Tagiwyd fel: newyddiaduraeth Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 9:05 PM ar 7 July 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ITV, newyddiaduraeth, ,   

  ITV Cymru/@Hacio i lansio cynllun newyddion ar-lein newydd 

  Mae’n rhaid dweud fy mod i’n chwilfrydig am gynlluniau Hacio ar ôl gweld y hysbyseb swydd yma, yn enwedig am sut mae’r newyddiadurwyr proffesiynol yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ifanc.

  Ond os ydych chi am geisio am y swydd dw i’n credu eich bod chi’n rhy hwyr yn anffodus!

  Newyddiadurwr Ar-lein – ITV Cymru Wales
  Lleoliad – Caerdydd
  Llawn amser
  Cytundeb: 6 mis

  Cyfle cyffrous i ddatblygu newyddiaduraeth yn y Gymraeg ar-lein.

  Mae criw Hacio ar fin cyhoeddi cynllun newydd i annog pobol ifanc i fwydo eu cynnwys newyddiadurol eu hunain i’r we. Yn y swydd yma, byddwch yn gyfrifol am greu cysylltiadau gyda myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau, yn eu hysbrydoli i greu cynnwys ac yn sicrhau fod y deunydd yn gywir ac yn addas i’w gyhoeddi ar wefan Hacio.

  Bydd gennych frwdfrydedd am newyddiaduraaeth yn yr iaith Gymraeg, gwybodaeth eang am faterion cyfoes Cymru a’r byd, a bydd eich bys ar byls y digwyddiadau sydd o bwys i bobol ifanc. Bydd angen syniadau arloesol a’r dewrder i dorri tir newydd.

  Byddwch yn gyswllt cyson gyda S4C ac yn aelod allweddol o dîm fydd yn mynd ar daith i ysgolion Cymru i gynnig hyfforddiant technegol a newyddiadurol.

  Byddwch yn gyfathrebwr da ar lafar ac mewn print, a bydd angen y gallu a’r parodrwydd i weithio dan bwysau. Cewch y cyfle hefyd i weithio ar raglenni Y Byd ar Bedwar a Hacio.

  Mae ITV yn le gwych i weithio. Os os oes gennych chi ddoniau technegol a chreadigol a’r awydd i wynebu her newydd bob dydd, cysylltwch â ni.

  Dyddiad cau: Gorffennaf 7fed 2014

   
  • Colin Nosworthy 10:33 PM ar 24 Gorffennaf 2014 Dolen Barhaol

   Ie, cyffrous iawn.

 • Rhodri ap Dyfrig 1:18 PM ar 4 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , newyddiaduraeth   

  Prosiect blogwyr bro/newyddiaduraeth y Maes 

  Edrych fel bod prosiect blogwyr bro / newyddiaduraeth y dinesydd Steddfod yn GO! Manylion i ddilyn… allwch chi feddwl am enw bachog am y blogwyr? Rhywbeth ar hyd llinellau ‘Beat blogger’ ella?

   
  • Rhys Wynne 1:45 PM ar 4 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae o’n warthus o crap, ond i gael y bel i rolio: Gwasg y Maes, Maesflogiwr…

   (A’i nol fy nghot)

   [ON angen teitl i’r cofnod i greu URL iddo]

  • Carl Morris 4:09 PM ar 4 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Blogwyr

  • Dafydd Tomos 12:57 AM ar 5 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Brogwyr.

  • Rhodri 11:26 PM ar 8 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Felly o gymryd bydd Brogwaod isio brogio, sut bysan ni’n annog nhw, a be fysa ni’n darparu, a be fasa’r canllawiau? Dyma sut nath pobol drefnu’r gweithgarwch adeg Gemau Gaeaf Vancouver 2010: http://truenorthmediahouse.com/ Dwi’n meddwl bod na lot y gallen ni ddefnyddio ein hunain fanna.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel