Tagiwyd fel: Aberystwyth Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • dailingual 2:59 AM ar 23 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Aberystwyth, , athronyddol, Cyffesaf, Fleadh, Jailhouse Rock, Louis Jordan, WOMEX, y Blues   

  Cerdd Nid at Ddant Pawb.. 

  “Be ti lan i Dai?” medd y robot yn y peiriant fel rhyw fath o atgof o “Ghost in the Machine” Jung-aidd via Sting yr 80au.

  Yr ateb byr byddai : “Colli fy nghyfrinair, myn uffach i”.

  Yr ateb hwy :

  >>>

  MA yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yng nghwmni athronyddol Rhodri ap Dyfrig a Greg Bevan ymysg eraill…dim ond fi sy’n galw’r lle yn “Think Tank” (Melin Meddwl?) mae’n debyg.

  Welwch chi ambell un o fy nhraethodau dadansoddiadol, athronyddol eu naws ar http://golwg360.com/blog/dai-lingual sydd heddi wedi ei ddiweddaru a’r newyddion fod allbwn y cywaith wedi cyrraedd 100 [cant] fideo ar http://youtube.com/panwalesmusiccymru

  megis

  sef ymarfer o’n sioe (hanfodol) ar y cyd fel @cyfrwngcreuaber sy’n arddangos

  1) sgiliau cerddorol Dai Lingual wrth y tabled Mwyar Duon ‘ever-present’ (holl-bresennol?) Playbook

  2) monolog byrfyfyr am obligiadau carcharu troseddwyr heb ebost.

  Cafwyd #adolygiad-au weddol canologol i’r sioe, yn arbennig gan Nwdls a Bevan Snr chwarae teg, felly efallai – a dim ond efallai – bydd gennych chi chwant mynd ar ol y cwpl o ddarnau o ffilm cafwyd eu pre-recordio a’u defnyddio yn y sioe ei hun. Yn ogystal ag ambell i ‘out-take’ o’r ymarferion gyda’r talentog Lewis Alun, Catrin Mair Davies a’r cyfarwyddwr @nicodafydd

  A cyn i chi ofyn, ie dahling dwi’n actor o fri ac mi oedd pob dim wedi sgriptio i’r sioe ei hun. Yn rhyfedd iawn, mi oeddwn i’n chwarae cantor ffaeliedig…

  Ymarfer?!

  Golygfa o’r Sioe #Cyffesaf

  Golygfa arall o’r Sioe Cyffesaf

  Dawns coreograffwyd gan Catrin Mair, fersiwn Sianel 62 i gyfeiliant Nia Morgan

  Hongian ambiti cyn y Premiere

  Sgwennais i draethawd ( yn llythrennol) yn son am sut y gallen ni wedi bod yn fwy ysgytwol o ran cyflwyno’r sioe yn fyw ar y we, ac o edrych nol efallai rwy’n difaru peidio ceisio gwneud mwy o ran ochr aml-gyfryngol i’r sioe; creuais i ffrwd twitter wrth reswm sef http://www.twitter.com/cyfrwngcreuaber a oedd ag ambell i lun o’r cynhyrchiad cyn y noswaith gyntaf,
  ond tra ein bod ni’n aros i weld a oes gan unrhywun yr amser a’r adnoddau i ddod a chynhyrchiad gweledol llawn o’r perfformiad, y sgraps yma yw’r unig bethau sy’n weddill sydd ar gael i chi weld.

  Dwi’n weddol sicr fod y defnydd o fewn y sioe ‘byw’ o ddeunydd wedi ei recordio o flaen llaw ar dabled yn weddol newydd i’r llwyfan fodd bynnag ( give or take a Bradley Manning), felly dyna’r prif reswm i mi ddiweddaru blog yma nawr.

  I ddweud y gwir, nes i’r camgymeriad o beidio a mynd i weld y sioe Bradley Manning, ond roedd ceisio defnyddio technoleg mewn ffordd arloesol yn ran anotod o’r broses o greu’r sioe, os nid y sioe gorffenedig ei hun!

  Felly “mwynhewch”!

  a hwyl yr Wyl Cardiffrinj! -gyda llaw os chwant creu ffrwd digiol byw bryd hynny o sesiwn draddodiadol?

  D. Llun Hydref 21 efallai, cyn http://www.womex.com ar y d.Mercher.

  Dwi ar fin mynd draw i’r Fleadh yn Iwerddon i weld sut ma nhw am ddarlledu yn fyw o’r Wyl Werin yna via’r rhyngrwyd … i deledu TG4! Her arbennig i’r criw technegol…dwi’n gobeithio treulio gymaint o amser a sy’n bosib yn gweld yn union sut meant am wneud hynny er mwyn dod a’r gwersi yn ol i Gymru wrth gwrs.

  iWyn

  ON gobeithio bod yn Steddfod man lleiaf Mercher-Gwener… a oes #haciaith?

   
 • Rhodri ap Dyfrig 1:00 PM ar 1 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Aberystwyth, , ,   

  Hacio’r Iaith 2011 a 2012: edrych nôl ac edrych mlaen 

  Mae trefniadau wedi dechrau symud yn eitha cyflym rwan ar gyfer y digwyddiad Hacio’r Iaith 2012 sydd rwan yn ei drydedd flwyddyn.

  Mae na lwyth o sdwff wedi digwydd ers y cynta, a chyn i ni fynd bendramwnagl mewn i’r un nesa (os am hynny ewch i’r Wici), efallai ei bod hi’n werth taro cip nôl dros beth oedd uchafbwyntiau a gwendidau yr un diwethaf o’m safbwynt i.

  Hacio’r Iaith 2011

  Be wnaeth weithio?

  • Sesiynau ymarferol i ailgymysgu/ailddefnyddio deunydd arall. Gweler canlyniadau gwych sesiwn Gwilyn Deudraeth. Gawn ni un arall o’r rhain eleni plis? Llyfrgell Gen i roi deunydd?
  • awyrgylch hyfryd a hwyl unwaith eto. Ma hwn yn un o’r pethau gorau am y digwyddiad dwi’n meddwl. Ma’n gwbl wahanol i gynhadleddau arferol. Gobeithio bod y croeso yr un mor gynnes i wynebau newydd yn ogystal a rhai cyfarwydd.
  • defnydd y stiwdio fwy – dwi’n meddwl ei fod yn ofod braf ar gyfer sesiynau
  • ffotograffiaeth @Bryns – lluniau hyfryd wnaeth ddal awyrgylch y diwrnod – be am drio cael mwy o bobol i wneud tro ma!
  • hacio’r cyri – cyfle gwych i dorri’r rhew a dod i nabod ambell wyneb newydd.
  • Y wici (dyma un 2011) – er ei wendidau, dwi’n meddwl bod y wici wedi bod yn ffordd dda o drefnu’r digwyddiad ac i gofrestru.
  • cymysgedd sesiynau ymarferol / trafod / arddangos – dwi’n credu gawson ni’r cydbwysedd yn well yn 2011 na 2010, gyda sawl slot lle gallai pobol ffidlan a thrafod sdwff ymarferol yn ogystal a’r cyflwyniadau/sgyrsiau ayyb.

  Be oedd yn iawn?

  • trefn y sesiynau – yn fy marn i roedd rhai slots yn rhy hir ar gyfer cyflwyniadau unigol, gan olygu bod na chydig bach gormod o redeg mlaen. Efallai bod angen cyfyngu hyd cyflwyniadau unigol i 15/20mun?
  • roedd y sesiwn gynta braidd yn hir, ac efallai bod trafod polisi digidol ddim y peth mwy cyffrous i gicstartio cynhadledd!
  • WiFi – chydig bach yn iffy ar adegau ond dwi ddim yn meddwl gallwn ni wneud llawer am hynny.
  • cyswllt gyda’r byd tu allan i’r gynhadledd – dwi’n meddwl bydda modd gwneud llawer gwell job o gael pobol sydd yn methu dod, neu yn byw mewn llefydd ar draws y byd i gymryd rhan. Efallai taw cael pobol penodol yn blogio ydi’r ateb. Ella taw cael backchannel brysurach gyda phwyntiau trafod ei hun ydi o. Ella taw cael yr haclediad yn fyw yn iawn ydi o. Fasa’n dda clywed unrhyw syniadau sut gellid gwella fo.
  • defnydd yr atriwm – falle bod modd gwneud gwell defnydd o’r cyntedd mawr. Cafwyd ambell sesiwn fach yno oedd yn hwyl.
  • y wici – er ei fod wedi gweithio i drefnu ar lefel weinyddol, dwi ddim yn siwr os wnaeth pobol gymryd ato fel ffordd o drafod pa sesiynau oedden nhw eisiau ei wneud. Falle bod angen meddwl mwy am sut rydyn ni’n annog pobol i feddwl o flaen llaw am beth mae nhw eisiau siarad amdano?
  • fideo – o’n i’n meddwl bod y cyfweliadau un munud wnaeth Sioned a Bryn yn 2010 yn wych. Dwi’n meddwl byddai’n dda cael rhyw fath o snippets fideo anffurfiol, fel hyn i roi syniad pellach i bobol am bwy oedd yno a beth oeddan nhw’n gwneud.

  Be oedd yn fflop?

  • recordio sesiynau – am nad oedd y cymorth oedd wedi ei addo ar gyfer ffilmio wedi dod ar y diwrnod, roedd saethu fideo a recordio sain yn ormod o her i fi ar ben fy hun, a wnes i job braidd yn patchy ohono. Mae angen sortio fo’n iawn eleni.
  • ffrydio byw – eto, dim digon o hands on deck technegol ar gael, a gorfod defnyddio’r WiFi yn hytrach na ethnet. Yn sicr bydda i’n gneud yn siwr bod na cebl dedicated wedi ei brofi o flaen llaw ar gyfer y ffrydio.
  • rhannu – am yr un rhesymau dwi heb lwyddo i olygu na lanlwytho’r sesiynau wnes i recordio. Byddai’n llawer gwell gallu eu cael nhw arlein o fewn wythnos, ond i wneud hynny mae angen trefniant gwell a mwy o bobol i helpu.
  Dwi’n siwr bod na bethau eraill i’w rhoi ar y rhestr hon, ond ro’n i isio jest cael rhai pwyntiau lawr er mwyn dechrau trafodaeth. Felly, plis trafodwch a rhowch eich sylwadau!
   
  • Llefenni 2:04 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Am fynd nol ati i’r fideos un funud – oedd llynedd yn rush braidd efo recordio’r haclediad a trio gweld gymaint o sesiynau â phosibl!

  • Rhodri ap Dyfrig 3:32 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Ma’n annodd cael y balans rhwng cymryd rhan, joio’r digwyddiad a sgwrsio dydi. Ma fatha bod dim digon o funudau yn y diwrnod i wneud y tri. Dwi’n benderfynol o gael y setup haclediad yn barod a wedi ei brofi y diwrnod cynt tro ma. Ella dylen ni drio ffeindio rhywun arall i wneud y fideos na fel bod ti’n rhydd i ganolbwyntio ar yr haclediad?

  • Carl Morris 7:18 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Da

   Roedd cinio yn wych ac yn gyfle da i siarad gyda phobol tu fas i’r amserlen. Diolch am ei drefnu. Dw i’n ffan fawr o’r sesh cyri am resymau tebyg.

   Iawn

   Roedd y sesiwn ymarferol gyda cherddi Gwilym Deudraeth yn dda ond byddwn i’n wneud fformat gwahanol tro nesaf. Roedd pobol yn dibynnu ar eu sgiliau ac yn gadael ar ôl gwneud pethau. Ond hoffwn i ddysgu/addysgu mwy! e.e. sut i wneud fideo/awdio/lluniau da.

   Fflop

   Mae’r blog yma wedi bod yn well na fy nisgwyliadau ond bydd e’n neis i weld mwy o ‘gymuned’ ar ôl y digwyddiad, mwy o follow-up a chyd-weithio. (e.e. ers pryd ydyn ni wedi bod yn trafod Android yn Gymraeg??!! Hoffwn i gyfrannu ond dw i ddim yn biau ffôn Android – eto!)

