Tagiwyd fel: barcamp Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 1:00 PM ar 1 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , barcamp, ,   

  Hacio’r Iaith 2011 a 2012: edrych nôl ac edrych mlaen 

  Mae trefniadau wedi dechrau symud yn eitha cyflym rwan ar gyfer y digwyddiad Hacio’r Iaith 2012 sydd rwan yn ei drydedd flwyddyn.

  Mae na lwyth o sdwff wedi digwydd ers y cynta, a chyn i ni fynd bendramwnagl mewn i’r un nesa (os am hynny ewch i’r Wici), efallai ei bod hi’n werth taro cip nôl dros beth oedd uchafbwyntiau a gwendidau yr un diwethaf o’m safbwynt i.

  Hacio’r Iaith 2011

  Be wnaeth weithio?

  • Sesiynau ymarferol i ailgymysgu/ailddefnyddio deunydd arall. Gweler canlyniadau gwych sesiwn Gwilyn Deudraeth. Gawn ni un arall o’r rhain eleni plis? Llyfrgell Gen i roi deunydd?
  • awyrgylch hyfryd a hwyl unwaith eto. Ma hwn yn un o’r pethau gorau am y digwyddiad dwi’n meddwl. Ma’n gwbl wahanol i gynhadleddau arferol. Gobeithio bod y croeso yr un mor gynnes i wynebau newydd yn ogystal a rhai cyfarwydd.
  • defnydd y stiwdio fwy – dwi’n meddwl ei fod yn ofod braf ar gyfer sesiynau
  • ffotograffiaeth @Bryns – lluniau hyfryd wnaeth ddal awyrgylch y diwrnod – be am drio cael mwy o bobol i wneud tro ma!
  • hacio’r cyri – cyfle gwych i dorri’r rhew a dod i nabod ambell wyneb newydd.
  • Y wici (dyma un 2011) – er ei wendidau, dwi’n meddwl bod y wici wedi bod yn ffordd dda o drefnu’r digwyddiad ac i gofrestru.
  • cymysgedd sesiynau ymarferol / trafod / arddangos – dwi’n credu gawson ni’r cydbwysedd yn well yn 2011 na 2010, gyda sawl slot lle gallai pobol ffidlan a thrafod sdwff ymarferol yn ogystal a’r cyflwyniadau/sgyrsiau ayyb.

  Be oedd yn iawn?

  • trefn y sesiynau – yn fy marn i roedd rhai slots yn rhy hir ar gyfer cyflwyniadau unigol, gan olygu bod na chydig bach gormod o redeg mlaen. Efallai bod angen cyfyngu hyd cyflwyniadau unigol i 15/20mun?
  • roedd y sesiwn gynta braidd yn hir, ac efallai bod trafod polisi digidol ddim y peth mwy cyffrous i gicstartio cynhadledd!
  • WiFi – chydig bach yn iffy ar adegau ond dwi ddim yn meddwl gallwn ni wneud llawer am hynny.
  • cyswllt gyda’r byd tu allan i’r gynhadledd – dwi’n meddwl bydda modd gwneud llawer gwell job o gael pobol sydd yn methu dod, neu yn byw mewn llefydd ar draws y byd i gymryd rhan. Efallai taw cael pobol penodol yn blogio ydi’r ateb. Ella taw cael backchannel brysurach gyda phwyntiau trafod ei hun ydi o. Ella taw cael yr haclediad yn fyw yn iawn ydi o. Fasa’n dda clywed unrhyw syniadau sut gellid gwella fo.
  • defnydd yr atriwm – falle bod modd gwneud gwell defnydd o’r cyntedd mawr. Cafwyd ambell sesiwn fach yno oedd yn hwyl.
  • y wici – er ei fod wedi gweithio i drefnu ar lefel weinyddol, dwi ddim yn siwr os wnaeth pobol gymryd ato fel ffordd o drafod pa sesiynau oedden nhw eisiau ei wneud. Falle bod angen meddwl mwy am sut rydyn ni’n annog pobol i feddwl o flaen llaw am beth mae nhw eisiau siarad amdano?
  • fideo – o’n i’n meddwl bod y cyfweliadau un munud wnaeth Sioned a Bryn yn 2010 yn wych. Dwi’n meddwl byddai’n dda cael rhyw fath o snippets fideo anffurfiol, fel hyn i roi syniad pellach i bobol am bwy oedd yno a beth oeddan nhw’n gwneud.

