Hacio’r Iaith 2011 a 2012: edrych nôl ac edrych mlaen

Mae trefniadau wedi dechrau symud yn eitha cyflym rwan ar gyfer y digwyddiad Hacio’r Iaith 2012 sydd rwan yn ei drydedd flwyddyn.

Mae na lwyth o sdwff wedi digwydd ers y cynta, a chyn i ni fynd bendramwnagl mewn i’r un nesa (os am hynny ewch i’r Wici), efallai ei bod hi’n werth taro cip nôl dros beth oedd uchafbwyntiau a gwendidau yr un diwethaf o’m safbwynt i.

Hacio’r Iaith 2011

Be wnaeth weithio?

 • Sesiynau ymarferol i ailgymysgu/ailddefnyddio deunydd arall. Gweler canlyniadau gwych sesiwn Gwilyn Deudraeth. Gawn ni un arall o’r rhain eleni plis? Llyfrgell Gen i roi deunydd?
 • awyrgylch hyfryd a hwyl unwaith eto. Ma hwn yn un o’r pethau gorau am y digwyddiad dwi’n meddwl. Ma’n gwbl wahanol i gynhadleddau arferol. Gobeithio bod y croeso yr un mor gynnes i wynebau newydd yn ogystal a rhai cyfarwydd.
 • defnydd y stiwdio fwy – dwi’n meddwl ei fod yn ofod braf ar gyfer sesiynau
 • ffotograffiaeth @Bryns – lluniau hyfryd wnaeth ddal awyrgylch y diwrnod – be am drio cael mwy o bobol i wneud tro ma!
 • hacio’r cyri – cyfle gwych i dorri’r rhew a dod i nabod ambell wyneb newydd.
 • Y wici (dyma un 2011) – er ei wendidau, dwi’n meddwl bod y wici wedi bod yn ffordd dda o drefnu’r digwyddiad ac i gofrestru.
 • cymysgedd sesiynau ymarferol / trafod / arddangos – dwi’n credu gawson ni’r cydbwysedd yn well yn 2011 na 2010, gyda sawl slot lle gallai pobol ffidlan a thrafod sdwff ymarferol yn ogystal a’r cyflwyniadau/sgyrsiau ayyb.

Be oedd yn iawn?

 • trefn y sesiynau – yn fy marn i roedd rhai slots yn rhy hir ar gyfer cyflwyniadau unigol, gan olygu bod na chydig bach gormod o redeg mlaen. Efallai bod angen cyfyngu hyd cyflwyniadau unigol i 15/20mun?
 • roedd y sesiwn gynta braidd yn hir, ac efallai bod trafod polisi digidol ddim y peth mwy cyffrous i gicstartio cynhadledd!
 • WiFi – chydig bach yn iffy ar adegau ond dwi ddim yn meddwl gallwn ni wneud llawer am hynny.
 • cyswllt gyda’r byd tu allan i’r gynhadledd – dwi’n meddwl bydda modd gwneud llawer gwell job o gael pobol sydd yn methu dod, neu yn byw mewn llefydd ar draws y byd i gymryd rhan. Efallai taw cael pobol penodol yn blogio ydi’r ateb. Ella taw cael backchannel brysurach gyda phwyntiau trafod ei hun ydi o. Ella taw cael yr haclediad yn fyw yn iawn ydi o. Fasa’n dda clywed unrhyw syniadau sut gellid gwella fo.
 • defnydd yr atriwm – falle bod modd gwneud gwell defnydd o’r cyntedd mawr. Cafwyd ambell sesiwn fach yno oedd yn hwyl.
 • y wici – er ei fod wedi gweithio i drefnu ar lefel weinyddol, dwi ddim yn siwr os wnaeth pobol gymryd ato fel ffordd o drafod pa sesiynau oedden nhw eisiau ei wneud. Falle bod angen meddwl mwy am sut rydyn ni’n annog pobol i feddwl o flaen llaw am beth mae nhw eisiau siarad amdano?
 • fideo – o’n i’n meddwl bod y cyfweliadau un munud wnaeth Sioned a Bryn yn 2010 yn wych. Dwi’n meddwl byddai’n dda cael rhyw fath o snippets fideo anffurfiol, fel hyn i roi syniad pellach i bobol am bwy oedd yno a beth oeddan nhw’n gwneud.

Be oedd yn fflop?

 • recordio sesiynau – am nad oedd y cymorth oedd wedi ei addo ar gyfer ffilmio wedi dod ar y diwrnod, roedd saethu fideo a recordio sain yn ormod o her i fi ar ben fy hun, a wnes i job braidd yn patchy ohono. Mae angen sortio fo’n iawn eleni.
 • ffrydio byw – eto, dim digon o hands on deck technegol ar gael, a gorfod defnyddio’r WiFi yn hytrach na ethnet. Yn sicr bydda i’n gneud yn siwr bod na cebl dedicated wedi ei brofi o flaen llaw ar gyfer y ffrydio.
 • rhannu – am yr un rhesymau dwi heb lwyddo i olygu na lanlwytho’r sesiynau wnes i recordio. Byddai’n llawer gwell gallu eu cael nhw arlein o fewn wythnos, ond i wneud hynny mae angen trefniant gwell a mwy o bobol i helpu.
Dwi’n siwr bod na bethau eraill i’w rhoi ar y rhestr hon, ond ro’n i isio jest cael rhai pwyntiau lawr er mwyn dechrau trafodaeth. Felly, plis trafodwch a rhowch eich sylwadau!