   Hmm

   Dw i wedi bod yn meddwl am sut i annog pobol tu allan i’r ‘usual suspects’

   • i ddod
   • i gymryd rhan

   Hefyd dw i’n meddwl bod her fawr i ni fel Hacio’r Iaith ac i’r we Gymraeg yn gyffredinol, sef: sut i fod yn gyfartal yn gynnwys sut i fod yn agored i fenywod. Bydd y we Gymraeg yn lot gwell gyda mwy o fenywod yn fy marn i. Trafodwch. Rydyn ni wedi bod yn trio casglu data ar Y Rhestr ond dydyn nhw ddim yn gyflawn eto. Hoffwn i weld data am gyfranogiad o ran pethau eraill.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:03 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Beth am i ni greu cyfrif ar haciaith.cymru i bawb sy’n dod a rhoi’r enw defnyddiwr / cyfrinair iddyn nhw wrth gyrraedd? Gofyn i bawb ddefnyddio’r blog fel sianel gefn ar gyfer trafodaeth yn lle Twitter? Dwi ddim yn ffan mawr o Twitter mewn cynhadleddau ar gyfer rhannu gwybodaeth tu hwnt i’r gynhadledd (mae’n wych ar gyfer cysylltu â phobol yn y gynhadledd) – rhy gryno. Dwisio blog neu fideo. Cyhoeddi URL i bob sesiwn?

   Cytuno am geisio lledaenu apêl Hacio’r Iaith. Dwi’n meddwl taw’r unig ffordd ydi i gysylltu â phobol penodol yn uniongyrchol, ac i bobol sydd eisoes yn dod i Hacio’r Iaith i ddweud wrth bobol ma nhw’n nabod. Hyn a hyn all Wici, gwefan a hyrwyddo Twitter wneud i wella’r sefyllfa yna.

  • Carl Morris 11:50 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Gwych – y ‘polisi’ ydy, os ti’n dod ti’n gallu cael cyfrif ar haciaith.cymru dan dy enw. Mae pawb (neu y rhan fwyaf) o bobol sydd wedi dod yn 2010 a 2011 gyda chyfrifon eisoes felly.

   • Gofynna isod os ti eisiau help i logio mewn!

   Rydyn ni’n gallu bod yn hyblyg gyda URLs. Does dim ots os mae pobol yn blogio 5 gwaith yn ystod sesiwn. Neu blogio unwaith yn ystod sgwrs amser cinio.

   Gwendidau Twitter – cytuno, rhy disposable ac anodd i chwilio am stwff.

  • Gareth Jones 3:30 PM ar 2 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   TwapperKeeper a Twitternest yn dda ar gyfer archifio Tweets

 • Rhodri ap Dyfrig 5:09 PM ar 14 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Aberystwyth,   

  Cyfarfod Blogwyr @ Aberystwyth, nos Wener yma #aberblogs 

  http://aberblogs.eventbrite.com/

  Dyma’r blyrb:

  Come have a drink and talk blogs in the Aberystwyth Arts Centre Theatre Bar on Friday 17 June from 5-7pm. (Yes, that’s this Friday.)
  Anyone is welcome. You DON’T have to have a blog. Just need to be interested in them. There won’t be a presentation; just lots of friendly chatting.
  Use #aberblogs to tweet about the meetup.
  Joni Ayn Alexander (@joniayn, that’s me) — a web journalist at ITV Wales and journalism lecturer — will be hosting the meetup. She’s not from Aber. She’s not even from Cardiff (though she lives there). She’s from Oklahoma. (The state in America above Texas.) But she is very interested in people blogging, and is working on a whole PhD about hyperlocal bloggers. So please pop along and say hello.
  The Digital Storytelling conference will be held in this area until 5pm, so if you’re a #DS6’er, come along. You don’t have to be from Aberystwyth to be welcome.
  Gotta get down on Friday — to the Arts Centre bar, that is. 🙂
  P.S. You don’t need a ticket to attend. They’re just to get an idea of how many people plan to come.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:50 PM ar 9 February 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Aberystwyth, Cwmni Da, ,   