  Be oedd yn fflop?

  • recordio sesiynau – am nad oedd y cymorth oedd wedi ei addo ar gyfer ffilmio wedi dod ar y diwrnod, roedd saethu fideo a recordio sain yn ormod o her i fi ar ben fy hun, a wnes i job braidd yn patchy ohono. Mae angen sortio fo’n iawn eleni.
  • ffrydio byw – eto, dim digon o hands on deck technegol ar gael, a gorfod defnyddio’r WiFi yn hytrach na ethnet. Yn sicr bydda i’n gneud yn siwr bod na cebl dedicated wedi ei brofi o flaen llaw ar gyfer y ffrydio.
  • rhannu – am yr un rhesymau dwi heb lwyddo i olygu na lanlwytho’r sesiynau wnes i recordio. Byddai’n llawer gwell gallu eu cael nhw arlein o fewn wythnos, ond i wneud hynny mae angen trefniant gwell a mwy o bobol i helpu.
  Dwi’n siwr bod na bethau eraill i’w rhoi ar y rhestr hon, ond ro’n i isio jest cael rhai pwyntiau lawr er mwyn dechrau trafodaeth. Felly, plis trafodwch a rhowch eich sylwadau!
   
  • Llefenni 2:04 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Am fynd nol ati i’r fideos un funud – oedd llynedd yn rush braidd efo recordio’r haclediad a trio gweld gymaint o sesiynau â phosibl!

  • Rhodri ap Dyfrig 3:32 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Ma’n annodd cael y balans rhwng cymryd rhan, joio’r digwyddiad a sgwrsio dydi. Ma fatha bod dim digon o funudau yn y diwrnod i wneud y tri. Dwi’n benderfynol o gael y setup haclediad yn barod a wedi ei brofi y diwrnod cynt tro ma. Ella dylen ni drio ffeindio rhywun arall i wneud y fideos na fel bod ti’n rhydd i ganolbwyntio ar yr haclediad?

  • Carl Morris 7:18 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Da

   Roedd cinio yn wych ac yn gyfle da i siarad gyda phobol tu fas i’r amserlen. Diolch am ei drefnu. Dw i’n ffan fawr o’r sesh cyri am resymau tebyg.

   Iawn

   Roedd y sesiwn ymarferol gyda cherddi Gwilym Deudraeth yn dda ond byddwn i’n wneud fformat gwahanol tro nesaf. Roedd pobol yn dibynnu ar eu sgiliau ac yn gadael ar ôl gwneud pethau. Ond hoffwn i ddysgu/addysgu mwy! e.e. sut i wneud fideo/awdio/lluniau da.

   Fflop

   Mae’r blog yma wedi bod yn well na fy nisgwyliadau ond bydd e’n neis i weld mwy o ‘gymuned’ ar ôl y digwyddiad, mwy o follow-up a chyd-weithio. (e.e. ers pryd ydyn ni wedi bod yn trafod Android yn Gymraeg??!! Hoffwn i gyfrannu ond dw i ddim yn biau ffôn Android – eto!)

   Hmm

   Dw i wedi bod yn meddwl am sut i annog pobol tu allan i’r ‘usual suspects’

   • i ddod
   • i gymryd rhan

   Hefyd dw i’n meddwl bod her fawr i ni fel Hacio’r Iaith ac i’r we Gymraeg yn gyffredinol, sef: sut i fod yn gyfartal yn gynnwys sut i fod yn agored i fenywod. Bydd y we Gymraeg yn lot gwell gyda mwy o fenywod yn fy marn i. Trafodwch. Rydyn ni wedi bod yn trio casglu data ar Y Rhestr ond dydyn nhw ddim yn gyflawn eto. Hoffwn i weld data am gyfranogiad o ran pethau eraill.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:03 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Beth am i ni greu cyfrif ar haciaith.cymru i bawb sy’n dod a rhoi’r enw defnyddiwr / cyfrinair iddyn nhw wrth gyrraedd? Gofyn i bawb ddefnyddio’r blog fel sianel gefn ar gyfer trafodaeth yn lle Twitter? Dwi ddim yn ffan mawr o Twitter mewn cynhadleddau ar gyfer rhannu gwybodaeth tu hwnt i’r gynhadledd (mae’n wych ar gyfer cysylltu â phobol yn y gynhadledd) – rhy gryno. Dwisio blog neu fideo. Cyhoeddi URL i bob sesiwn?

