Adeiladu platfformau sydd yn hybu creadigrwydd gan @davidgauntlett

Dyma cofnod blog diddorol gan David Gauntlett gydag wyth egwyddor bwysig os wyt ti eisiau adeiladu/defnyddio platfform ar-lein i sbarduno creadigrwydd. http://www.digitaltransformations.org.uk/building-platforms-for-creativity-eight-principles/ Daeth David Gauntlett i ambell i gyfarfod Fforwm Cyfryngau Newydd gyda ni llynedd. Mae fe’n awdur y llyfr Making Is Connecting.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio , , ,

Wedi 7 a @llef yn trafod technoleg, y we Gymraeg a Hacio’r Iaith ar #s4c

http://www.s4c.co.uk/clic/c_level2.shtml?series_id=454513805 (dolen yn dod i ben mewn 6 diwrnod) Mae’r sgwrs yn dechrau 08:00. Sgwrs da iawn, mwy plis! Oes lle am raglen reolaidd ar y teledu i drafod defnydd o dechnoleg mewn cymdeithas ac yng Nghymru, y heriau, y problemau, y cyfleoedd (yn hytrach na jyst gadjets newydd)?

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio , ,

Awdurdod S4C yn cyhoeddi Adroddiad Turner

Mae Awdurdod S4C heddiw (dydd Mawrth 29 Tachwedd) wedi cyhoeddi Adroddiad Richie Turner yn dilyn ei Adolygiad o Effeithlonrwydd ac Arloesedd y Sianel. Mae’r Awdurdod hefyd wedi cyhoeddi eu hymateb i’r argymhellion a wneir yn yr Adroddiad. […] Adroddiad PDF http://s4c.co.uk/abouts4c/authority/downloads/adrodd_report.pdf Datganiad http://www.s4c.co.uk/c_press_level2.shtml?id=581

Cynhadledd NPLD/S4C – diwrnod dau am ‘Gyfryngau Newydd’

Rhaglen lawn a manylion cofrestru: http://www.npld.eu/NewsEvents/Pages/NPLDS4CBroadcastingConference-registrationnowopen.aspx Dwi’n gwybod bod hi’n teimlo chydig fel bod dim byd *ond* ymgynghori’n mynd mlaen ar hyn o bryd am ddyfydol y cyfryngau, ond os oes chwant clywed ambell beth nad sydd wedi cael ei ddweud eisoes aam fater dyfodol y cyfryngau Cymraeg bydd yn werth mynd ar gyfer clywed… Parhau i ddarllen Cynhadledd NPLD/S4C – diwrnod dau am ‘Gyfryngau Newydd’

S4C: ymgynghoriad cyhoeddus ar adroddiad y Fforwm Cyfryngau Newydd

Eleni dw i wedi bod yn ymgynghori’r Awdurdod S4C fel aelod o’r Fforwm Cyfryngau Newydd. Mae S4C newydd cyhoeddu’n hadroddiad: http://www.s4c.co.uk/cyfryngaunewydd/pdf/fforwm_cyfryngau_newydd.pdf Datganiad y wasg http://www.s4c.co.uk/c_press_level2.shtml?id=578 Mae manylion am yr ymgynghoriad cyhoeddus yma, dylet ti anfon dy feddyliau os oes gyda ti arbenigaeth sy’n berthnasol i’r bywyd digidol S4C: http://www.s4c.co.uk/cyfryngaunewydd/

Sylwadau Jonathan Edwards am syniad teledu lleol Jeremy Hunt

[…] Plaid MP Jonathan Edwards accused Mr Hunt of “living in the past” and said investment should go into Wales’ “three core TV channels” and also support the development of multimedia services in English and Welsh. He said: “While we in Wales are looking forward to improved broadband access, internet TV and the future, it… Parhau i ddarllen Sylwadau Jonathan Edwards am syniad teledu lleol Jeremy Hunt

Blogiau sy’n gysylltiedig â S4C

Meddwl am y categori yma: http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_sy%27n_gysylltiedig_%C3%A2_S4C (7 blog yn unig) Unrhyw blogiau eraill – rhaglennu, digwyddiadau, pethau eraill? Oes blogiau gyda chyflwynwyr a phobol S4C? Mae blogiau sy’n cysgu yn hollol iawn. Mae lot o gynnwys o deledu ar gael ond ar goll mewn Facebook yn unig. ‘Yr unig’ yw’r problem, beth am Facebook a… Parhau i ddarllen Blogiau sy’n gysylltiedig â S4C

Derwen-gam yn y cyfryngau – ond pa gyfryngau?

Derwen-gam ac S4C, erthygl o Golwg 360 – geiriau cryf: Mae trigolion pentref wedi eu siomi gan benderfyniad S4C i beidio â rhoi sylw i gymuned Gymraeg sydd wedi ail-sefydlu yno. . . . Un o’r rhai a oedd wedi ei wahodd i gyfrannu i’r rhaglen, ac a fu’n rhan o’r protestio yn ôl yn… Parhau i ddarllen Derwen-gam yn y cyfryngau – ond pa gyfryngau?