  Cyfleoedd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth 

  Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn falch o gyhoeddi dwy ysgoloriaeth PhD ym maes y Cyfryngau Digidol. Cyllidir y ddwy ysgoloriaeth drwy gynllun KESS (Knowledge Economy Skills Scholarships) fel a ganlyn:

  Datblygiad Naratifau Clyweledol Aml-blatfform mewn cydweithrediad â chwmni teledu Cwmni Da (http://www.cwmnida.tv); a

  ‘Cynhyrchu a Dosbarthu Cynnwys Aml-Gyfryngol Ar-lein mewn Cyd-destunau Lleol a Hyper-Lleol yn yr iaith Gymraeg’ mewn cydweithrediad â Golwg360 http://www.golwg360.com.

  Mae’r ddwy ysgoloriaeth yn gyfleon ardderchog i archwilio’r meysydd heriol hyn drwy brosiectau ymchwil doethuriaethol wedi eu cyllido, gyda’r gwaith ymchwil wedi ei leoli’n gadarn yn yr economi ddigidol Gymreig. Rhaid i’r ymgeisyddion fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn gweithio ar y prosiectau ymchwil hyn. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ar yr Ysgoloriaeth ar 1 Ebrill 2011. Manylion pellach (yn Gymraeg yn unig)http://www.aber.ac.uk/cy/tfts/prospective-students/prosp-pg/phd-mphil/ neu cysyllter ag Elin Haf Gruffydd Jones (Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Sefydliad Mercator). Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 19 Chwefror 2011.

   
 • Carl Morris 11:51 AM ar 26 May 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Aberystwyth, , Rory Cellan-Jones   

  Ewch i weld @ruskin147, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 

  Mae Rory Cellan-Jones yn siarad, Nos Wener, 04 Mehefin 2010 am 19:30
  http://hedyn.net/digwyddiadau#rory_cellan-jones_llyfrgell_genedlaethol_cymru

  Diolch i Rhodri ap Dyfrig am y wybodaeth.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:02 PM ar 13 May 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: #merc10, Aberystwyth, ,   

  Hacio’r Iaith Bach: Aberystwyth 19.5.10 – 6.30pm 

  Mae cyfle i bawb sydd a diddordeb mewn trafod y we Gymraeg a’r we mewn ieithoedd lleiafrifol i ddod at eu gilydd yn Aberystwyth ar ddydd Mercher y 19eg o Fai am 6.30pm.

  Mae’r sesiwn Hacio’r Iaith Bach yn digwydd ar ddiwedd cynhadledd ryngwladol Rhwydwaith Mercator ond yn agored i unrhywun, ac am ddim. Bydd cwrw a bwyd ar gael i bawb sy’n dod.

  Ie, cwrw am ddim. Be well!

  Bydd o’n digwydd yn foyer Adeilad Parry-Williams, ar Gampws Penglais, lle cynhaliwyd Hacio’r Iaith fis Ionawr. Mae map yma.

  Mae’r gynhadledd yn canolbwyntio ar gydgyfeiriant cyfryngol ac amrywiaeth ieithyddol felly mae’n eithaf perthnasol i be da ni wedi bod yn ei drafod. Bydd pobol yno o ledled Ewrop yn sôn am eu profiadau o ymwneud â ieithoedd lleiafrifol ar y cyfryngau aml-blatfform.

  Y bwriad o roi Hacio’r Iaith Bach ar ddiwedd y gynhadledd ydi rhoi cyfle i bobol sydd yn yr ardal i ddod i gyfarfod â rhai o’r cynhadleddwyr a sôn am eu projectau neu ddatblygu projectau eraill. Felly os da chi isio cyfarfod pobol o dramor neu jest isio sgwrs efo’ch gilydd am broject penodol bydd croeso i bawb.