   Cytuno am geisio lledaenu apêl Hacio’r Iaith. Dwi’n meddwl taw’r unig ffordd ydi i gysylltu â phobol penodol yn uniongyrchol, ac i bobol sydd eisoes yn dod i Hacio’r Iaith i ddweud wrth bobol ma nhw’n nabod. Hyn a hyn all Wici, gwefan a hyrwyddo Twitter wneud i wella’r sefyllfa yna.

  • Carl Morris 11:50 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Gwych – y ‘polisi’ ydy, os ti’n dod ti’n gallu cael cyfrif ar haciaith.cymru dan dy enw. Mae pawb (neu y rhan fwyaf) o bobol sydd wedi dod yn 2010 a 2011 gyda chyfrifon eisoes felly.

   • Gofynna isod os ti eisiau help i logio mewn!

   Rydyn ni’n gallu bod yn hyblyg gyda URLs. Does dim ots os mae pobol yn blogio 5 gwaith yn ystod sesiwn. Neu blogio unwaith yn ystod sgwrs amser cinio.

   Gwendidau Twitter – cytuno, rhy disposable ac anodd i chwilio am stwff.

  • Gareth Jones 3:30 PM ar 2 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   TwapperKeeper a Twitternest yn dda ar gyfer archifio Tweets

 • Rhodri ap Dyfrig 9:54 PM ar 2 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: anghynhadledd, barcamp, dyfeisiau, , ,   

  Teclynnau trefnu Hacio’r Iaith 

  Ok, yn ysbryd agored y digwyddiad dwi am drio sgwennu rhai cofnodion dros yr wythnos nesaf ar sut drefnwyd Hacio’r Iaith.

  Yn gyntaf dwi jest am greu rhestr o’r teclynnau, meddalwedd neu wasanaethau ddefnydion ni ar gyfer cydweithio i dynnu’r elfennau gwahanol at eu gilydd. Croeso i chi ychwanegu at y rhestr os dwi wedi anghofio unrhywbeth.

  • Twitter – ar gyfer hyrwyddo, anfon negeseuon cyflym, defnyddio’r dorf i’n helpu (cafwyd dwy restr fawr o ebyst cysylltiadau y wasg drwy holi’r dorf)
  • WordPress.org (thema P2 – fersiwn Gymraeg ar gael yma!) – defnyddiwyd WP.org i greu gwefan swyddogol y digwyddiad (hon, ‘lly). Roedd hwn yn flog arferol i ddechrau, ond cyn y digwyddiad newidiodd Carl y thema i un P2 oedd yn ein galluogi ni i’w agor fyny i fod yn flog cyhoeddus ar gyfer yr holl fynychwyr eraill.
  • DocuWiki – hollol elfennol i’r trefnu. Defnyddiwyd sawl tudalen ar hedyn.net i drafod syniadau, i roi gwybodaeth, i gofrestru, ac i gyd-drefnu elfennau gwahanol.
  • Google Docs – ar gyfer ysgrifennu’r datganiad i’r wasg a’r erthygl WalesHome ar y cyd; ac ar gyfer cyfieithu ffeil .po y thema WordPress P2 ar y cyd
  • Google Wave – ar gyfer trafod syniadau a threfniadau dechreuol
  • Twapperkeepr – ar gyfer archifo trydar oedd yn defnyddio’r tag #haciaith. Mae archif Twitter yn ddiwerth, ac mae posib allforio’r trydar fel pdf gyda hwn.
  • Flickr – rhannu lluniau a delweddau cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad
  • Yousendit – i rannu ffeiliau sain/fideo dan 100MB dros ebost
  • Dropbox – i rannu ffeiliau mawr (dylunio a fideo). Rhannwyd un ffolder rhwng 5 person. Mae’n dal hyd at 2GB.
  • Odeo – i chwarae mp3s o recordiadau sesiynau
  • Facebook – ar gyfer hyrwyddo
  • Audacity – i dorri pen a chynffon recordiadau sain mp3
  • Final Cut Pro – mi fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer golygu’r fideo.
  • YouTube – i lanlwytho cyfweliadau byrion o’r digwyddiad
  • Skype – i recordio’r mini-bodlediad
  • Ustream – i ddarlledu’r podlediad byw
  • Boinx.tv – i gymysgu dwy sianel fideo a thrac sain y podlediad byw.
  • SoundCloud – er mwyn llwytho mp3s o sesiynau’r digwyddiad (gallwch lwytho hyd at 120 munud am ddim)
  • VisibleTweets – er mwyn gwneud visualisation cŵl o tweets #haciaith ar sgrin fawr yn y cyntedd
  • Gmail (un personol i fi) – mae system Gmail yn trefnu ebyst yn ôl sgwrs, yn hytrach nac yn ôl amser derbyn yr ebost unigol. Mae hyn yn angenrheidiol i fi pan yn delio gyda sgwrs hir dros ebost gyda nifer fawr o bobol. (Gyda llaw gallwch chi wneud i Outlook roi ebyst mewn edefynnau fel Gmail hefyd.)
  • Remember The Milk (un personol i fi) – gwasanaeth rhestr “To Do”. Yn anffodus mae angen talu ffi blynyddol i gael o i syncio gyda iPhone, ond mae’n syncio gyda rhyngwyneb Gmail am ddim.

  Mae’n anhygoel faint o dechnolegau gwahanol mae rhywun yn ei ddefnyddio pan ti’n cyfri popeth. Oes rhai eraill dwi di anghofio?

   
  • Carl Morris 10:47 PM ar 2 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Cofnod gwych!

   Twitter – Dylen ni meddwl am proffiliau agor yn yr iaith Gymraeg.

   Cleientiaid Twitter? – Seesmic, Tweetdeck, ayyb

   WordPress.org + P2 == Blogio gyflym iawn. Beth am blogiau P2 am bynciau eraill? Ffilmiau, cerddoriaeth… Syniad am ddim – pobol? Ewch!

   DokuWiki – dw i’n chwilio am bobol i helpu gyda chyfieithiad… Dylen ni cael rhyngwyneb Hedyn yng Nghymraeg (yn Saesneg ar hyn o bryd). Byddan ni rhyddhau’r cyfieithiad i bawb am wiciau eraill wrth gwrs.

   Google Docs – caru

   Google Wave – casáu! (gyda fersiwn ar hyn o bryd)

   Thunderbird – fy hoff raglen ebost (well na Outlook!). Gan gymuned a Mozilla hefyd. Fel Firefox am ebost.

   Skype – mae’n bosib gwneud negeseua sydyn yna – am drafodaeth / cyfweliadau. Dyna ni, cofnod blog gyflym. Syniad: beth am sgwrs negeseua sydyn misol am Hacio’r Iaith? Dyn ni’n gallu cyhoeddi’r rhannau gorau yma neu ar Metastwnsh. Fel podlediad OND ti’n gallu chwilio am eiriau ar Google…

  • Carl Morris 12:38 AM ar 3 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Gyda llaw, dyn ni’n gallu trafod pob teclyn yma yn y cyd-destun yr iaith Cymraeg – fel trafodaethau agored.

  • Daf Tudur 11:07 AM ar 6 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Ro’n i’n licio’r ffordd roedd y trydar yn cael ei arddangos ar y sgrin deledu yn y cyntedd?

   Pa declyn gafodd ei ddefnyddio i wneud hynny?

  • Rhodri ap Dyfrig 12:29 PM ar 8 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   O ie, Iestyn ddaru argymell hwnna: http://visibletweets.com/

   Wedi ei ychwanegu at y rhestr yn ogystal â SoundCloud

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel