Cerdd Nid at Ddant Pawb..

“Be ti lan i Dai?” medd y robot yn y peiriant fel rhyw fath o atgof o “Ghost in the Machine” Jung-aidd via Sting yr 80au. Yr ateb byr byddai : “Colli fy nghyfrinair, myn uffach i”. Yr ateb hwy : >>> MA yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu… Parhau i ddarllen Cerdd Nid at Ddant Pawb..

Hacio’r Iaith 2011 a 2012: edrych nôl ac edrych mlaen

Mae trefniadau wedi dechrau symud yn eitha cyflym rwan ar gyfer y digwyddiad Hacio’r Iaith 2012 sydd rwan yn ei drydedd flwyddyn. Mae na lwyth o sdwff wedi digwydd ers y cynta, a chyn i ni fynd bendramwnagl mewn i’r un nesa (os am hynny ewch i’r Wici), efallai ei bod hi’n werth taro cip… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith 2011 a 2012: edrych nôl ac edrych mlaen

Cyfarfod Blogwyr @ Aberystwyth, nos Wener yma #aberblogs

http://aberblogs.eventbrite.com/ Dyma’r blyrb: Come have a drink and talk blogs in the Aberystwyth Arts Centre Theatre Bar on Friday 17 June from 5-7pm. (Yes, that’s this Friday.) Anyone is welcome. You DON’T have to have a blog. Just need to be interested in them. There won’t be a presentation; just lots of friendly chatting. Use… Parhau i ddarllen Cyfarfod Blogwyr @ Aberystwyth, nos Wener yma #aberblogs

Cyfleoedd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn falch o gyhoeddi dwy ysgoloriaeth PhD ym maes y Cyfryngau Digidol. Cyllidir y ddwy ysgoloriaeth drwy gynllun KESS (Knowledge Economy Skills Scholarships) fel a ganlyn: Datblygiad Naratifau Clyweledol Aml-blatfform mewn cydweithrediad â chwmni teledu Cwmni Da (http://www.cwmnida.tv); a ‘Cynhyrchu a Dosbarthu Cynnwys Aml-Gyfryngol Ar-lein mewn Cyd-destunau Lleol… Parhau i ddarllen Cyfleoedd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth

Hacio’r Iaith Bach: Aberystwyth 19.5.10 – 6.30pm

Mae cyfle i bawb sydd a diddordeb mewn trafod y we Gymraeg a’r we mewn ieithoedd lleiafrifol i ddod at eu gilydd yn Aberystwyth ar ddydd Mercher y 19eg o Fai am 6.30pm. Mae’r sesiwn Hacio’r Iaith Bach yn digwydd ar ddiwedd cynhadledd ryngwladol Rhwydwaith Mercator ond yn agored i unrhywun, ac am ddim. Bydd… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Bach: Aberystwyth 19.5.10 – 6.30pm