfformau sydd yn hybu creadigrwydd gan @davidgauntlett

Dyma cofnod blog diddorol gan David Gauntlett gydag wyth egwyddor bwysig os wyt ti eisiau adeiladu/defnyddio platfform ar-lein i sbarduno creadigrwydd. http://www.digitaltransformations.org.uk/building-platforms-for-creativity-eight-principles/ Daeth David Gauntlett i ambell i gyfarfod Fforwm Cyfryngau Newydd gyda ni llynedd. Mae fe’n awdur y llyfr Making Is Connecting.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio , , ,

Her i’r we gan gwmnïau ffônau symudol?

John Naughton yn yr Observer: What makes the internet special is that it is a magical enabler of what the Stanford scholar Barbara van Schewick calls “permissionless innovation”. If you’re bright and have a good idea that can be implemented via software, then the internet will run it for you, with no questions asked and… Parhau i ddarllen Her i’r we gan gwmnïau ffônau symudol?

Y we ac ieithoedd #roflcon

Cyfarchion o’r Unol Daleithiau! Gwelais i darlith Ethan Zuckerman a danah boyd ddoe. http://roflcon.org/2010/04/30/liveblog-the-future-of-the-world-weird-web/ Cofio hwn? Y Rhyngrwyd Amlieithog (Dw i ddim yn sicr fod dw i’n cytuno gyda popeth yma.) Dw i’n bwriadu postio cofnod llawn gyda fy meddyliau – cyn bo hir!