  Bydd yn reit anffurfiol ond bydd cyfle i chi ffurfio grŵpiau bach trafod os bydd digon o bobol.

  Gallwch chi ddilyn trafodaethau am y gynhadledd ar Twitter trwy ddilyn y tag #merc10

  Dewch yn llu, neu jest dewch yn dri, neu jest chi, bydd croeso mawr. 🙂

   
  • Carl Morris 2:14 PM ar 14 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Hoffwn i ddod, gobeithio

  • Gareth Morlais 6:55 AM ar 17 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Dwi’n dol i gynhadledd Mercator ond yn anffodus dwi’n gorfod gadael cyn HIB. Joiwch.

 • Carl Morris 11:32 PM ar 10 May 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Aberystwyth,   

  Hacio’r Iaith Bach, Aberystwyth, 19 Mai 2010 

  Manylion

  http://hedyn.net/digwyddiadau#hacio_r_iaith_bach_-_aberystwyth_19_mai_2010

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:03 AM ar 20 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Aberystwyth, unconference   

  Neges i bawb sy’n dod… 

  Yn gyntaf, diolch am gofrestru i ddod i’r digwyddiad. Ma’n wych bod ganddon ni dros 30 o bobol yn dod (a ma na fwy sydd heb gofrestru ar y wiki eto). Beth bynnag ddigwyddith mi fydd hi’n ffantastic cael cyfarfod a sgwrsio, ond dwi jest isio cyfeirio chi at y wiki eto er mwyn eich atgoffa chi am beth fydd trefn y diwrnod.

  http://hedyn.net/hacio_r_iaith#rhaglen_y_dydd

  Yn gyntaf, fel ma’n siwr bod rhai ohonoch ci’n gwybod mae’r digwyddiad ar ffurf unconference (anghynhadledd?!), sef cynhadledd agored, felly rydyn ni’n annog pawb sy’n dod i gymryd slot 20-30 munud i un ai siarad am eu gwaith, cynnal gweithdy bach, cael sesiwn syniadau, neu jest rwdlan am eu hoff wefan nhw. Gallwch chi wneud unrhywbeth rili. Mae rhai o griw Metastwnsh am wneud podlediad byw o flaen cynulleidfa, gallwch chithau wneud panel hefyd os da chi isio. Gallwch chi baratoi o flaen llaw neu gallwch chi jest wingio hi – fyny i chi!

  Mae’r manylion i gyd ar y link uchod neu mae Rhys Wynne yn rhoi cyflwyniad defnyddiol ar ei flog.

  Bydd wifi, taflunydd ac ati ar gael yn y ddwy stafell ond os da chi angen unrhywbeth gwahanol i hynny yna gadwch i ni wybod.

  Fel yr arfer gyda chynhadleddau agored bydd trefn y dydd yn cael ei benderfynu yn y bore (rhwng 10 a 10.30), felly os ydach chi isio slot benodol yna plis dowch ar amser! Alla i ddim pwysleisio hyn ddigon. Mi fydd yr holl beth bownd o fod chydig yn chwit chwat ar adegau, ond os oes digon o bobol yn cyflwyno yna bydd pethau’n mynd yn iawn. Y gwaetha all ddigwydd ydi bod ni gyd yn troi fyny a does neb isio cyflwyno, jest gwrando! Ond dwi’m yn meddwl gwnaiff hynny ddigwydd a bydd digon o bethau difyr i’w gweld a chlywed.

  Diolch i’n noddwyr bydd cinio a diodydd ar gael plus ambell i beth arall gobeithio.

  Yr unig beth sydd angen dod efo chi ydi gliniadur, eich hun a llond trol o frwdfrydedd. Hawdd!

  Plis jest ebostiwch os oes ganddoch chi gwestiwn, neu ei roi ar y wici.

  Ac yn bwysicaf oll – os da chi efo unrhyw bresenoldeb ar-lein – blogiwch, twitrwch, Ffêsbwciwch amdano. Da ni isio i gymaint o bobol ag sy’n bosib i gael gwybod.

  Splendigedig! Edrych mlaen i’ch gweld chi gyd.

  Rhods

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel