Adeiladu platfformau sydd yn hybu creadigrwydd gan @davidgauntlett

Dyma cofnod blog diddorol gan David Gauntlett gydag wyth egwyddor bwysig os wyt ti eisiau adeiladu/defnyddio platfform ar-lein i sbarduno creadigrwydd.

http://www.digitaltransformations.org.uk/building-platforms-for-creativity-eight-principles/

Daeth David Gauntlett i ambell i gyfarfod Fforwm Cyfryngau Newydd gyda ni llynedd. Mae fe’n awdur y llyfr Making Is Connecting.