Tagiwyd fel: Hacio’r Iaith Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 1:32 PM ar 6 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Hacio'r Iaith,   

  Bonus Haclediad! Fideo o’r Haclediad a recordiwyd yn Hacio’r Iaith 2011 

   
  • Carl Morris 1:44 PM ar 6 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Waw, fel ddoe. Diolch!

 • Rhodri ap Dyfrig 10:24 AM ar 29 January 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Hacio'r Iaith   

  Hacio’r Iaith wedi dechrau! 055YM! 

  HWRE! Da ni wedi cychwyn. Cyffrous iawn yn wir. Ma na griw da yma a’r dechnoleg yn gweithio (phew!).

  Ma pawb wedi cael paned a thrafod trefn y dydd a da ni di penderfynu bod mewn sesiwn efo’n gilydd i ddechrau wedyn splitio i stafelloedd gwahanol ar ôl hynny.

  A dyma fi yn y sesiwn gyntaf sydd yn edrych ar ddogfen ymgynghorol y Llywodraeth: Iaith Fyw, Iaith Byw a’r rhannau sy’n berthbnasol i dechnoleg.

  Dyma gofnod gan Daniel Cunliffe amdano: http://datblogu.weblog.glam.ac.uk/2010/12/13/iaith-fyw-iaith-byw

   
  • Carl Morris 10:29 AM ar 29 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Os mae unrhyw un sy wedi dod eisiau cyfrif blogio ar haciaith.cymru, gofynna. Diolch

 • Sioned Mills 9:02 AM ar 25 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Hacio'r Iaith, , ,   

  Croeso i’r Haclediad 

  “Henffych ddarpar wrandawyr!
  Hoffem ni, griw Hacio’r Iaith, gyflwyno podlediad newydd i’ch clustiau – wele, yr ‘Haclediad‘!”

  Reit, nol i’r unfed ganrif ar hugain, gobeithio byddwch chi yn mwynhau gwrando ar drafodaeth tech Gymraeg newydd sbon ar ein annwyl Haclediad.

  Bydd digon o bobl gwahanol yn cyfrannu o bryd i’w gilydd, ond yn y rhifyn hwn, mae’r criw, Bryn Salisbury (@bryns), Iestyn Lloyd (@iestynx) a Sioned Edwards (@llef), yn cael lot o drafod Mac allan o’i system. Gyda defnydd estynedig Bryn o’r iPad, anrheg ‘Dolig cynnar yr Apple TV gan Iestyn, a Sioned yn cracio dan y gwasgedd a gadael i iMac ddyfod i’w thŷ, mae  digon i chi wrando arno, ond dim gormod i syrffedu arno gobeithio!

  Cofiwch, mae mwy i ddod, am declynnau, y Gymraeg arlein a llawer mwy; ond am rŵan cyflwynwn yr Haclediad i chi wrando, barnu a rhoi gwaedd i ni am be hoffe chi i ni drafod ar podlediad@haciaith.cymru.

  [display_podcast]

  Edrychwn mlaen i glywed ganddo chi!

  Criw’r Haclediad

  O.N. Ffrwd iTunes yn dod yn fuan.
  Diolch yn fawr i Gafyn Lloyd am ysgrifennu’r gân i’r rhaglen a hefyd am rhoi’r rhaglen at ei gilydd. Gallwch ffeindio mwy allan am Gafyn ar ei wefan gafynlloyd.com

   
  • Rhodri ap Dyfrig 9:49 AM ar 25 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Woo hoo!

  • Mari 10:27 AM ar 25 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Hwreee! Diolch bois!

  • Carl Morris 3:31 PM ar 25 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   w00t!

   Newydd ychwanegu dolen Haclediad i’r bar ar y dde

 • Rhodri ap Dyfrig 10:59 AM ar 30 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Hacio'r Iaith   

  Hacio’r Iaith 2 

  Mae hi’n teimlo fel amser maith ers cynhaliwyd y digwyddiad Hacio’r Iaith 1af rwan, felly mae’n amser dechrau bwrw iddi i drefnu’r ail un. Dwi’n credu bod yr ymateb wedi bod cystal i’r un gyntaf y bydd yr ail hyd yn oed yn well.

  O sgwrs ddechreuol gyda ambell berson y consensws ydi y dylen ni ei gynnal tua’r un amser a llynedd, sef diwedd Ionawr, a defnyddio’r un cyfleusterau hefyd gan eu bod yn hawdd i’w cael ac yn bosib eu cael am ddim. Dwi’n credu bod digon o le i ni dyfu a gwella yn y gofod oedd ganddon ni, ac efallai byddai defnydd o un stwidio fawr yn bosib ar gyfer cael pawb at eu gilydd gyda ychydig o drefnu o flaen llaw.

  Mi fydd yna dudalen Wiki newydd ar gyfer y digwyddiad ar Hedyn cyn bo hir fel y gallwn ni drafod y manylion yn agored, ond cyn bod hynny’n digwydd oes yna syniadau pendant ganddoch chi ar gyfer yr ail un a beth ddylen ni drio ei wneud?

  Mi gasgla i’r holl atebion (dwi wedi rhoi’r ebost hwn yn Bcc rhag ofn bod pobol ddim isio cyhoeddi eu ebost i bawb). Bydd yn fan dechrau da ar gyfer trafod ar y wici.

  Mae rhai syniadau pendant ganddon ni ar sut i’w wella, ond hoffwn i glywed ganddoch chi yn gyntaf. Be da chi’n feddwl?

  Hwyl am y tro

  Rhods

   
  • Carl Morris 11:34 AM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Dyn ni’n newid Hedyn felly nai postio rhywbeth yma pan fydd y tudalen yn barod.

   Dw i’n hoffi Aberystwyth fel lleoliad.

   Hoffwn i weld sesiwn am fideo arlein Rhodri. Efallai 2 peth. Beth wyt ti’n dysgu trwy fideobobdydd? Sut ydw i’n gallu creu fideos da gyda Flipcam? Tips sylfaenol.

   Hefyd efallai sesiwn gan Rhys Wynne am Wicipedia Cymraeg – mwy am y broject, ond golygu hefyd.

   (Dw i wedi enwi y dau ohonoch chi achos dych chi’n dod a dych chi’n iawn gyda fe!)

   Yn gyffredinol dw i eisiau mwy o sesiynau ymarferol – sut i wneud podlediad, cerddoriaeth (gan cerddor). Technoleg yn y “byd go iawn”. Dyn ni’n disgwyl mwy o bobol sy’n defnyddio technoleg fel ‘na – gobeithio.

   Sgwrs am bapurau bro arlein? Dylen ni meddwl am fformatau sy’n gweithio arlein.

   Dw i eisiau gweld sesiwn gan Elin Haf Gruffydd Jones hefyd – unrhyw beth.
   🙂

   Enw
   Dyn ni wedi cael 6 Hacio’r Iaith Bach o leia ers Hacio’r Iaith Mawr cyntaf yn Aberystwyth (mis Ionawr eleni!). Dylen ni meddwl am y ffordd gorau i hyrwyddo hwn ac i annog/helpu pobol i drefnu “cyfarfodydd” lleol (gyda’r enw Hacio’r Iaith neu unrhyw enw arall).

  • Iwan Davies 11:39 AM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Shwmae pawb! Rwy’n gwethio i Telemat (Antur Teifi) nawr a rydym gyda diddordeb yn Hacio Iaith. Fel cwmni ni yn neud IT B2B a rhai B2C mewn Cymraeg. Hefyd ni yn gallu cyflenwi broadband 3G, 4G a Satellite yng Nghymru. Basically ni yn neud bron a fod popeth… Edrych mlaen at y Hacio’r iaith nesa 😀

  • Rhodri ap Dyfrig 12:05 PM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Yn sicr, hoffwn i weld cynhyrchwyr cynnwys Cymraeg ar-lein yn dod y tro hwn: pobol fideo, cerddoriaeth, blogio, delweddau.

   Mae angen hefyd trefnu rhaio o’r sesiynau o flaen llaw – gan gadw nifer o slots ar gyfer unrhywun sydd eisiau cyflwyno ar y dydd. Efallai 50/50. Roedd y system Open Grid chydig yn rhy freeform efallai.

  • Rhys Wynne 12:38 PM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Maen ahebygol y bydda i yna yn anffodus gan bydd babi mis oed gyda fi gobeithio erbyn hynny.

   Mae un neu ddau myfyriwr yn Aber wedi bod yn cyfrannu tipyn at y Wiicipedia’n ddiweddar, efallai gallaf eu hannog nhw i roi sesiwn.

  • Marc Thomas 6:38 PM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Hoffe ni ddod i roi cyflwyniad ar safle we Cymraeg newydd Lleol.net, fedrai rhoi cyflwyniad yn son am hanes y wefan, syniadau a’r dyfodol.

  • Hywel M 10:39 PM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Gobeithio y gallaf ddod. O ran dysgu, byddwn yn hoffi gweld sesiynau ymarferol, e.e. ar Google App Inventor ar gyfer Android neu Fusion Tables (http://code.google.com/intl/cy-GB/apis/fusiontables/). Oes arbennigwr Cymraeg ar y rheini yn rhywle tybed? O ran cyfrannu, mae gen i fymryn o brofiad yn defnyddio Yahoo Pipes, Google Refine a ScraperWiki ymhlith pethau eraill a phe bai diddordeb hwyrach y gallwn arwain sesiwn neu roi cyflwyniad o ryw fath.

  • Mei 11:10 AM ar 1 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Dwi’n gobeithio dod. Dwi’n cynnig rhoi ‘workshop’ ar WordPress dwyieithog. Os oes digon o alw, nai ddechra paratoi rwbath.

   Rhys Wynne – mae gen i dri! Dim esgus… 😉

  • Rhys Wynne 7:38 AM ar 5 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Mae’r uchod yn swnio’n rhy ddiddorol i’w fethu, felly caiff y babi fwydo a newid ei glwt ei hun.

   Beth am neilltuo slot awr ar gyfer cyflwyniadau mini – slotiau ‘Dw i’n CAOLN….’ lle mae gan rhwyun 10 munud i ddweud pam eu bod yn caru gwasanaeth, gwefan, app neu darn o kit arbennig. Baswn i’n gwenud un am delicious.com

  • Carl Morris 12:13 PM ar 7 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Dw i’n CAOLN Anologue

  • Nici Beech 8:36 PM ar 7 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Oes na ddyddiad pendant dan sylw? Faswn i wrth fy modd yn dod tro ma

  • Carl Morris 10:12 PM ar 7 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Nici, dyn ni’n meddwl am ddiwedd mis Ionawr 2011.

   Efallai Dydd Gwener a Dydd Sadwrn gyda’n gilydd.

  • Carl Morris 6:41 AM ar 9 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Newydd trwsio sylw Rhys.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:05 AM ar 11 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Diolch i bawb am eich sylwadau, dyma rai dwi wedi eu derbyn drwy ebost:

   – creu gwefannau dwyieithog gyda CMSs cod agored fel WordPress, Drupal, ayb
   – rhywbeth am lleol.net
   – sut i greu gwefan newyddion hyperlocal Cymraeg

   trafod technoleg yng nghyd-destun yr amgylchedd a newid hinsawdd

   Bydd pob syniad roddir yma yn cael ei drosglwyddo i’r Wici.

   Oes na awch mewn gwneud rhan ohono fel BarCamp go iawn, sef dros nos?

  • Carl Morris 8:21 PM ar 11 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   DROS NOS!!!

   Oes.

   Gyda darn yn ystod y dydd hefyd.

  • Sioned 1:16 PM ar 19 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Hia bawb – ddim lot i’w gynnig o ran gwneud cyflwyniadau ac ati, ond yn sicr o fod eisiau dod flwyddyn nesa’ – am gadw golwg yma ac ar y wiki wrth fynd mlaen.

  • Gareth Jones 4:06 PM ar 17 Rhagfyr 2010 Dolen Barhaol

   App ar gyfer Haciaith ar gael nawr http://stwnsh.com/happiaith

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel